Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomen Akatemialta merkittävä tuki viidelle SYKEn hankkeelle

Uutinen 3.6.2019 klo 16.33

Suomen Akatemia on myöntänyt SYKElle yleisestä hausta yli 1,3 miljoonaa euroa viidelle hankkeelle. Kolme näistä hankkeista on SYKEn johtamia. Kaikki hankkeet käynnistyvät syksyllä ja kestävät yhtä lukuun ottamatta neljä vuotta. Tutkimushankkeet edustavat monipuolisesti SYKEn toimintaa.

Nuoret kaupunki- ja aluesuunnittelussa - yhteinen ja sukupolvien välinen oppiminen kestävyysmuutoksen vauhdittajana URGENT

URGENT saattaa yhteen kaupunki- ja maakuntatason suunnittelun sekä perus- ja lukiokoulutuksen tavoitteenaan nuorten osallisuuden sekä yhteiskunnan ja demokratian kehittymisen tukeminen kohti kestävyyttä. SYKEn johtaman tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten eri tahot voivat yhteistyössä luoda uusia, innovatiivisia ja eri tasoille skaalautuvia kestävyysratkaisuja. Hankkeessa selvitetään millaisia oppimismahdollisuuksia suunnittelun prosessit voivat tarjota, kun prosessit toteutetaan eri toimijoiden välisenä vuorovaikutuksena. Kansainvälisten toimijoiden kehittäjäyhteisöksi perustettava URGENT Hub toimii tutkimustulosten laadun, käytettävyyden ja skaalautuvuuden varmistajana.

Merihaka-skeittarit-RautjokiLaura-556
© Laura Rautjoki

Oikeita menetelmiä oikeisiin ongelmiin – portfoliopäätösanalyysin avulla kohti parempaa ympäristönhallintaa

SYKEn, Aalto yliopiston ja LUKEn yhteistyöhankkeessa kehitetään ja kokeillaan uusia menetelmiä ja käytäntöjä tukemaan toimenpiteiden välisten vuorovaikutusten käsittelyä ja portfoliopäätösanalyysin käytännön soveltamista sidosryhmien kanssa. Erityyppisten portfolio- ja päätöstukimallien soveltuvuutta arvioidaan ja vertaillaan ympäristöpäätöksenteossa, muun muassa vesien hoitoon ja kunnostukseen sekä alueelliseen metsätaloussuunnitteluun liittyvissä tapaustutkimuksissa. Tuloksista keskustellaan mm. ministeriöiden, maakuntien ja kuntien päätöksentekijöiden kanssa. SYKE toimii hankkeen johtajana.

Elämää veden kiitoradalla: Tietokonenäkö ja syväoppiminen planktonin monimuotoisuuden ja ekosysteemivasteiden tutkimuksessa FASTVISION

SYKEn johtamassa FASTVISION -hankkeessa kehitetään yhdessä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston kanssa ohjelmistoja planktonyhteisöekologian ja -ekosysteemien tutkimuksen tehostamiseksi. Hankkeessa kehitetään koneoppimismenetelmin lajintunnistusohjelmistoja planktonyhteisöjen lajitasoisen tiedon tunnistamiseen, joka tällä hetkellä perustuu hitaampaan perinteiseen mikroskopiaan. FASTVISIONissa yhdistyvät Suomen ympäristökeskuksen nykyaikaiset planktonin kuvantamislaitteet ja lajintuntemus, sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietokonenäkö- ja hahmontunnistusosaaminen.

tarjahoikkala-556
© Tarja Hoikkala

Vesivoimatuotantoon rakennettujen jokien ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen monitieteisesti ECORIVER

LUKEn, SYKEn ja Oulun yliopiston yhteistyöhankkeessa arvioidaan määrällisesti ekosysteemipalvelujen tuottamista jokien erilaisissa lyhytaikaissäännöstelyn virtaamatilanteissa. Lisäksi arvioidaan vesivoiman merkitystä muuttuvilla sähkömarkkinoilla ja arvioidaan ekosysteemipalveluiden rahamääräinen arvo. Hankkeen lopuksi toteutetaan kustannushyötytarkastelu ja tuotetaan tietoa sekä toimintamalleja päätöksentekijöille ja säännöstelyn toteuttajille. Hanketta johtaa LUKE.

Deliberatiivinen ilmasto- ja energiapolitiikan ennakointi DECENT

DECENT on SYKEn, LUKEn ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yhteishanke ilmasto- ja energiaskenaarioiden käytön lisäämiseksi, etenkin poliittisen päätöksenteon yhteydessä. Maailmalla tehdään valtavasti erilaista ennakointia skenaariotöiden muodossa energia- ja ilmastokysymyksistä, mutta skenaarioiden käyttö ja vaikutus päätöksenteossa on jäänyt kovin vähälle huomiolle. Turun yliopiston johtaman hankkeen tavoitteena on parantaa skenaariotyön menetelmällistä perustaa ja tukea pitkäjänteistä, tietoon pohjautuvaa ja moniäänistä päätöksentekoa.

Lisätietoja

  • URGENT: Erikoistutkija Maija Faehnle, Suomen ympäristökeskus SYKE, +358 295 251 109, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Oikeita menetelmiä oikeisiin ongelmiin: Ryhmäpäällikkö Mika Marttunen, Suomen ympäristökeskus SYKE, +358 295 251 411, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • FASTVISION: Vanhempi tutkija Sanna Suikkanen, Suomen ympäristökeskus SYKE, +358 295 251 660, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • ECORIVER: Ryhmäpäällikkö Seppo Hellsten, Suomen ympäristökeskus SYKE, +358 295 251 165, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • DECENT: Erikoistutkija Jari Lyytimäki, Suomen ympäristökeskus SYKE, +358 295 251 397, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kohderyhmä: