Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Väitös: Lumipeitteen kaukokartoitus entistä tarkemmaksi

Tiedote 20.8.2013 klo 10.16
Sari Metsämäki, kuva Jouni Pulliainen
Sari Metsämäki © Jouni Pulliainen

Suomen ympäristökeskuksessa tehdyssä väitöstutkimuksessa tutkimusinsinööri Sari Metsämäki on kehittänyt kaukokartoitusmenetelmän, joka mahdollistaa lumen peittämän alan kartoituksen myös metsissä tarkemmin kuin muut laajoille alueille soveltuvat kaukokartoitusmenetelmät.  Menetelmää voidaan hyödyntää entistä luotettavimpien lumikarttojen tuottamisessa jopa mannertenlaajuisesti. Aihetta koskeva väitöskirja tarkistetaan 23.8. klo 12 Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa Otaniemen kampuksella.

Pohjoisen pallonpuoliskon kausittaisen lumipeitteen laajuus ja sen muutokset ovat merkittäviä tutkimuskohteita muun muassa ilmastonmuutoksen, vesitalouden ja tulvaennusteiden takia. Väitöstutkimuksessa kehitettiin menetelmä, jonka avulla lumen peittämää alaa voidaan arvioida optisilta satelliittikuvilta ilman, että havaintojen tarkkuus heikkenee merkittävästi metsien vaikutuksesta. Muiden lumen peittämän alan laajuutta koskevien kaukokartoitusmenetelmien ongelmana on epätarkkuus metsäisillä alueilla, joiden kohdalla on vaikeuksia erottaa lunta koskeva informaatio kokonaismittauksesta. Tyypillisesti tämä on johtanut lumisuuden voimakkaaseenkin aliarviointiin.

Käytännössä metsien vaikutus satelliitin mittaamaan auringonvalon heijastukseen ilmaistaan metsäläpäisevyyden eli transmissiivisyyden avulla, joka puolestaan on tutkimuksessa kehitetyn heijastusmallin tärkeä tekijä. Laajojen alueiden kartoituksessa on oleellista tietää paikalliset metsäläpäisevyydet, jotka myös saadaan laskettua kyseisen heijastusmallin avulla. Laajoja alueita, esimerkiksi koko pohjoista pallonpuoliskoa tutkittaessa, metsäläpäisevyyden laskemista helpottaa globaalin maankäyttödatan hyödyntäminen.

Menetelmää hyödynnetään osana Suomen ympäristökeskuksen hydrologista mallia tulvaseurannassa ja lumipeitteen kartoituksessa yleensä. Laajemmin se on käytössä Euroopan avaruusjärjestön (ESA) GlobSnow-ilmastoseurantahankkeessa sekä Euroopan sääsatelliittijärjestön (EUMETSAT) hydrologisessa seurannassa. Menetelmällä on vahva asema myös Euroopan Unionin Copernicus-ohjelmaan liittyvien lumipalveluiden kehittämisessä.

Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 23.8.2013 klo 12 Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa auditoriossa E, os. Otakaari 1, Espoo

Vastaväittäjinä tohtori, tutkimusprofessori Tuomas Häme, VTT sekä tohtori, professori Richard Kelly, Waterloon yliopisto, Kanada.

Lisätietoja

Tutkimusinsinööri Sari Metsämäki, Suomen ympäristökeskus SYKE,
puh. 040 534 3856, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Karttakuva kokonaisuudessaan


Kohderyhmä: