Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesi - tiedotteet

Ensimmäinen Edellinen
5
6
7
8
9

Julkaistu
Arandan seurantamatka: Itämeren pääaltaan huono tila heijastuu Suomen merialueille

Suomenlahden fosforivaranto on nyt poikkeuksellisen suuri, mikä on seurausta sääolojen ja Itämeren pääaltaan huonon tilan yhteisvaikutuksesta. Myös Saaristomerellä ja Selkämerellä fosforin määrä on se...

24.2.2017
Kansalaisten vesistötekoja kerätään ympäri Suomea

Tietoja hyvistä vesistöteoista kerätään osana itsenäisyyden juhlavuoden kampanjaa. Kansalaisilta toivotaan ehdotuksia valtakunnalliseen kilpailuun. Sata suomalaista vesistötekoa -kampanjassa tuodaan n...

14.2.2017
Maataloudesta vesistöihin päätyvän nitraatin alhainen määrä ei katkaise rehevöitymistä

Suomen pinta- ja pohjavesien nitraattipitoisuudet ovat alhaisia Keski- ja Etelä-Euroopan vesiin verrattuna. Suomen ympäristökeskus selvitti maataloudesta peräisin olevia vesien nitraattipitoisuuksia o...

3.2.2017
Uusi laskuri näyttää kulutuksen aiheuttaman ravinnekuormituksen Itämereen

Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus ovat kehittäneet Itämeri-laskurin, jolla kuluttaja voi selvittää kulutustottumustensa vaikutuksia Itämeren ravinnekuormitukseen. Suomen osuus Itämeren ravin...

3.2.2017
Sää- ja tulvavaroitukset uudesta palvelusta nyt viidelle vuorokaudelle

Ilmatieteen laitoksen säävaroituspalvelun avulla on nyt mahdollista seurata myös SYKEn tuottamia vesistöjen tulvavaroituksia. Tulvavaroituksista varoituskartalla näkyvät vain vaaralliset ja hyvin vaar...

1.2.2017
Vesitilanne tammikuun lopussa 2017: Pohjois- ja Itä-Suomen lumikuormat kasvavat - isojen hallien kattoja tarkkailtava

Pohjois- ja Itä-Suomessa lumikuormat ovat kasvaneet tammikuussa jo 80–120 kilogrammaan neliömetrillä. Käsivarren Lapissa on lunta monin paikoin reilusti enemmänkin. Suomen ympäristökeskus kehottaa tar...

1.2.2017
Itämeren vedenalainen melu riski kaloille ja merinisäkkäille

Itämeren vedenalainen melu on kartoitettu ensimmäistä kertaa. Suomen ympäristökeskuksen vetämän kansainvälisen tutkimuksen mukaan ihmisen aiheuttaman melun määrä on lisääntymässä. Tilanne vaihtelee ku...

25.1.2017
Katso kuinka laadukkaasti vesihuoltolaitoksesi toimii

Yli 1 500 suomalaisen vesihuoltolaitoksen toiminnan tehokkuudessa, laadussa ja taloudellisuudessa on suuria eroja. Suomen ympäristökeskus avasi tammikuussa 2016 uuden vesihuollon VEETI-tietopalvelun. ...

16.1.2017
Uusi pohjoismainen BIOWATER-huippuyksikkö selvittää biotalouden vesistövaikutuksia

Pohjoismaihin perustetaan kolme uutta biotalouden tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvää huippuyksikköä. Oulun yliopiston, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkijat ova...

9.1.2017
Vesitilanne vuoden 2016 lopussa: Etelässä jäät heikkoja ja lumetonta, Pohjois-Pohjanmaalla hyydetulvat mahdollisia

Vuosi päättyi etelässä lumettomana sekä leutona ja pohjoisessa varsin talvisena. Heikkoja jäitä tulee varoa etelän suurten järvien selillä ja virtapaikoissa, koska jäät ohenivat joulukuun lopulla. Läh...

3.1.2017
Jäät monin paikoin heikkoja sisävesillä Etelä- ja Keski-Suomessa

Joulukuun alkupuolen pakkaset ovat jäädyttäneet sulina olleita vesistöjä maan etelä- ja keskiosassa. Alueelliset vaihtelut ovat kuitenkin suuria vesistöjen koosta ja syvyydestä riippuen. Jäät ovatkin...

13.12.2016
Suomalaista ympäristöseurannan osaamista Kirgisiaan

Suomen ympäristökeskus aloittaa kansainvälisen yhteistyöhankkeen, jossa kehitetään Kirgisian Son-Kul järven tilan arviointia sekä tuetaan järven kestävää käyttöä ja ekoturismia. Seurantatiedon avulla ...

5.12.2016
Vesitilanne marraskuun lopussa 2016: Vedenpinnat laskussa, jäät heikkoja monin paikoin

Marraskuun alkupuolen pakkasten seurauksena erityisesti pienet ja matalat vesistöt jäätyivät laajalti koko maassa. Kuukauden puolivälissä lauhtunut sää sulatti jäitä kuitenkin niin paljon, että marras...

1.12.2016
Älypoijun avulla reaaliaikaista tietoa öljystä arktisten olosuhteiden öljyntorjuntaan

Uusi, arktisiin olosuhteisiin kehitetty navigointipoijujärjestelmä toimittaa reaaliaikaista tietoa veden öljypitoisuuksista. Järjestelmän avulla viranomaiset voivat seurata meren öljypitoisuuksia ja k...

15.11.2016
Vesitilanne lokakuun lopussa 2016: Maan etelä- ja keskiosassa kuivaa, pinta- ja pohjavedet laskussa suuressa osassa maata

Lokakuun alku oli hyvin vähäsateinen Etelä- ja Lounais-Suomessa, mikä heijastui vesistöjen ja pohjavesien korkeuksiin. Jokien virtaamat olivat lounaisrannikolla paikoin ajankohtaan nähden ennätykselli...

1.11.2016
Asukkaat ja mökkiläiset halukkaita maksamaan puhtaista lähivesistöistä

Paikallisten asukkaiden ja mökinomistajien enemmistö olisi halukas maksamaan vesienhoidosta vuosittain 15–45 euroa, jos sillä parannettaisiin oman lähialueen vesistöjen tilaa. Tämä selvisi Vuoksen ves...

28.10.2016
Tutkimuslaitokset kehittävät menetelmiä happaman vesistökuormituksen estämiseksi

Tutkimuslaitokset kehittävät menetelmiä sulfaattimailla muodostuvan happaman vesistökuormituksen estämiseksi. Hankkeessa kehitetään myös varautumisjärjestelmä, joka ennustaa happaman valumaveden kuorm...

21.10.2016
Kuiva syksy alentaa pohjavesien pintoja ja järvien ja jokien vedenkorkeuksia monin paikoin Suomessa

Sää on jatkunut viimeisen kuukauden ajan hyvin vähäsateisena, minkä takia pohjavedet ovat vuodenaikaan nähden poikkeuksellisesti laskeneet. Myös järvien ja jokien vedenkorkeudet ovat laskeneet keskimä...

21.10.2016
Vesitilanne syyskuun lopussa 2016: Järvet tavanomaista lämpimämpiä, Lapissa vedenpinnat korkealla

Syyskuun keskimääräistä lämpimämpi sää säilytti järvivedet tavanomaista lämpimämpinä. Lapissa ajankohdan tyypillisiä arvoja korkeammalla olleet vedenpinnat laskivat hiukan syyskuun kuluessa, mutta kää...

4.10.2016
Järvien rehevöityminen ja tummuminen vähentävät terveydelle välttämättömien rasvahappojen määrää kaloissa

Järvien rehevöityminen ja tummuminen muuttavat leväyhteisön rakennetta vähentäen omega-3 rasvahappojen tuotantoa. Kirkasvetisten, niukkaravinteisten järvien kookkaissa ahvenissa on 1,5–1,9 kertaa enem...

30.9.2016

Ensimmäinen Edellinen
5
6
7
8
9