Kansalaistiede

Kansalaiset ympäristötutkijoina

Suomen ympäristökeskus SYKE kehittää kansalaistieteeseen nojaavia toimintatapoja, jotta monimutkaisiin ympäristöongelmiin löydetään perehtyneitä ratkaisuja, joiden toteuttamiselle löytyy yhteiskunnassa laajaa tukea ja sitoutuneisuutta.

Tavalliset kansalaiset, asukkaat, koululaiset, harrastusryhmät tai kansalaisjärjestöt ovat jo nyt aktiivisina tekijöinä tuottamassa uutta ympäristötietoa. Yhdessä voidaan koota laajoja ympäristön tilaa koskevia tietoaineistoja tai työstää ja tulkita jo olemassa olevia tietoja. Kansalaistieteen avulla seurataan ympäristöpolitiikan toteutumista ja vaikutuksia ja se herättää keskustelua politiikkavaihtoehdoista.

Tietoa SYKEn ylläpitämistä kansalaishavaintopalveluista.

Kansalaistieteen videoita

 

Kansainvälinen yhteistyö

SYKE on eurooppalaisen kansalaistiedejärjestö European Citizen Science Association (ECSA) jäsen ja toimii aktiivisesti Euroopan ympäristövirastojen kansalaistiede yhteistyöryhmässä (Interest Group on Citizen Science of the European Network of the Heads of Environment Protection Agencies).

Lisätietoja

  • erikoistutkija Taru Peltola, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 9.6.2020 klo 7.52, päivitetty 6.9.2021 klo 15.05
Kohderyhmä: