Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tornionjoelle voimakkaita kevättulvia - Torniossa valmistaudutaan korottamaan tulvapengertä

Tiedote 11.5.2018 klo 15.56

Tulvakeskus ja Lapin ELY-keskus tiedottavat

Ounasjoki
Ounasjoki 11.5.2018 © Erkki Leppänen

Lumen sulanta on tällä hetkellä erittäin voimakasta Lapissa. Nopean sulannan seurauksena tulvat ovat keskimääräistä suuremmat koko Lapin alueella. Tornionjoelle ennustetaan erittäin suurta kevättulvaa.

Pahin tulvatilanne näyttäisi syntyvän Torniojoelle Tornion kaupungin alueelle. Tornion kaupungissa varaudutaan tulvaan, joka voi ylittää nykyisen tulvapenkereen. Tulvan ennustetaan olevan suurimmillaan 17.-20.5. Tällöin kastumisvaarassa on Rajalla-kauppakeskus. Lisäksi kerrostaloja ja asuinrakennuksia voi jäädä tulvan saartamiksi ja kastua. Kyseessä olisivat pahimmillaan miljoonaluokan vahingot.

Tulvapenkereen alimmat kohdat on kartoitettu ja täytetty tänään. Sen lisäksi tulvapenkerettä varaudutaan korottamaan noin puolella metrillä Pohjanmaan pelastuslaitokselta virka-apuna saatavien tilapäisten rakenteiden ja hiekkasäkkien avulla. Lapin Pelastuslaitos pyytää virka-apua puolustusvoimilta, jotta tilapäiset rakenteet saadaan paikoilleen.

Lapin pelastuslaitos johtaa tulvaan varautumista ja toimii yhteistyössä Tornion kaupungin, Ruotsin pelastusviranomaisten (Haaparanta), Rajajokikomission, Lapin ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen kanssa.

Rovaniemellä tulvan arvioidaan nousevan vahinkorajan tuntumaan. Tulvahuipun arvioidaan ajoittuvan Rovaniemelle 16.-17.5. Lapin ELY-keskus ja Kemijoki Oy varautuvat siihen, että Kemijärven vedenpintaa joudutaan nostamaan yli säännöstelyrajan, mikäli tulvatilanne pahenee nyt tehdystä arviosta.

Kittilässä tulvakorkeus saavutetaan 15.-17.5 välisenä aikana, jolloin vedenkorkeuden arvioidaan olevan keskimääräistä korkeammalla tasolla. Tässä vaiheessa kuitenkin näyttää, että kevään 2005 huipputulvan lukemia ei saavuteta. Mikäli ensi viikon alkupuolelle ennustettua ilman jäähtymistä ei tapahdu, voi tulvasta muodostua kuitenkin poikkeuksellisen suuri.

Ivalojoella tulvahuippu saavutetaan 12.-14.5. Tuolloin Ivalossa vedenkorkeus on ennusteiden mukaan keskimääräisen tulvan korkeudella tai hieman sen ylitse. Tulvan ei kuitenkaan arvioida aiheuttavan merkittävää haittaa. Ivalossa jäät muodostivat padon joka kuitenkin hajosi nopeasti.

Myös Tenojoella virtaamat alkavat kasvaa jo lähipäivinä. Vedenkorkeuden arvioidaan olevan korkeimmalla tasolla 15. -16.5. Tulvan arvioidaan olevan hieman keskimääräistä suurempi.

Simojoella tulvat ovat kääntyneet laskuun.

Seuraava tiedote tulvatilanteesta annetaan 14.5.2018. Se julkaistaan ainakin sivulla: Lapin ELY-keskuksen tiedotteet

Seuraa tilannetta ja varaudu tulviin ennakolta

Tulvatilannetta voi seurata koko Suomessa lähes reaaliajassa osoitteessa:

Tulvakeskus muistuttaa kiinteistönomistajia omatoimisesta tulviin varautumisesta.
Ohjeita: www.ymparisto.fi/tulvaohjeet

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasintuntija Timo Alaraudanjoki, Lapin ELY-keskus, puh 0295 037 282

Vesitalousasiantuntija Juha Kuivalainen, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 391

Vesitalousasiantuntija Juha-Petri Kämäräinen, Lapin ELY-keskus, puh. 358 295 037 406

Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 731

Twitter

Liikennetilanne

.............................................................................

Tulvakeskus

Tulvakeskus on Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen palvelu, joka perustuu tiiviiseen yhteistyöhön ELY-keskusten ja pelastuslaitosten kanssa.


Kohderyhmä: