Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Uutiset

Uutiset

RSS
 • Pellonpientareen pölyttäjärunsaus ennustaa heikosti viereisen viljelykasvin pölytystä 28.7.2021
  Pellonpientareet ovat tärkeitä elinympäristöjä pölyttäjille, mutta niiden vaikutus läheisten viljelykasvien pölytykseen ei ole suoraviivainen. Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että pientareiden kokonaispölyttäjämäärän tai lajimäärän perusteella ei voida ennustaa, kuinka paljon pölyttäjiä vierailee viereisessä rypsikasvustossa. Tämä johtuu siitä, että pölyttäjien lajikoostumus on pientareilla ja viljelykasvilla erilainen.
 • Kaupunkilaisten mielipidettä vesien hallinnointiin kartoitetaan kyselyllä 30.6.2021
  Suomen ympäristökeskus SYKE järjestää kaupunkilaisille ”Vesi kaupungissamme” kyselyn, jolla selvitetään mitä mieltä kaupunkilaiset ovat erilaisista ratkaisuista ja tyytyväisyyttä siihen, miten kaupunki hallitsee/hallinnoi vesiä. Kysely on osa eurooppalaista Water JPI Atenas -tutkimushanketta.
 • Uusi hanke tarjoaa työkaluja arktisen alueen seurantaan ja muuttuvaan ympäristöön sopeutumiseen 30.6.2021
  Euroopan unioni myöntää Horisontti 2020 -ohjelmasta 15 miljoonan euron rahoituksen Arctic PASSION -hankkeelle vuosille 2021–2025. Yhteensä 35 kumppanin yhteenliittymä edistää arktisen alueen kansainvälisten ympäristöhavaintojärjestelmien integrointia ja parantaa näiden järjestelmien räätälöintiä eri käyttäjäryhmien tarpeisiin – ulottuen paikallisista asukkaista akateemiseen maailmaan ja aina teollisuuden edustajiin ja päätöksentekijöihin asti.
 • Rantaluhtia kartoitettiin Puruvedellä ensimmäistä kertaa Suomessa 28.6.2021
  Erittäin monimuotoisia ja lajistoltaan runsaita rantaluhtia kartoitettiin ensimmäistä kertaa Suomessa Puruvedellä. Luhdat ovat vesistöjen rannoilla esiintyviä tulvavaikutteisia soita, jotka edistävät vesiensuojelua. FRESHABIT LIFE IP -projektissa kehitettiin ensimmäistä kertaa Natura-alueen rantaluontotyyppien kartoitusmenetelmiä, joita sovellettiin Puruveden Hummonselälle.
 • Uusi tarkastelu syventää ymmärrystä ilmastonmuutoksen aiheuttamista rajoja ylittävistä vaikutuksista 24.6.2021
  Ilmastonmuutoksen vaikutukset kuten kuivuus, tulvat ja sään ääriolosuhteet voivat näkyä kaukana niiden alkuperäisestä kohteesta. Niiden seuraukset voivat ylittää rajoja ja ilmetä paikoissa ja maissa, joissa alkuperäinen vaikutus ei ole näkynyt. CASCADES-hankkeessa tutkitaan näiden kauaskantoisten seurausten aiheuttamia riskejä Euroopan unionin maihin sekä sitä, miten riskeihin voidaan varautua.
Lisää uutisia