Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Bio-, kartonki- ja muovijätteen hyödyntäminen
Julkaistu: 9.12.2020

Suurempi pystykuva:  Bio-, kartonki- ja muovijätteen hyödyntäminen (PDF) Suurempi vaakakuva:  Bio-, kartonki- ja muovijätteen hyödyntäminen (PDF) ...

Tutkimus & kehittäminen > Kiertotalous > Kuvat ja infograafit > Bio-, kartonki- ja muovijätteen hyödyntäminen
Jäteperäisten materiaalien kiertojen sääntely jäte-, tuote- ja kemikaalisääntelyn rajapinnoilla
Julkaistu: 9.12.2020

Isompi kuva:  Jäteperäisten materiaalien kiertojen sääntely rajapinnoilla (PDF) ...

Tutkimus & kehittäminen > Kiertotalous > Kuvat ja infograafit > Jäteperäisten materiaalien kiertojen sääntely jäte-, tuote- ja kemikaalisääntelyn rajapinnoilla
Kiertotalouden kehät ja esimerkkejä ohjauskeinoista
Julkaistu: 9.12.2020

Huomattava osa olemassa olevista politiikkatoimista kohdentuu kiertotalouden ulkokaariin eli jätepolitiikkaan. Sisäkaariin vaikuttavista toimista monet asettavat uudelleenkäytölle ehtoja ja rajoituks......

Tutkimus & kehittäminen > Kiertotalous > Kuvat ja infograafit > Kiertotalouden kehät ja esimerkkejä ohjauskeinoista
Kiertotalous mahdollistaa luonnonvarojen käytön vähentämisen
Julkaistu: 9.12.2020

Suurempi kuva:  Kiertotalous mahdollistaa luonnonvarojen käytön vähentämisen (PDF) ...

Tutkimus & kehittäminen > Kiertotalous > Kuvat ja infograafit > Kiertotalous mahdollistaa luonnonvarojen käytön vähentämisen
Planeetan reunaehdot
Julkaistu: 9.12.2020

Planeetan reunaehtojen (vihreä viiva) varovaisuusperiaate on jo ylitetty ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen, typen ja fosforin virtojen sekä ihmisen hyödyntämän maa-alan osalta......

Tutkimus & kehittäminen > Kiertotalous > Kuvat ja infograafit > Planeetan reunaehdot
Raaka-aineiden kulutus ja talouden kehitys Suomessa
Julkaistu: 9.12.2020

Raaka-aineiden kulutus seuraa bruttokansantuotteen kehitystä. Tavoitteena olisi, ettei raaka-aineiden kulutus kasvaisi, vaikka bruttokansantuote kasvaa. RMC kertoo, paljonko raaka-aineita menee kotim......

Tutkimus & kehittäminen > Kiertotalous > Kuvat ja infograafit > Raaka-aineiden kulutus ja talouden kehitys Suomessa
Suomen saavuttamat sosiaaliset tavoitteet ja niiden suhde planeetan reunaehtoihin
Julkaistu: 9.12.2020

Suomi on saavuttanut sosiaaliset tavoitteet muuten paitsi työllisyydessä. Suomalaisten kulutus ei kuitenkaan ole kestävää, vaan henkeä kohden lasketun kulutuksen ympäristövaikutukset ylittävät oikeud......

Tutkimus & kehittäminen > Kiertotalous > Kuvat ja infograafit > Suomen saavuttamat sosiaaliset tavoitteet ja niiden suhde planeetan reunaehtoihin
Suomessa kulutettujen elintarvikkeiden vaatima maa-ala eri puolilla maailmaa
Julkaistu: 9.12.2020

Metsien raivaaminen maatalouskäyttöön aiheuttaa lajikadon uhkaa etenkin trooppisissa maissa. Esimerkiksi kaakaon ja kahvin viljelyalueilla on paljon sukupuutoille herkkiä kotoperäisiä lajeja. ......

Tutkimus & kehittäminen > Kiertotalous > Kuvat ja infograafit > Suomessa kulutettujen elintarvikkeiden vaatima maa-ala eri puolilla maailmaa
Vedenpinnat poikkeuksellisen korkealla Oulujoen vesistöalueella, hyydetulvariskiä minimoidaan Oulujokivarressa
Tiedote | Julkaistu: 9.12.2020

Hyydetulvariskin minimointi Oulujoen virtaamia pienentämällä nostaa todennäköisesti vedenpintaa Oulujärvessä sekä sen yläpuolella olevissa järvissä. Fortum on saanut poikkeusluvan Oulujärven säännöste......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Vedenpinnat poikkeuksellisen korkealla Oulujoen vesistöalueella, hyydetulvariskiä minimoidaan Oulujokivarressa
Ajankohtaista > Vedenpinnat poikkeuksellisen korkealla Oulujoen vesistöalueella, hyydetulvariskiä minimoidaan Oulujokivarressa
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Vedenpinnat poikkeuksellisen korkealla Oulujoen vesistöalueella, hyydetulvariskiä minimoidaan Oulujokivarressa
Yhdyskuntajätteen määrä ja lajitellun jätteen osuus Suomessa 2015
Julkaistu: 9.12.2020

Suurempi kuva:  Yhdyskuntajätteen määrä ja lajittelun osuus 2015 (PDF) ...

Tutkimus & kehittäminen > Kiertotalous > Kuvat ja infograafit > Yhdyskuntajätteen määrä ja lajitellun jätteen osuus Suomessa 2015
Yksikään maailman maa ei ole saavuttanut korkeaa hyvinvointia ekologisesti kestävällä tavalla
Julkaistu: 9.12.2020

Maailman maiden sosiaalinen ja ekologinen kestävyysaste vaihtelee. Kestävintä ja oikeudenmukaisinta olisi, jos maa saavuttaisi hyvinvoinnin ilman, että planeetan rajat ylittyvät (kuvan oikea alanurkk......

Tutkimus & kehittäminen > Kiertotalous > Kuvat ja infograafit > Yksikään maailman maa ei ole saavuttanut korkeaa hyvinvointia ekologisesti kestävällä tavalla
SYKE mukana menestyneissä TKI-kumppanuusverkostoissa
Uutinen | Julkaistu: 8.12.2020

SYKE on mukana vesisektorin ja kiertotalouden kumppanuusverkostoissa, jotka saivat rahoitusta Suomen Akatemian erityishaussa. ...

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > SYKE mukana menestyneissä TKI-kumppanuusverkostoissa
Ajankohtaista > Uutiset > SYKE mukana menestyneissä TKI-kumppanuusverkostoissa
Tutkimus & kehittäminen > Kiertotalous > SYKE mukana menestyneissä TKI-kumppanuusverkostoissa
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > SYKE mukana menestyneissä TKI-kumppanuusverkostoissa
Tutkimus & kehittäminen > SYKE mukana menestyneissä TKI-kumppanuusverkostoissa
Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > SYKE mukana menestyneissä TKI-kumppanuusverkostoissa
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > SYKE mukana menestyneissä TKI-kumppanuusverkostoissa
Tarinaportaali
Julkaistu: 23.10.2020

WasteLess-hankkeessa jalkaudutaan maaseudun kyliin ja kouluihin ja kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa ratkaisuja jätteiden kierrätykseen ja jätteiden synnyn ehkäisyyn. Hankkeen tapahtumia, kohtaami...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > WasteLess Karelias > Tarinaportaali
Etusivu/Iso nosto
Sisältösivu | Julkaistu: 7.12.2020

Etusivun iso nosto....

Etusivu/Iso nosto
Käyttökatko 8.12.2020 klo 16
Uutinen | Julkaistu: 7.12.2020

Käyttökatko SYKEn INSPIRE- ja kansallisissa paikkatietorajapintapalveluissa 8.12.2020 klo 16-23. Katko voi aiheuttaa häiriöitä myös näitä rajapintoja hyödyntäviin karttapalveluihin....

Avoin tieto > Uutiset > Käyttökatko 8.12.2020 klo 16
Metsien kasvua turvataan ilmastokestävällä metsänhoidolla
Tiedote | Julkaistu: 7.12.2020

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyössä laatimassa raportissa esitetään uusinta tutkimustietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsiin. Raportissa avataan, miten metsien ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Metsien kasvua turvataan ilmastokestävällä metsänhoidolla
Ajankohtaista > Tiedotteet > Metsien kasvua turvataan ilmastokestävällä metsänhoidolla
Ilmastonmuutoksen vaikutukset Barentsin alueen luonnon monimuotoisuuteen (BARIMS)
Hanke | Julkaistu: 3.12.2020

Hankkeessa kootaan olemassa olevaa tietoa ja tunnistetaan mahdollisia uusia aineistolähteitä. Lisäksi järjestetään työpajoja ja seminaareja, joissa arvioidaan koottujen tietojen hyödyntämistä esimerk...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ilmastonmuutoksen vaikutukset Barentsin alueen luonnon monimuotoisuuteen (BARIMS)
Pelto-observatorio havainnollistaa hiilen sidontaa viljelymaihin
Tiedote | Julkaistu: 3.12.2020

Viljelymaiden hiilensidontaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä voi seurata reaaliaikaisesti uudesta Pelto-observatoriosta. Hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä ja hiilen sitominen maaperään on tärkeä ......

Ajankohtaista > Pelto-observatorio havainnollistaa hiilen sidontaa viljelymaihin
Ilman epäpuhtauksien päästöt Suomessa -sivua uudistettu
Uutinen | Julkaistu: 1.12.2020

Uudistetulla Ilman epäpuhtauksien päästöt Suomessa -sivulla voi nyt tarkastella päästöaikasarjoja vuodesta 1990 lähtien kuvaajien, taulukoiden ja kartan avulla. Sivulla on myös mahdollista tallentaa i......

Avoin tieto > Uutiset > Ilman epäpuhtauksien päästöt Suomessa -sivua uudistettu
Ladattavat paikkatietoaineistot
Sisältösivu | Julkaistu: 26.9.2019

Ladattavien paikkatietoaineistojen kuvaukset löytyvät kunkin aineiston metatiedoista. Viimeisin päivityspäivämäärä on kirjattu sekä metatietoihin ja aineistopakettilistaan. Aineistojen koordinaa...

Avoin tieto > Paikkatietoaineistot > Ladattavat paikkatietoaineistot

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle