Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Uusi verkkotyökalu auttaa Euroopan merien tilan yhtenäistä arviointia

Uutinen 22.3.2016 klo 11.06

Koko maanosaan soveltuva uusi meren tilan arviointityökalu (NEAT) on kehitetty laajassa eurooppalaisessa yhteishankkeessa. SYKE on osallistunut sen kehittämiseen Suomenlahden aineistoilla. Mukaan on otettu HELCOM-yhteistyössä kehitettyjä ja Suomen omia meren tilan indikaattoreita.

Uusi merentilan arviointityökalu NEAT
SYKEn tutkijat ovat osallistuneet koko Eurooppaan soveltuvan merentilan arviointityökalun kehittämiseen. Sitä voidaan soveltaa myös Biskajanlahdella. © DEVOTES-hanke

”Haasteena on ollut sovittaa kaikki indikaattorit työkalulle sopivaan, vertailukelpoiseen muotoon. Tämä prosessi on pakottanut ajattelemaan meren tilan indikaattoreita entistä jäsentyneemmällä tavalla, mistä on hyötyä jatkotyöskentelyn kannalta”, sanoo hankkeeseen osallistunut SYKEn erikoistutkija Laura Uusitalo.

Uusi arviointiväline on joustava ja tarpeen mukaan muotoiltavissa. Käyttäjä voi rajata tarkastelemansa merialueen ja poimia sen kannalta olennaiset elinympäristöt, ekosysteemin osat ja meren tilan mittarit yhteensä noin 500 erilaisesta muuttujasta.

Ohjelma kertoo myös arvioinnin luotettavuuden, sillä se määrittää indikaattorien arvojen epävarmuuden. Mitä enemmän indikaattoreita ja aineistoja on käytössä, sitä luotettavampi arvio saadaan.

”Laajan indikaattorimääränsä ansiosta ohjelman käyttö ei rajoitu pelkästään meren eliöstön monimuotoisuuden arviointiin, vaan se taipuu monenlaiseen muuhunkin meriympäristön tilan arviointiin”, Laura Uusitalo kuvailee.

Työkalu on suunniteltu erityisesti viranomaiskäyttöön EU:n meristrategiadirektiivin vaatiman tila-arvion laatimiseen, mutta se soveltuu myös yrityksille ja konsulteille, jotka työssään arvioivat meriympäristön tilaa. Olennaista on, että uuden työkalun avulla Euroopan merialueitten tila-arvioinnit ovat jatkossa entistä vertailukelpoisempia.

”Kehityshankkeessa 14 maan merentutkijat tekivät tutkimusta Itämerellä, Atlantilla, Välimerellä ja Mustamerellä. Työ selvensi ihmistoiminnan vaikutusta meren monimuotoisuuteen, mutta myös ilmastonmuutoksen aiheuttama vaihtelu voidaan nyt erottaa paremmin. Hankkeessa myös vertailtiin eri merialueilla tehtyjen tila-arviointeja.”

Itämeren suojelukomissio HELCOM kehittää yhtenäisen tila-arvioinnin menetelmiä Itämerelle ja NEAT-työkalua muokataan parhaillaan sen tarpeisiin sopivaksi.

Uusi työkalu on kehitetty laajassa EU-rahoitteisessa DEVOTES-hankkeessa, jonka tavoitteena on merien monimuotoisuuden arviointimenetelmien kehittäminen. Siihen on osallistunut 23 tutkimuslaitosta EU:n jäsenmaista ja lisäksi Ukrainasta, Turkista ja Saudi-Arabiasta sekä kaksi yhdysvaltalaista tutkimuslaitosta tarkkailijoina.

NEAT-työkalua ovat kehittäneet mm. Torsten Berg MariLim-yhtiöstä Saksasta, Jacob Carstensen Århusin yliopistosta ja Jesper Andersen Tanskan NIVA-instituutista. DEVOTES-hanketta koordinoi Angel Borja AZTI-tutkimuslaitoksesta Espanjasta. SYKEn johtava tutkija Anna-Stiina Heiskanen ja erikoistutkija Laura Uusitalo vetivät hankkeen indikaattorikehitystä. Laura Uusitalo osallistui NEAT-työkalun kehittämiseen ja testaamiseen eri merialueilla.

Käyttöohjein varustettu arviointityökalu on vapaasti saatavilla osoitteesta www.devotes-project.eu/neat .Sitä päivitetään lähikuukausina. EU:n jäsenmaissa järjestetään työpajoja, joissa halukkaita perehdytetään ohjelman käyttöön.

Lisätietoja

Erikoistutkija Laura Uusitalo, SYKEn merikeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puh. 0295 251 719

Johtava tutkija Anna-Stiina Heiskanen, SYKEn merikeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puh. 0295 251 162


Kohderyhmä: