Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

WasteLess Karelias
Julkaistu: 14.2.2019

Jäteastia Vieljärvellä. © Taru Peltola 2018 Hankkeen tavoitteena on ehkäistä maaseutualueiden roskaantumista ja parantaa kylien jätehuoltoa Pohjois-Karjalan ja Venäjän Karjalan aluee...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > WasteLess Karelias
Paikallisen uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden liiketoimintaekosysteemin muutos - Parempia energiapalveluita kuluttajille (USE)
Julkaistu: 12.2.2019

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Paikallisen uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden liiketoimintaekosysteemin muutos - Parempia energiapalveluita kuluttajille (USE)
04/2019 Metallit I
Julkaistu: 11.2.2019

  Proftest SYKE järjestää huhti-toukokuussa 2019 pätevyyskokeen laboratorioille, jotka määrittävät metalleja ja elohopeaa luonnonvesistä sekä sedimentistä. Näytteiden lähetyspäivä on 9....

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Pätevyyskokeet ja vertailumittaukset > Käynnissä olevat pätevyyskokeet > 04/2019 Metallit I
Arkisto
Julkaistu: 7.2.2019

AJANKOHTAISTA Julkaistu opas veteen liuenneen hapen mittauksen hyvistä käytännöistä Euroopan metrologian tutkimusohjelman (EMRP) pr...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Kalibrointipalvelut ja sopimuslaboratorio > Arkisto
SYKEn toimintajärjestelmä
Julkaistu: 7.2.2019

SYKEn toimintajärjestelmä koostuu SYKEn toimintaa ohjaavista säännöksistä, SYKEn omista linjauksista sekä toimintakäytännöistä niitä tukevine ohjeineen. Toimintajärjestelmä on tarkoitettu päivittäise...

SYKE Info > SYKEn toimintajärjestelmä
Toimintajärjestelmän arviointi
Julkaistu: 7.2.2019

SYKEn toimintajärjestelmästä kokonaisuutena vastaa SYKEn johtoryhmä, joka arvioi toiminnan ja toimintajärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta ja sopivuutta säännöllisesti. Järjestelmän toteutumisen j...

SYKE Info > SYKEn toimintajärjestelmä > Toimintajärjestelmän arviointi
Ympäristöasioiden hallintajärjestelmän päämäärät, tavoitteet ja toteuma
Julkaistu: 7.2.2019

EkoSYKEn päämäärät ja tavoitteet 2018-6/2019 SYKEn toiminnasta aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen Vähennämme tutkimusalus Arandan päästöjä ilmaan. Kannustamm...

SYKE Info > SYKEn toimintajärjestelmä > Ympäristöasioiden hallintajärjestelmän päämäärät, tavoitteet ja toteuma
Sinileväriskin arviot
Julkaistu: 1.2.2019

Ajankohtaista > Levätilannekatsaukset > Sinileväriskin arviot
Tiedotepalvelu
Julkaistu: 1.2.2019

Voit tilata Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet suoraan sähköpostiisi heti kun ne julkaistaan. Tilauksen voi perua sähköpostissa tulevan linkin kautta. Jos haluat muuttaa tilauksesi tietoja, peru ...

Ajankohtaista > Tiedotepalvelu
Vuosittaiset leväyhteenvedot
Julkaistu: 1.2.2019

Ajankohtaista > Levätilannekatsaukset > Vuosittaiset leväyhteenvedot
Tutkimusmenetelmät ja kokeilut
Julkaistu: 31.1.2019

Suomen ympäristökeskuksessa tehdään runsaasti tutkimus- ja kehitystyötä myös sellaisten aiheiden ja menetelmien parissa, jotka liittyvät poikkileikkaavasti useaan SYKEn teemaan tai teemojen ulkopuoli...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimusmenetelmät ja kokeilut
06/2019 Radon
Julkaistu: 29.1.2019

Proftest SYKE ja Säteilyturvakeskus (STUK) järjestävät huhtikuussa 2019 pätevyyskokeen laboratorioille, jotka määrittävät radonia talousvesistä gammaspektrometrisesti tai nestetuikelaskennalla. O...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Pätevyyskokeet ja vertailumittaukset > Käynnissä olevat pätevyyskokeet > 06/2019 Radon
Vesiruton energia ja ravinteet talteen (Elodea II)
Julkaistu: 28.1.2019

Tausta © Seppo Hellsten     Satoihin järviin Suomessa levinnyt haitallinen vieraslaji kanadanvesirutto (Elodea canadensis) muodostaa otollisissa oloissa usein kok...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vesiruton energia ja ravinteet talteen (Elodea II)
Ympäristökädenjälkiä pk-yrityksissä
Julkaistu: 28.1.2019

Kehitä liiketoimintaasi Ympäristökädenjälkiä pk-yrityksissä -järjestelmän kautta ja tuo esille yrityksesi ilmastoteot! Erityisesti pk-yrityksille suunnattu kolmiportai...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kestävän liiketoiminnan edistäminen Pohjois-Karjalan kiertobiotaloudessa > Ympäristökädenjälkiä pk-yrityksissä
Jätevesien ravinteet kiertoon turvallisesti ja tehokkaasti - NORMA
Julkaistu: 25.1.2019

NORMA -hanke (2019 - 2020) pähkinänkuoressa   (sivuja päivitetään hankkeen edetessä) NORMA -hankkeessa kootaan tietoa uusista ja innovatiivisista jätevesien r...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Jätevesien ravinteet kiertoon turvallisesti ja tehokkaasti - NORMA
Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu (TOVARAMA)
Julkaistu: 25.1.2019

Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu (TOVARAMA) TOVARAMA-hanke tukee ympäristövastuun toissijaisen rahoitusjärjestelmän (TOVA-järjestelmän) uudistamista Suomessa. Kansal...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu (TOVARAMA)
Vesivarojen mittausten ja havainnoinnin digitalisaatio - VEMIDI
Julkaistu: 25.1.2019

Tausta Ympäristömittauksiin liittyvä teknologia on kehittynyt viime aikoina merkittävästi mahdollistaen uusia tapoja tuottaa tietoa. Eri menetelmillä tuotettu data ei kuitenkaan ole yhteismital...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vesivarojen mittausten ja havainnoinnin digitalisaatio - VEMIDI
Tekoäly ja IoT- vesiriskien ja vesivarojen hallinnassa (ÄlyVesi)
Julkaistu: 24.1.2019

Vesiriskien ja vesivarojen hallinnassa tekoälyn ja esineiden internetin hyödyntämisen lisääminen avaavat merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia ja tukevat näin kestävää kasvua. Talous- ja vä...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tekoäly ja IoT- vesiriskien ja vesivarojen hallinnassa (ÄlyVesi)
Blogit
Julkaistu: 23.1.2019

Suomen ympäristökeskuksen blogit   Karelia-blogit     Kierrätyslannoite-konsentraatin sadontuottokyky vastaa väkilannoitteen sadontuottokyky...

Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle (BioRaEE) > Ajankohtaista > Blogit
Vedet ja ihmiset kohtaavat SEVIRA
Julkaistu: 17.1.2019

  SEVIRA-hanke toteuttaa Suomen ja Venäjän välistä Suomenlahti-yhteistyötä Euroopan kumppanuusvälineen (European Neighbourhood Instrumentin, ENI CBC) kautta. Hanke tähtää Suomenlah...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vedet ja ihmiset kohtaavat SEVIRA

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen