Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Uusilla laitteilla tarkempaa tietoa Itämeren melusta, virtauksista ja rikkivedystä

Tiedote 18.10.2013 klo 9.22

Hydrofonia lasketaan mereen Arandalta. Kuva Jukka Pajala.
Hydrofonia lasketaan mereen Arandalta. Kuva Jukka Pajala.

Ensimmäiset vedenalaisen melun mittaamiseen tarkoitetut laitteet on tällä viikolla ankkuroitu Itämeren pohjaan Suomen vesialueelle. Kuuden Itämeren rantavaltion yhteisen BIAS-hankkeen tutkijat asensivat melua mittaavat ja tallentavat hydrofonit tiistaina Jussarön majakan eteläpuolelle lähelle Tvärminneä ja Suomenlahdelle Helsingin ja Tallinnan välille.

”Pohjaan asennetut melumittarit keräävät tietoa vedenalaisesta äänimaailmasta vuoden 2015 alkuun asti”, toteaa BIAS-hanketta koordinoiva ylitarkastaja Jukka Pajala Suomen ympäristökeskus SYKEstä. ”Hankkeessa asennetaan Itämereen yhteensä 40 hydrofonia.”

"Vuoden 2015 alussa on aika nostaa hydrofonit ja selvittää, minkälaiselle melulle Suomenlahden eläimet altistuvat", Pajala sanoo. ”Melu aiheuttaa varsinkin kaloille ja merinisäkkäille haittaa.”

Laitteet asennettiin mereen SYKEn merentutkimusalus Arandalta. Samalla matkalla nostettiin myös kolme Ilmatieteen laitoksen virtausmittaria, jotka ovat mitanneet veden liikkeitä Suomenlahdella huhtikuun puolivälistä alkaen.

”Seuraavaksi puolivuotiskaudeksi asennettiin samoille paikoille uudet mittarit ja näin saadaan ympärivuotinen kuva virtauksista. Mittarit tuottavat aineistoa laskennallisten virtausmallien arvioimiseen ja kehittämiseen, ja havainnot ovat myös osa Suomenlahti-vuoden 2014 tutkimusta”, matkanjohtaja, ryhmäpäällikkö Riikka Hietala Ilmatieteen laitokselta toteaa.

Uusi laite rikkivedyn mittaamiseen

SYKEn tutkijat käyttivät matkalla ensimmäistä kertaa uutta sähköistä rikkivetymittaria Itämerellä. Uusi mittalaite antaa entistä tarkempaa tietoa pohjan läheisen veden tilasta. 

"Uuden vedessä liikuteltavan rikkivety- ja pH-mittauslaitteemme avulla näimme nyt entistä tarkemmin, miten rikkivety on jakautuneena syvään veteen", erikoistutkija Harri Kankaanpää SYKEn merikeskuksesta toteaa.
Rikkivety on Itämeren hapettomissa pohjaympäristössä laajalti esiintyvä, erittäin myrkyllinen yhdiste.

Matkalla havaittiin, että Suomenlahden keskialueen syviin osiin on viime viikkoina työntynyt lisää suolaista vettä Itämeren pääaltaalta. Merenpohjan lähellä uusi suolaisempi hapeton vesi heikentää entisestään pohjaeliöiden elämää. Tällainen pohjan läheisen veden ”läikkyminen” Suomenlahdella edestakaisin on melko tavallista ja merenpohjan tilanne voi muuttua nopeastikin.

Lisätietoja

Vedenalainen ääni:

Ylitarkastaja Jukka Pajala
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puh. 0400 920 922

Rikkivetymittaukset:

Erikoistutkija Harri Kankaanpää
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puh. 040 182 3185

Virtausmittaukset:

Ryhmäpäällikkö Riikka Hietala
Ilmatieteen laitos
etunimi.sukunimi@fmi.fi
Puh. 050 5984168

Viestintä:

Viestintäasiantuntija Aira Saloniemi
SYKEn viestintä
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puh. 0400 148875

Tiedottaja Eija Vallinheimo
Ilmatieteen laitos
etunimi.sukunimi@fmi.fi
Puh. 050 530 3871

Kohderyhmä: