Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKE ja Ruotsin SMHI aloittavat ympäristönseurannan tiiviin yhteistyön Itämerellä

Tiedote 3.2.2014 klo 10.00

MTA Aranda Helsingin edustalla. Kuva:Panu Nikkola / Lentokuva Vallas Oy
MTA Aranda Helsingin edustalla. Kuva: Panu Nikkola, Lentokuva Vallas Oy

SYKE ja Ruotsin SMHI tiedottavat

Suomen ympäristökeskus SYKE ja Ruotsin SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos) aloittavat uudenlaisen, aiempaa tiiviimmän seurantayhteistyön Itämerellä.

”Tällainen kahden maan yhteistyösopimus on hyvin harvinainen. Olemme edelläkävijöitä suuntauksessa, jonka EU ja kansainvälinen merentutkimuksen organisaatio ICES toivovat vahvistuvan tulevaisuudessa. Yhteistyön ansiosta voimme tehokkaammin selvittää meren tilan muutoksia ja ongelmia ja voimme jakaa kustannuksia", sanoo SMHI:n pääjohtaja Lena Häll Eriksson.

”Tänään Aranda lähtee ensimmäiselle maiden yhteiselle tutkimusmatkalle. Suomalaiset ja ruotsalaiset tutkijat varmistavat matkan aikana mittaustulostensa yhdenmukaisuuden ja ottavat näytteitä mm. happitilanteen sekä fosfori- ja typpipitoisuuksien seurantaa varten. Samalla alamme työstää yhteistä meren tilan seurannan ohjelmaa”, sanoo SYKEn pääjohtaja Lea Kauppi.

”Yhteistyö hyödyttää meitä molempia monin tavoin. Sekä Ruotsin että Suomen tutkimus saa käyttöönsä laajemman havaintoaineiston ja pääsee aiempaa nopeammin käsiksi toistensa aineistoihin. Samalla voimme jakaa aluksen, laitteiden ja henkilökunnan kustannuksia”, luettelee Lena Häll Eriksson. ”Tämä on myös hyvä ratkaisu siihen, että tarvitsemme uuden tutkimusaluksen.”

SYKEn ja SMHI:n merentutkijat tekevät tänä vuonna Arandalla kuukausittain seurantamatkoja Itämerelle. Osa merialueista on maiden yhteisesti seurattavia: Pohjanlahti, Ahvenanmeri ja Itämeren pääaltaan pohjoisosa. Yhteistyön myötä Arandan säännöllinen seuranta ulottuu myös eteläiselle Itämerelle, Tanskan salmiin ja Ruotsin länsipuoliselle merialueelle. Maiden suorittamat Itämeren tilan seurannat perustuvat HELCOMin Itämeren seurantaohjelmaan ja EU:n direktiivien velvoitteisiin.

Tutkijat seuraavat meren tilan muutoksia

Tutkimusmatkojen mittaukset ja analyysit tuovat tärkeää tietoa Itämeren ja Ruotsin länsipuolisen merialueen ympäristön muutoksesta. Tämä luo pohjaa valtioiden, viranomaisten, yritysten ja muiden asianosaisten merta koskeville päätöksille. Kolme polttavinta, toisiinsa kytkeytyvää kysymystä ovat:

1. Itämeren happitilanne, joka on pahentunut sitten 70-luvun ja on nyt saavuttanut katastrofaalisen tason. Tätä nykyä noin 30 % Itämeren pohja-alueista kärsii ajoittaisesta hapenpuutteesta ja noin 15 % pohjista on kokonaan kuolleita. Syynä on ravinnekuormitus yhdistyneenä aiempaa vähäisempiin Pohjanmeren suolapulsseihin, jotka toisivat kylmää, suolaista ja happipitoista vettä Itämerelle. Tällä hetkellä ei tiedetä, mikä aiheuttaa suolapulssien heikkenemisen, mutta sen oletetaan johtuvan ilmastonmuutoksesta.

