Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9

Työpaketti 2: Kaukokartoitus
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

VACCIA-hankkeen toisessa työpaketissa kehitetään ja jalostetaan SYKEn kaukokartoitustuotteita FinLTSER -asemien tarpeisiin. Painoarvo on erityisesti aikasarja-analyysien kautta saatavassa ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 2: Kaukokartoitus
Työpaketti 3: Ilmastoskenaariot
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

Kasvihuoneilmiön voimistuessa lämpenevät etenkin pohjoiset maa-alueet. Keskilämpötilan ohella muuttuvat myös vuorokauden ylimmät ja alimmat lämpötilat, sateisuus, lumipeite, terminen kasvu...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 3: Ilmastoskenaariot
Työpaketti 4: Yhteenvedot ja tiedon levitys
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

Työpaketti neljän tehtävänä on muiden projektin työpakettien tulosten yhteenveto sekä tiedon levitys. Työpaketti tuottaa projektin yleisen tiedonlevitysmateriaalin (www-sivut, esitteet), s...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 4: Yhteenvedot ja tiedon levitys
Työpaketti 5: Rannikkoekosysteemit
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

Tämä työpaketti keskittyy Suomenlahden länsiosan rannikkoekosysteemeihin. Tähän alueeseen kuuluu useita luonnonvaroja, jotka ovat luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja talouden kannalta arvo...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 5: Rannikkoekosysteemit
Työpaketti 6: Kaupunkiympäristöt
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

Tarkastelemme hankkeessa maankäytön ja ilmastonmuutoksen yhteisvaikutuksia kaupunkiympäristön ekosysteemipalveluille. Erityisesti tiiviin kaupunkirakenteen merkitys yhdessä ilmastonmuutoksen t...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 6: Kaupunkiympäristöt
Työpaketti 7: Maataloustuotanto
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

Työpaketissa 7 selvitetään, miten ilmastonmuutoksen ennustetaan vaikuttavan suomalaiseen maataloustuotantoon ja viljely-ympäristöön, ja miten muutokseen olisi mahdollista sopeutua paikalli...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 7: Maataloustuotanto
Työpaketti 8: Valuma-alueet ja järvet
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

Pohjoisen havumetsävyöhykkeen maa- ja vesiekosysteemit ovat herkkiä ilmasto-olosuhteiden muutoksille. Ilmaston lämpeneminen saattaa lisätä ekosysteemien tuottavuutta mm. kasvukauden pident...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 8: Valuma-alueet ja järvet
Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA)
Hanke | Julkaistu: 9.10.2015

EU palkitsi VACCIA-hankkeen Best LIFE Environment project -palkinnolla! Luonto muuttuu kun ilmasto muuttuu, sopeutumista tarvitaan Ilmastonmuutoksesta on tulossa suuri ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA)
Työpaketti 1 Yleishallinto
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

Tämän työpaketin tehtävänä on projektin tekninen ja taloudellinen hallinnointi. Hallinnointirakenteeseen kuuluvat: Johtoryhmä, jonka muodostavat projektin johtaja (M. Forsius, SYKE) se...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 1 Yleishallinto
Aluetypologia - kaupungin ja maaseudun paikkatietoperusteinen aluerajaus
Hanke | Julkaistu: 30.4.2013

Kuntarajoihin perustuva kaupunki-maaseutuluokitus on muodostunut ongelmalliseksi kuntien koon kasvaessa. Saman kunnan alueella voi olla sekä kaupunkimaisia että maaseutumaisia alueita. Kuntarajoista...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Aluetypologia - kaupungin ja maaseudun paikkatietoperusteinen aluerajaus
Kestävä seudullinen maankäyttö ja liikenne, Seutukeke
Hanke | Julkaistu: 29.4.2013

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kestävä seudullinen maankäyttö ja liikenne, Seutukeke
Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen (METSÄPURO)
Hanke | Julkaistu: 29.4.2013

Uusi esite on ilmestynyt Hoida ja kunnosta lähipuroasi Kunnostamisen eri vaiheet tutuksi kaikille kiinnostuneille. Hankkeen loppuseminaari V...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen (METSÄPURO)
Kansallinen ekosysteemipalveluiden taloudellisen merkityksen arviointi (Suomen TEEB)
Hanke | Julkaistu: 24.6.2013

Hankkeen tausta Ympäristöhallinnossa ekosysteemipalvelut ja niiden merkitys ihmisen hyvinvoinnin kannalta tunnistetaan yleisesti. Sen sijaan monille päätöksentekijöille ja ympäristöhallinn...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kansallinen ekosysteemipalveluiden taloudellisen merkityksen arviointi (Suomen TEEB)
Asukkaiden hyvät ideat, keksinnöt ja käytännöt energiansäästössä (LAICA)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Tuloksia Hankkeen tuloksia esiteltiin kahdessa Suomen Akatemian FICCA-ohjelman järjestämässä seminaarissa FICCA sidosryhmäseminaari 4.12.2014, Hillinnän uudet mahdollisuudet (pdf )...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Asukkaiden hyvät ideat, keksinnöt ja käytännöt energiansäästössä (LAICA)
Pohjois-Euroopan lumipeitteen monitorointi optisilta satelliittikuvilta (ESA, GMES PolarView)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Polarview- hankkeen tavoitteena on Pohjois-Euroopan lumipeitteen monitorointi optisilta satelliittikuvilta (ESA, GMES PolarView), sekä tuotettujen lumik...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pohjois-Euroopan lumipeitteen monitorointi optisilta satelliittikuvilta (ESA, GMES PolarView)
Sillanrakennus laadullisen ongelmamäärittelyn ja määrällisen päätösanalyysin välille metsäalalla
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Nykyaikaisen metsien käytön on huomioitava globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat sekä yhteisöjen ja yksilöiden tarpeet. Yhteiskunta tarvitsee kehittyneitä päätöstu...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Sillanrakennus laadullisen ongelmamäärittelyn ja määrällisen päätösanalyysin välille metsäalalla
Itämeren ympäristö, ruoka ja terveys: tavoista tietoisuuteen (FOODWEB)
Hanke | Julkaistu: 22.4.2013

Hankkeen tavoitteet FOODWEB-projektin tavoitteena on tarkastella ihmistoiminnan, elintarvikkeiden laadun sekä ympäristön välisiä yhteyksiä: miten ympäristön tila vaikuttaa ruo...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren ympäristö, ruoka ja terveys: tavoista tietoisuuteen (FOODWEB)
Kotitalouksien kulutusvalintojen ympäristövaikutukset ja niistä viestiminen - esimerkkeinä elintarvikkeet ja asuminen (CONSENV
Hanke | Julkaistu: 23.4.2013

Hankkeen tarkistetut tavoitteet olivat: Kehittää kotitalouksien toimintatapojen ja tavaroiden ja palveluiden ympäristövaikutusten arviointimenetelmiä: ruoan elinkaaristen ympärist...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kotitalouksien kulutusvalintojen ympäristövaikutukset ja niistä viestiminen - esimerkkeinä elintarvikkeet ja asuminen (CONSENV
Suomenlahden suojelun kolmikantayhteistyö - Viro, Venäjä, Suomi
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Kuva: Ilkka Lastumäki Suomen, Venäjän ja Viron asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä terveemmän ja turvallisemman Suomenlahden puolesta. Suomenlahti-yhteistyön koordinoinnist...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suomenlahden suojelun kolmikantayhteistyö - Viro, Venäjä, Suomi
Suomenlahti-vuosi 2014
Hanke | Julkaistu: 22.5.2013

    Suomenlahti-vuosi 2014 kokosi Suomen, Viron ja Venäjän asia...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suomenlahti-vuosi 2014

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9