Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Virtavesien kunnostuspalvelu

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) on asiantuntemusta pienistä metsäpuroista suuriin voimatalousuomiin. Erityisosaamistamme ovat virtavesien tilan parantaminen ja tieteellisen tiedon hyödyntäminen virtavesien kunnostuksessa. Tuotamme syvällistä ekologista ymmärrystä sekä hydrologista mallinnusta jokien, purojen ja pienvesien kunnostuksiin.

Kunnostushankkeen valmistelu kattaa kohteeseen soveltuvien fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten sekä valuma-alueen käsittelymenetelmien valinnan. Ympäristövirtaamalla ja ekologisen kompensaation monia mahdollisuuksia käyttäen lievennetään voimalaitosten ympäristövaikutuksia. Monitavoitearviointimenetelmä auttaa vaihtoehtojen kustannustehokkuuden vertailussa ja varmistaa asianosaisten osallistumisen suunnitteluun. Vedenlaatua ja biologiaa seurattaessa ennen ja jälkeen kunnostuksen saadaan tietoa kunnostuksen tavoitteiden saavuttamisesta.

Rakennettu Imatran kaupunkipuro toimii korvaavana habitaattina taimenelle. Kuva Jukka Jormola.

Tuotamme seuraavia palveluita:

  • Asiantuntijapalvelu ekologisen virtaaman (ympäristövirtaaman) soveltamiseksi
  • Hydromorfologinen mittaus- ja mallinnuspalvelu
  • Asiantuntijapalvelu luonnonmukaisten ohitusuomien suunnitteluun
  • Asiantuntijapalvelu virtavesien ekologiseen kunnostamiseen
  • Virtaus- ja habitaattimallinnuspalvelu
  • Asiantuntijapalvelu ennallistamisen hydrauliseen suunnitteluun
  • Asiantuntijapalvelu kaupunkipurojen ekologiseen ja sosioekonomiseen arvottamiseen
  • Vesivarahankkeiden päätöksentekoa tukevat palvelut
  • Koulutus- ja neuvontapalvelu virtavesien kunnostuksesta ja seurannasta
Julkaistu 7.4.2020 klo 15.39, päivitetty 9.7.2020 klo 14.17