2. Itämeren rehevöityminen johtuu fosfori- ja typpiravinteiden pääsystä mereen kaikkialla sen rannikoilla. Huono kehitys on kuitenkin taittunut jätevedenpuhdistuksen tehostumisen ansiosta. Paranemisprosessi vaatii kuitenkin pitkän aikaa, sillä ravinteita on varastoituneina pohjasedimentteihin ja sateiden mukana lisää ravinteita päätyy mereen pelloilta, muualta maaperästä ja liikenteen ilmapäästöistä.

3. Levätilannetta seurataan ja ennustetaan biologisilla ja kemiallisilla mittausmenetelmillä, joita täydennetään satelliittihavainnoilla ja kauppa-alusten automaattisilla mittauksilla. Levätilanteen seuranta on tärkeää, koska tietyt levälajit voivat olla haitallisia.

Laitosten keräämää tutkimusaineisto voidaan nyt jakaa paljon aiempaa nopeammin maiden tutkijoiden kesken ja suuri osa aineistosta on sitä paitsi avoinna ja saatavilla SMHI:n verkkosivujen (www.smhi.se) ja SYKEn tietojärjestelmien kautta. Kuluvana vuonna kaikkien maiden seuranta-aineistot ovat lisäksi saatavilla kansainvälisen merentutkimusjärjestö ICEsin ja HELCOMin kautta.

Lisätietoa: 

Pääjohtaja Lena Häll Eriksson, SMHI
Puh. +46 11 4958103
lena.hall.eriksson@smhi.se

Pääjohtaja Lea Kauppi, SYKE
Puh. +358 295 251 700
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Meriympäristöasiantuntija Mikael Krysell, SMHI
Puh. +46 31 751 8954
mikael.krysell@smhi.se

Kehityspäällikkö Juha Flinkman, SYKEn merikeskus
Puh. +358 295 251 115
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Viestintäasiantuntija Aira Saloniemi, SYKE
Puh. +358 400 148875
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tiedottaja Teresa Negrete, SMHI
Puh. +46 11 495 8025
teresa,negrete@smhi.se

Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos SMHI on Ruotsin ympäristöministeriön asiantuntijaviranomainen. SMHI on kerännyt tietoa ilmakehästä, järvistä, meristä ja maasta 1800-luvun lopulta alkaen. Supertietokoneiden, laskentamallien, tilastotiedon ja tutkimuksen avulla SMHI:n asiantuntijat kartoittavat perusteita kansan, viranomaisten ja elinkeinoelämän päätöksille. 1800-luvulla alkanut jatkuva havainnointi auttaa meitä ymmärtämään ilmaston muutoksia aina nykyaikaan saakka. Ilmastontutkimusyksikkö Rossby Centressä tutkitaan tulevaisuuden ilmastoa. Siellä kehitetään ilmastomalleja ja otetaan esiin maailmanlaajuisia ja alueellisia ilmastonäkymiä sekä luodaan pohjaa vaikutus- ja sopeutumistutkimukselle. (www.smhi.se)

Suomen ympäristökeskus SYKE on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa, osaamista ja palvelua. SYKE on osa valtion ympäristöhallintoa, ja se toimii pääosin ympäristöministeriön, mutta vesivaroihin liittyen maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. Meillä on taitoa, intoa ja rohkeutta vaikuttaa ympäristön parhaaksi.

Valokuva mediakäyttöön:

MTA Aranda Helsingin edustalla. Kuva: Panu Nikkola, Lentokuva Vallas Oy (jpg, 8,4 Mb)

Vesinäytettä otetaan Itämerellä. Kuva: SMHI (jpg, 3,4 Mb)

Arandan komentosillalla SYKEn pääjohtaja Lea Kauppi, kapteeni Jaakko Raatikainen ja SMHI:n pääjohtaja Lena Häll Eriksson. (jpg, 5 Mb)


Kohderyhmä: