Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ympäristön tilan seuranta tehostuu: eLTER Euroopan infrastruktuuritiekartalle huippuarvioin

Uutinen 13.9.2018 klo 12.35

Ympäristön tilan pitkäaikaiseen, monitieteiseen seurantaan keskittyvä eLTER infrastruktuuri (Integrated European Long-Term Ecosystem, Critical Zone & Socio-Ecological Research Infrastructure) otti ison askeleen matkallaan kohti toteutumista, kun se hyväksyttiin ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) –tutkimusinfrastruktuureiden päivitetylle 2018 tiekartalle. Tiekartalle hyväksyntä osoittaa, että EU pitää ympäristön tilan järjestelmällistä seuraamista muuttuvissa olosuhteissa tärkeänä.

Ilmastonmuutos, saastuminen ja luonnon köyhtyminen heikentävät ympäristön tilaa ja luonnon tuottamia ekosysteemipalveluita. Uusi eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri pyrkii tuottamaan uutta tietoa ympäristön tilasta ja sen muutoksista pysyvillä koealoilla kattavasti koko Euroopassa. Tavoitteena on tuottaa keskitetysti tietoa ja jalostaa siitä palveluja eri käyttäjäryhmille, tutkijoiden lisäksi myös päätöksentekijöille, viranomaisille, koulutukseen ja paikallisille asukkaille.

Infrastruktuuria kehitetään saksalaisen Helmholtz Centre for Environmental Research-tutkimuslaitoksen johdolla. Prosessiin on poliittisesti sitoutunut 17 maata, ja 161 organisaatiota 27 maasta on antanut sille tieteellisen tukensa. Helsingin yliopisto on ollut aktiivisesti mukana eLTER:n rakentamisessa ja johtaa Suomen kansallista FinLTSER-verkostoa. Keskeiset ekosysteemitutkimusta tekevät organisaatiot (HY, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Ilmatieteen laitos sekä Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistot ja Tieteen tietotekniikan keskus CSC) ovat taloudellisesti ja tieteellisesti sitoutuneet eLTER:n toimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on poliittisesti sitoutunut tukemaan eLTER infrastruktuuria ja sen kehitystä kansallisella tasolla.

Seuraavassa vaiheessa eLTER hakee komissiolta rahoitusta valmisteluvaiheen hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää verkostosta yhtenäinen tutkimusinfrastuktuuri keskuspalveluineen ja sille hallinto- ja rahoitusmalli. Samanaikaisesti  tieteellistä puolta kehitetään EU:lta haettavan Advanced community- hankkeen kautta. Suomessa eLTER infrastruktuurin rakentamista edistävät INAR Ecosystems ja FinLTSER. Kansallisten tutkimusasemien päivittäminen ja ylläpitäminen eLTER-tasolla on pääosin organisaatioiden oman rahoituksen varassa. EU-rahoitusta käytetään kansainvälisen tason suunnitteluun sekä keskuspalveluiden rakentamiseen sekä tieteelliseen tutkimukseen eLTER-asemilla.

Uusi ESFRI tiekartta julkaistiin Wienissä tiistaina 11.9. 2018. Tiekartan tutkimusinfrastruktuurit on jaettu kuuteen kategoriaan, (Energy, Environment, Health & Food, Physical Sciences & Engineering, Social and Cultural Innovation, e-RI). Uudelle ESFRI 2018 –tiekartalle, joka keskittyy laaja-alaisiin tutkimusinfrastruktuureihin, hyväksyttiin eLTER:n lisäksi viisi uutta tutkimusinfrastruktuurihanketta. Yhteensä ESFRI tiekartalle on päässyt vuodesta 2002 lähtien 49 infrastruktuuria.

Lisätietoja

  • Tutkimusprofessori Martin Forsius, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi p. 0295 251 119
  • Erikoistutkija Jussi Vuorenmaa, SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi p. 0295 251 753

 


Aihealue:
Kohderyhmä: