Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Toimenpiteet näytteenoton jälkeen

Tavoite

Varmistaa varsinaisen näytteenoton jälkeen tehtävien toimenpiteiden asianmukainen suorittaminen.

 

Menettelytavat Dokumentti Vastuu

1. Täytä näytteenoton yhteydessä havaintolomake. Täytä lomake siten, että seuraavalla kerralla näytteenotto voidaan toistaa samalla tavalla. Kirjaa ylös myös havaintopaikan ympäristössä mahdollisesti tapahtuneet muutokset.

Havaintolomake

Näytteenottaja

2. Pakkaa näytteet kylmävaraajilla varustettuun kuljetuslaatikkoon tai ajoneuvossa olevaan jääkaappiin, jotta näytteet pysyisivät viileinä ja niissä tapahtuisi mahdollisimman vähän lämpötilanuutoksesta aiheutuvia muutoksia. Älä pakkaa puhtaita ja likaisia vesinäytteitä samaan kuljetuslaatikkoon. Myös kestävöintiaineet ja kestävöidyt näytteet tulee kuljettaa erillään muista näytteistä.

 

Näytteenottaja

3. Huolla ja puhdista näytteenottokalusto.

 

Näytteenottaja

4. Toimita näytteet ja niihin liittyvät dokumentit analysoivaan laboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Jos näytteitä otetaan useasta havaintoputkesta, toimita näytteet laboratorioon näytekierroksen jälkeen kuitenkin viimeistään päivän lopuksi. Huomioi näytteiden maksimisäilytysajat.

 

Näytteenottaja

5. Liitä näytteiden mukaan lähete, josta ilmenee työntilaaja, vastuullinen näytteenottaja, näytteenottopaikka ja -aika, näytteen kaikki käsittelyvaiheet sekä mitä näytteistä on tarkoitus tutkia sekä muita mahdollisesti tutkimukseen vaikuttavia tekijöitä.

Lähete

Näytteenottaja

6. Teetä näytteiden analysointi luotettavassa laboratoriossa, jossa on käytössä laatujärjestelmä.

 

Laboratorio

 

Dokumentit

  • Havaintolomake
  • Lähete

Viiteaineisto

Näykki, T. ja Väisänen, T. (toim.) (2016). Laatusuositukset ympäristöhallinnon vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle. Vesistä tehtävien analyyttien määritysrajat, mittausepävarmuudet sekä säilytysajat ja -tavat.

Julkaistu 18.1.2017 klo 11.29, päivitetty 19.1.2017 klo 11.21

Aihealue:
Kohderyhmä: