Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinenEläinsuojien ympäristövalvonta
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Ympäristölupamenettely on ympäristönsuojelun ennakkovalvontamenetelmä, jossa lupaviranomainen tekee tapauskohtaisesti päätöksen kyseessä olevan toiminnan sallittavuudesta. Ymp...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Eläinsuojien ympäristövalvonta
Viljelytoimenpiteiden muutokset tilatasolla (MYTVAS3)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Osahankkeen tavoitteena on kerätä tietoa maatiloilla toteutettavista viljelytoimenpiteistä ja muista maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurannan kannalta olennaisista seiko...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Viljelytoimenpiteiden muutokset tilatasolla (MYTVAS3)