Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesi - uutiset

1
2
3
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Vesikirje-uutiskirje on uudistunut

SYKEn toimittama ja julkaisema Vesikirje-uutiskirje ilmestyi uudistettuna 15.10.2021. Uusi ulkoasu keventää vesiin liittyvien uutisten selaamista ja lukemista. Erityisesti muutoksessa on panostettu ku...

15.10.2021
Vesien hyvä tila on mahdollista saavuttaa laajalla yhteistyöllä

Suomessa vesien tila on pääasiassa hyvä, mutta parannettavaa löytyy erityisesti rannikkovesien ja jokien kunnossa. PNAS-tiedelehdessä julkaistussa kansainvälisen tutkimusryhmän artikkelissa tuodaan es...

27.9.2021
Kokonaisvaltainen vesistökunnostus pinnalla Vesitalous-lehdessä

Vesitalous-lehden tuore vesistökunnostukset-teemanumero kokoaa laajan tietopaketin vesialan ammattilaisille ja vesistökunnostuksesta kiinnostuneille. Teemanumeron juttujen takaa löytyy asiantuntijoita...

9.9.2021
Ilmastoratkaisut ovat jo olemassa – Miten Suomi voi vastata IPCC-raportin asettamiin haasteisiin?

Maanantaina julkaistu kansainvälisen ilmastopaneelin raportti toteaa, että ilmastonmuutos muuttaa elämää niin maalla, merillä kuin ilmakehässä. Jokainen asteen kymmenesosankin nousu on merkittävä lisä...

11.8.2021
SYKE purkaa kohotetun valmiuden, koska sinilevätilanne on rauhoittunut

Sinilevätilanne on rauhoittunut Suomessa sekä järvillä että merialueilla. Siksi Suomen ympäristökeskuksen kohotettu valmius puretaan pääjohtajan sijaisen päätöksellä.

6.8.2021
Järvi-meriwiki 10 vuotta – löydä oma lähivetesi

Suomen järvien ja merialueiden oma verkkopalvelu, Järvi-meriwiki, on ollut käytössä jo 10 vuotta. Tämän kunniaksi palvelun ylläpitäjä Suomen ympäristökeskus SYKE järjestää some-kampanjan, jossa korost...

4.8.2021
Kaupunkilaisten mielipidettä vesien hallinnointiin kartoitetaan kyselyllä

Suomen ympäristökeskus SYKE järjestää kaupunkilaisille ”Vesi kaupungissamme” kyselyn, jolla selvitetään mitä mieltä kaupunkilaiset ovat erilaisista ratkaisuista ja tyytyväisyyttä siihen, miten kaupunk...

30.6.2021
Ilmianna rantojen muovipallerot

Olet ehkä joskus huomannut merenrannalla pikkuruisia muovirakeita? Ne ovat pellettejä, joista valmistetaan kestomuovituotteita. Rannoilla olevat pelletit ovat väärässä paikassa: niiden ei pitäisi la...

15.6.2021
Patojen purkamisella saavutetaan monenlaista hyötyä vesiekosysteemille

Pienpatojen purkaminen on tehokas keino ennallistaa virtavesien jokijatkumoa ja koko vesiekosysteemin monimuotoisuutta. Vesiympäristön palautuessa lähemmäksi luonnontilaa myös kaloilla, selkärangattom...

11.5.2021
Tulvamallintamisen uranuurtaja Bertel Vehviläinen eläkkeelle

SYKEn pitkäaikainen vesiasiantuntija johtava hydrologi Bertel Vehviläinen on jäänyt eläkkeelle. Hänet tunnetaan uranuurtavasta työstään tulvaennusteiden kehittämisessä. Arvostuksesta Vehviläisen elämä...

20.4.2021
SYKEltä 15 vinkkiä vesien ystäville

YK:n Maailman vesipäivää vietetään 22.3.2021 ja sen teemana on vesien vaaliminen. Vesipäivän kunniaksi Suomen ympäristökeskus kokosi 15 vinkkiä vesien ystäville. Vinkit koskevat niin rehevöitymisen ku...

22.3.2021
Järvillä yöpyvien valkoposkihanhien välittömät vaikutukset veden ravinnepitoisuuksiin jäivät vähäisiksi

Suomen ympäristökeskus tutki syksyllä 2020 vedenlaatua kahdella Kaakkois-Suomen järvellä valkoposkihanhien massalevähdyksen aikaan. Lintulaskentojen perusteella yksittäisellä järvellä yöpyi parhaimmil...

16.12.2020
SYKE mukana menestyneissä TKI-kumppanuusverkostoissa

SYKE on mukana vesisektorin ja kiertotalouden kumppanuusverkostoissa, jotka saivat rahoitusta Suomen Akatemian erityishaussa.

8.12.2020
Tarkkaile taimenten kutua viikonloppuna - lauantaina vietetään kansainvälistä vaelluskalapäivää

Lauantaina 24.10.2020 vietetään kansainvälistä vaellus kalapäivää, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta vapaana virtaavien jokien ja vaelluskalojen tärkeydestä sekä kannustaa kaikkia jännittäväl...

22.10.2020
Turkoosia maalia? Hajoavat sinileväsolut ja niistä vapautuva väripigmentti värjäävät rantoja

Kuluneen viikon aikana Suomen ympäristökeskukseen on tullut ilmoituksia paikallisista sinileväkukinnoista sekä turkoosin värisistä maalimaisista esiintymistä Suomenlahden rannikolla. Turkoosi väri aih...

16.10.2020
Ruoppausmassojen käyttöä voitaisiin laajentaa

Suomen ympäristökeskus SYKE on selvittänyt kansainvälisiä käytäntöjä ruoppausmassojen hallinnassa ja hyödyntämisessä. Selvityksen mukaan ruoppausmassoja voitaisiin käyttää muun muassa viherrakentamise...

16.10.2020
Vesistökunnostajat voivat nyt jakaa ja saada tietoa valtakunnallisesta karttapalvelusta

Vesistökunnostajan karttapalvelu on avattu. Se tarjoaa kaikille alan toimijoille yhteisen paikan tietojen tallentamiseen. Karttapalvelusta saa kokonaiskuvan koko Suomen vesistökunnostustoimista ja nii...

8.10.2020
Laaja kooste biotalouden vesistövaikutuksien tutkimustuloksista

Biotalouden vesistövaikutuksia ei vielä tunneta riittävän hyvin. Puutteita on nyt osin paikattu, kun Ambio-julkaisusarjan biotalous-teemanumeron artikkeleissa esitellään laajasti pohjoismaisen Biowate...

2.10.2020
SYKE ja THL selvittävät muovien ympäristö- ja terveyshaittoja

Suomen ympäristökeskus SYKE on käynnistänyt yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa tutkimushankkeen, jossa selvitetään ympäristöön päätyvien muovien ympäristö- ja terveyshaittojaa. H...

16.9.2020
Maatalousalueiden purojen tilaa voidaan parantaa uudella toimintamallilla

Uusi "suunnitelmallisen tavoitteenasettelun toimintamalli” edistää maatalousalueiden virtavesien kunnostuksien onnistumista. Mallin avulla virtavesien kunnostuksen suunnitteluun sisällytetään valuma-a...

26.8.2020

1
2
3
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle