Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesistökunnostajat ja asiantuntijat kokoontuvat kesäseminaariin 12.–14.6.

Uutinen 8.6.2018 klo 10.38
Kunnostetaan vesistöä
© Kuva: Saara Pönkkö

Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston seminaari kokoaa Ouluun yli 200 vesienhoidon asiantuntijaa sekä paikallisia kunnostustoimijoita. Esitelmien lisäksi keskeistä seminaarin antia ovat kunnostuksiin ja vesistöjen ongelmiin liittyvät työpajat. Tapahtuma huipentuu maastoretkiin, joissa vieraillaan erilaisilla kunnostuskohteilla. Ohjelmaa voi osin seurata verkossa.

Maastoretkillä 14.6. tutustutaan monipuolisesti eri toimijoiden vesistökunnostustyöhön Pohjois-Suomessa. Paikalliset kunnostustoimijat, maatalousyrittäjät sekä asiantuntijat esittelevät alueen kosteikkoja, luontoarvoja ylläpitävää rantalaidunnusta, peltoalueiden luonnonmukaisen kuivatuksen ratkaisuja, järvi-, joki- ja purokunnostuksia sekä kalateitä.

Maastoretkiä on kolme ja ne suuntautuvat 1) Jäälinjärvelle, Iin Raasakkaan sekä Simojoelle, 2) Koillismaan puroille ja Pudasjärven Panumajärvelle sekä 3) Lakeuden alueelle ja Liminganlahden luontokeskukseen.

Osa seminaarivieraista saa tarttua lapioihin ja antaa panoksensa Hupisaarten purokunnostukseen 13.6. iltapäivällä. Paikalla on Ruokahukka ruotuun – katseet vesistöihin -hankkeen infopiste, jossa on tarjolla tietoa kuluttajien mahdollisuuksista vaikuttaa omilla valinnoillaan vesien ja ympäristön tilaan. Infopiste on avoin kaikille ja sinne toivotaan väkeä keskustelemaan! Osa vieraista jalkautuu 13.6. myös Kuivasjärven alueelle pohtimaan järven kunnostustarpeita osana ongelmajärvityöpajaa.

Seminaarin takana laaja yhteistyöverkosto

Seminaari järjestetään Suomen ympäristökeskuksen, ProAgria Oulun hallinnoiman VYYHTI II -hankkeen, Metsähallituksen koordinoiman Freshabit LIFE IP -hankkeen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoiman Iijoen otva-hankkeen, Suomen metsäkeskuksen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä.

Seminaaria sponsoroivat edellä mainittujen tahojen lisäksi Oulun kaupunki, Oulun Vesi liikelaitos, Fortum Oyj, Kemijoki Oy, Pohjolan Voima Oyj, Maveplan Oy, Kala- ja vesitutkimus Oy, Simsonar Oy, Limingan kunta ja K-Supermarket Jääli.

Tiedotusvälineiden edustajat

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tapahtuman esityksiä Oulun yliopistolle 12.–13.6. ja Hupisaarten infopisteelle 13.6. sekä haastattelemaan osallistujia maastoretkikohteille 14.6.

Lisätietoa

Tutkija Sanna Vienonen, Suomen ymparistokeskus SYKE, p. 0295 251 738, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kohdekohtaiset aikataulut 14.6.

  • Retki 1 (Jäälinjärvi, Iin Raasakka, Simojoki) ja seminaarin 12.-13.6. ohjelma: Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0295 251 738
  • Retki 2 (Koillismaan purot ja Panumajärvi) ja Hupisaarten purokunnostuskohde 13.6.: Jermi Tertsunen, POP ELY, etunimi.sukunimi@ely-keskus-fi, p. 0295 038 423
  • Retki 3 (Lakeuden alue ja Liminganlahden luontokeskus) ja Ruokahukka ruotuun -hankkeen infopiste 13.6.: Maarit Satomaa, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, VYYHTI II -hanke, etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi, p. 040 566 7924
Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarin sponsorit 2018
Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarin sponsorit 2018.

Kohderyhmä: