Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
2
3
4
5
6
7
8
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju (KESTI)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Tavoitteena ilmastoystävällinen ja kilpailukykyinen elintarvikeketju Kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju (KESTI) -hanke pyrkii vähentämään Varsinais-Suomen elintarvikek...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju (KESTI)
Kohti hiilineutraalia kuntaa - HINKU
Hanke | Julkaistu: 7.5.2013

Kunnat ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöinä Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa (Hinku) kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvih...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kohti hiilineutraalia kuntaa - HINKU
Vesitilannekatsaukset
Sisältösivu | Julkaistu: 27.8.2015

SYKEn vesitilannekatsauksen julkaiseminen on päättynyt Viimeinen kuukausittain julkaistava vesitilannekatsaus ilmestyi 3.1.2019. Sen jälkeen tiedotteita julkaistaan tarpeen mukaan silloin,...

Ajankohtaista > Vesitilannekatsaukset
Elinkaarimetodiikkojen foorumi yritysten päätöksenteon tueksi (FINLCA)
Hanke | Julkaistu: 24.4.2013

Tausta Ilmastonmuutoksen hillinnän korostumisen seurauksena ympäristönäkökohdat ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin yritysten tulevaisuuden toiminnan suuntaamisessa. Yritykset voivat a...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Elinkaarimetodiikkojen foorumi yritysten päätöksenteon tueksi (FINLCA)
Mittaus, monitorointi ja ympäristöarviointi (MMEA) tutkimusohjelma: WP2 Ympäristötehokkuuden hallintajärjestelmä
Hanke | Julkaistu: 23.4.2013

Hanke lyhyesti Projektissa tutkitaan ympäristötehokkuuden määritelmää ja sen arviointimenetelmiä. Luodaan yleinen teollisuuskohtainen kehys ympäristötehokkuuden hallintaan yrityksissä. Lisäks...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Mittaus, monitorointi ja ympäristöarviointi (MMEA) tutkimusohjelma: WP2 Ympäristötehokkuuden hallintajärjestelmä
Arkisto
Sisältösivu | Julkaistu: 13.7.2017

Vanhankaupunginkoski © R. Koivikko Raportin nimi on esim. SYKEra 3/2008 Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 2/2007, jossa SYKEra 3/2008 on raportin julkaisutunnus ja Laboratorioiden ...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Pätevyyskokeet ja vertailumittaukset > Raportoidut pätevyyskokeet > Arkisto
Itämeren alusonnettomuuksista aiheutuvat ympäristöriskit (BRISK)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Suomi on osallistunut yhteistyössä muiden Itämeren maiden kanssa BRISK-projektiin (Sub-regional risk of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea), jossa selvitettiin koko Itämeren...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren alusonnettomuuksista aiheutuvat ympäristöriskit (BRISK)
Itämerivaltioiden foorumi lannan kestävän hyödyntämisen teknologioille (Baltic Manure)
Hanke | Julkaistu: 22.5.2013

Hanke lyhyesti Baltic Manure on yksi Euroopan Unionin Itämeri-strategian lippulaivahankkeista, jonka kolme tiivistettyä päätavoitetta ovat: Tehdä lantaongelmista liiketoimintaa. Toi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämerivaltioiden foorumi lannan kestävän hyödyntämisen teknologioille (Baltic Manure)
Jätehuollon elinkaariarviointien katselmus - vahvuudet, heikkoudet ja suositukset Suomen näkökulmasta (Jäte-LCA)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Hankkeessa käydään läpi Suomessa toteutetut, jätehuoltoa käsittelevät elinkaaritarkastelut ja arvioidaan niiden tuloksia, johtopäätöksiä ja toteutuksen vahvuuksia ja heikko...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Jätehuollon elinkaariarviointien katselmus - vahvuudet, heikkoudet ja suositukset Suomen näkökulmasta (Jäte-LCA)
Paras käytettävissä oleva tekniikka yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla (Puhdistamo-BAT)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Projektin tavoitteena on saavuttaa kansallisista lähtökohdista nykyistä yhtenäisempi näkemys yhdyskuntajätevesien käsittelyn parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta tuott...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Paras käytettävissä oleva tekniikka yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla (Puhdistamo-BAT)
Suomen kalankasvatuksen elinkaariarvioinnin päivittäminen
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Kansallisen vesiviljelyohjelman toimeenpanoon liittyy uusien, vapaaehtoisten toimien käyttöönotto ravinteiden vähentämiseksi tai kierrättämiseksi Itämeren piirissä. Näiden toi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suomen kalankasvatuksen elinkaariarvioinnin päivittäminen
Viljelytoimenpiteiden muutokset tilatasolla (MYTVAS3)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Osahankkeen tavoitteena on kerätä tietoa maatiloilla toteutettavista viljelytoimenpiteistä ja muista maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurannan kannalta olennaisista seiko...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Viljelytoimenpiteiden muutokset tilatasolla (MYTVAS3)
Luonnonvarojen ja energian käytön tehostamisen potentiaalit, kehitysarviot ja vaikutukset kansantalouden tasolla vuoteen 2020 (MATPOT)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Työssä pyritään vastaamaan kysymykseen, mitä hyötyjä voimme kansantalouden mittakaavassa saada aikaan, jos elinkeinoelämä nykyistä laajemmassa mitassa siirtyisi soveltamaan...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnonvarojen ja energian käytön tehostamisen potentiaalit, kehitysarviot ja vaikutukset kansantalouden tasolla vuoteen 2020 (MATPOT)
Suomenlahti-vuosi 2014
Hanke | Julkaistu: 22.5.2013

    Suomenlahti-vuosi 2014 kokosi Suomen, Viron ja Venäjän asia...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suomenlahti-vuosi 2014
Kehittyneet vedenkäsittelymenetelmät (ADWATECH)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Energizing Urban Ecosystems (EUE) tutkimusohjelma tuo yhteen suomalaisen rakennusklusterin terävimmän kärjen tutkimaan, testaamaan ja pilotoimaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja t...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kehittyneet vedenkäsittelymenetelmät (ADWATECH)
Luvat
Sisältösivu | Julkaistu: 6.5.2013

Ympäristön pilaantumista ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä ehkäistään mm. lainsäädäntöön tai kansainvälisiin sopimuksiin perustuvilla lupa- ja ilmoitusmenettelyillä. Ympäristölupia myöntävät...

Palvelut > Luvat
Nitraatin poisto turkistarha-alueiden maaperästä ja pohjavedestä (NITROS)
Hanke | Julkaistu: 18.4.2013

Lyhytosoite: http://syke.fi/hankkeet/nitros Ajankohtaista Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät Tutkimukset koealueella Maastotutkimuksen johtopä...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Nitraatin poisto turkistarha-alueiden maaperästä ja pohjavedestä (NITROS)
Tärkeimpiä julkaisuja tiesuolan vaikutuksista pohjaveden laatuun
Sisältösivu | Julkaistu: 16.4.2013

Lindroos, N. & Nystén, T. 2015. I Salpausselän pohjaveden kloridipitoisuuksien muutokset ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 11/2015,  94 s. & 5 ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kulkeutuminen pohjavedessä (MIDAS) > Tärkeimpiä julkaisuja tiesuolan vaikutuksista pohjaveden laatuun
Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kulkeutuminen pohjavedessä (MIDAS)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Lyhytosoite: http://syke.fi/hankkeet/midas Videolla SYKEn kehittämispäällikkö Taina Nystén kertoo muun muassa tiesuolauksen pohjavesivaikutuksista, vaihtoehtoisista liukkaudentorjunta-aineista...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kulkeutuminen pohjavedessä (MIDAS)
SYKEn toimintajärjestelmä
Sisältösivu | Julkaistu: 7.2.2019

SYKEn toimintajärjestelmä koostuu SYKEn toimintaa ohjaavista säännöksistä, SYKEn omista linjauksista sekä toimintakäytännöistä niitä tukevine ohjeineen. Toimintajärjestelmä on tarkoitettu päivittäise...

SYKE Info > SYKEn toimintajärjestelmä

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
2
3
4
5
6
7
8
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle