Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesivarahankkeiden päätöksentekoa tukevat palvelut: monitavoitearviointi

Etsittekö parasta vaihtoehtoa vesistöjen säännöstelyyn tai ympäristösuunnitteluun? Onko ratkaistavananne ristiriitainen suunnittelutilanne?

Suomen ympäristökeskus tuottaa päätösanalyysi- ja arvottamistukea monimutkaisiin päätöksentekoa vaativiin suunnittelutilanteisiin, jotka voivat olla ristiriitaisia. Sovelluskohteita voivat olla esimerkiksi vesistöjen säännöstely, vesistöaluesuunnittelu, ekosysteemipalvelut tai ympäristövaikutusarvioinnit.

Tuemme ympäristösuunnittelua tarjoamalla systemaattisia lähestymistapoja ongelmien tunnistamiseksi ja hahmottamiseksi, arvioimalla erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia ja kustannustehokkuutta sekä arvioimalla monitavoitteisesti vaihtoehtojen yleistä hyväksyttävyyttä. Olemme esimerkiksi soveltaneet monitavoitearviointia (MCDA) lukuisissa vesivarojen hallintaan liittyvissä hankkeissa tukemaan osallistavaa suunnittelua. Lähestymistavan avulla olemme pystyneet löytämään yleisesti hyväksyttyjä ratkaisuja, jotka ottavat huomioon niin taloudelliset, sosiaaliset ja ekologisetkin tavoitteet.

 

Tuotamme seuraavia palveluita:

  • Päätöstukipalvelut vaihtoehtojen ja vaikutusten merkittävyyden järjestelmälliseen arviointiin ympäristöä koskevassa suunnittelussa
  • Palvelut vesivarahankkeiden kustannustehokkuuden ja yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden arvioinnin tukemiseen
  • Koulutuspalvelu monitavoitearvioinnin soveltamisesta ympäristösuunnittelussa

 

Julkaistu 7.4.2020 klo 15.28, päivitetty 9.7.2020 klo 13.59