Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9

Ekosysteemilähestymistapa Euroopan merien suojeluun: ekosysteemit, talous ja politiikat (KnowSeas)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Taustaa Ihmistoiminta on heikentänyt Euroopan aluemerien tilaa (Itämeri, Mustameri, Välimeri ja koillis-Atlantti). Tähän mennessä toteutetut suojelutoimet eivät ole olleet riittäviä pysäy...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ekosysteemilähestymistapa Euroopan merien suojeluun: ekosysteemit, talous ja politiikat (KnowSeas)
Vihreä infra – Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden riippuvuus vihreästä infrastruktuurista
Hanke | Julkaistu: 2.5.2013

Lyhyesti Vihreä infra -hankkeesta Monet maankäytön muutokset ovat johtaneet luonnonympäristöjen heikentymiseen ja pirstoutumiseen sekä niistä riippuvien lajien vähenemiseen. Luonnonympäristöjen ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vihreä infra – Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden riippuvuus vihreästä infrastruktuurista
Ympäristöoikeudenmukaisuus ja ekosysteemipalvelut: saavutettavuus, tasapuolisuus ja osallistuminen vesiympäristöjen käytössä ja suunnittelussa Helsingin seudulla (ENJUSTESS)
Hanke | Julkaistu: 2.5.2013

  ENJUSTESS-hankkeessa tutkitaan ympäristöoikeudenmukaisuuden toteutumista vesiympäristöjen käytön, saavutettavuuden ja suunnittelun näkökulmista Helsingin seudulla. Hankkeen tavoitteena on...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ympäristöoikeudenmukaisuus ja ekosysteemipalvelut: saavutettavuus, tasapuolisuus ja osallistuminen vesiympäristöjen käytössä ja suunnittelussa Helsingin seudulla (ENJUSTESS)
Kivennäismaiden ja korpien ennallistaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 30.4.2013

Luonnonarvoja voidaan turvata ennallistamisella Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman, METSOn tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja......

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > METSO-ohjelma > Tietoa luonnonhoidosta > Kivennäismaiden ja korpien ennallistaminen
Lähteiden ennallistaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 30.4.2013

Mikä on lähteikkö? Lähde on paikka, jossa pohjavesi purkautuu maan pinnalle muodostaen lähdeallikon, lähdepuron tai tihkupintoja. Pieneenkin lähdepurkaumaan liittyy myös reunavai......

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > METSO-ohjelma > Tietoa luonnonhoidosta > Lähteiden ennallistaminen
Puustoisten perinneympäristöjen hoito
Sisältösivu | Julkaistu: 30.4.2013

Hankkeen tausta Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittämishanke on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama metsien ympäristönhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämis......

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > METSO-ohjelma > Tietoa luonnonhoidosta > Puustoisten perinneympäristöjen hoito
Harjumetsien paahdeympäristöt
Sisältösivu | Julkaistu: 29.4.2013

Harjumetsien paahdeympäristöjen erityispiirteitä Harjumetsien paahdeympäristöjä on etelästä länteen avautuvilla harjunrinteillä ja niiden välittömässä läheisyydessä. Paisteisilla rint......

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > METSO-ohjelma > Tietoa luonnonhoidosta > Harjumetsien paahdeympäristöt
Kestävä seudullinen maankäyttö ja liikenne, Seutukeke
Hanke | Julkaistu: 29.4.2013

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kestävä seudullinen maankäyttö ja liikenne, Seutukeke
Kansallinen ekosysteemipalveluiden taloudellisen merkityksen arviointi (Suomen TEEB)
Hanke | Julkaistu: 24.6.2013

Hankkeen tausta Ympäristöhallinnossa ekosysteemipalvelut ja niiden merkitys ihmisen hyvinvoinnin kannalta tunnistetaan yleisesti. Sen sijaan monille päätöksentekijöille ja ympäristöhallinn...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kansallinen ekosysteemipalveluiden taloudellisen merkityksen arviointi (Suomen TEEB)
METSO-hankkeiden koordinointi
Sisältösivu | Julkaistu: 2.5.2013

Erämaata Kirkkonummella © Jouko Lehmuskallio SYKEssä koordinoitavaan METSOa tukevien tutkimus- ja kehityshankkeiden kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön (MMM...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > METSO-ohjelma > METSO-hankkeiden koordinointi
METSOn seuranta
Sisältösivu | Julkaistu: 2.5.2013

Aulankojärvi © Jouko Lehmuskallio SYKE ja Luonnonvarakeskus vastaavat METSO-ohjelman toteutumisen seurannasta. Seurantaan osallistuvat asiantuntijat ja tutkijat arvioivat METSOn ekologi...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > METSO-ohjelma > METSOn seuranta
METSO-ohjelma
Sisältösivu | Julkaistu: 16.6.2016

Haapa ruskavärityksessä © Marja-Leena Nenonen METSO-ohjelma on vapaaehtoisuuteen perustuva metsäisten luontotyyppien ja lajien turvaamisohjelma. METSOn toteutuksesta vastaavat ympäristö...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > METSO-ohjelma
Tietoa luonnonhoidosta
Sisältösivu | Julkaistu: 2.5.2013

Metsänhoitoa tulella © Tapio Heikkilä SYKEn Biodiversiteettikeskuksen asiantuntijat ovat tehneet pitkään ennallistamisen ja luonnonhoidon kehittämistä ja seurantaa yhteistyössä Metsähal...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > METSO-ohjelma > Tietoa luonnonhoidosta
Uhanalaiset metsälajit
Sisältösivu | Julkaistu: 2.5.2013

Äärimmäisen uhanalainen lahokaviosammal © Terhi Ryttäri SYKE huolehtii uhanalaisten lajien esiintymätietokannan ylläpidosta ja päivittämisestä sekä tietojenvaihdosta osana viranomaisyht...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > METSO-ohjelma > Uhanalaiset metsälajit
Zonation METSOn tukena
Sisältösivu | Julkaistu: 2.5.2013

Metsäsaareke rimpisuolla © Aarno Torvinen Ekologisten päätösanalyysiohjelmistojen avulla luontoa kuvaavaa tietoa voidaan hyödyntää systemaattisesti esimerkiksi päätöksenteon tukena. Yks...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > METSO-ohjelma > Zonation METSOn tukena
Asiantuntijatyö
Sisältösivu | Julkaistu: 27.3.2020

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvitaan tutkijoita asiantuntijoina etsimään ratkaisuja ja arvioimaan vaihtoehtoja. SYKE vastaa lukuisista ekosysteemipalveluihin ja luonnon monimuotoisuuteen lii...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö
Julkaisut
Sisältösivu | Julkaistu: 16.6.2016

SYKEn työn tuloksia julkaistaan niin kansainvälisissä ja kansallisissa tieteellisissä julkaisusarjoissa kuin ammatillisissa ja yleistajuisissa julkaisuissakin. Näiden lisäksi tuotamme esitteitä, kirj...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Julkaisut
Eurooppalaisten vedenlaadun satelliittikartoitusten palveluntarjoajien verkosto (MarCoast, GMES)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet MarCoast -hankkeen  tavoitteena on perustaa Euroopan laajuinen palveluverkko vedenlaadun havainnointiin satelliittien avulla. Laadunv...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Eurooppalaisten vedenlaadun satelliittikartoitusten palveluntarjoajien verkosto (MarCoast, GMES)
Ylläpitävien ekosysteemipalvelujen säätely terminaalisilla elektroniakseptoreilla - TEA-SERVICE
Hanke | Julkaistu: 23.4.2013

Projektin tavoitteena on tutkia mahdollisuutta, voidaanko maalta tulevilla elektroniakseptoreilla (eloperäisen hiilen hajotuksessa käytettävät yhdisteet) ja niiden kuormituksella säädellä vesistöj...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ylläpitävien ekosysteemipalvelujen säätely terminaalisilla elektroniakseptoreilla - TEA-SERVICE
METSO-verkostohankkeissa turvattiin yli tuhat hehtaaria arvokasta metsää
Tiedote | Julkaistu: 18.4.2013

Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn yhteistoimintaverkostojen myötä metsänomistajien asenteet metsäluonnon vapaaehtoista turvaamista kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi. Verkostoissa m......

Ajankohtaista > Tiedotteet > METSO-verkostohankkeissa turvattiin yli tuhat hehtaaria arvokasta metsää

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9