Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Asiantuntijatyö
Sisältösivu | Julkaistu: 25.11.2013

Kuva: Hannu Vallas, Lentokuva Vallas Oy Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvitaan tutkijoita asiantuntijoina etsimään ratkaisuja ja arvioimaan vaihtoehtoja. Osaamisellamme tuemme vesi...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Asiantuntijatyö
Hankkeet
Sisältösivu | Julkaistu: 30.5.2013

Kuva: Seppo Knuuttila Toimintamme on jäsentynyt hankkeiksi, joilla tuotamme tietoa päätöksenteon tarpeisiin, vesistöjen suojelun ja kestävän käytön turvaamiseksi. Kehitämme käytännön ratk...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Hankkeet
Julkaisut
Sisältösivu | Julkaistu: 3.5.2013

SYKEn työn tuloksia julkaistaan niin kansainvälisissä tiedelehdissä kuin ammatillisissa ja yleistajuisissa julkaisuissakin. Näiden lisäksi tuotamme esitteitä, kirjoja ja käytännönläheisiä oppaita. Aj...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Julkaisut
Koulutuspalvelut
Sisältösivu | Julkaistu: 20.11.2014

Suomen ympäristökeskus (SYKE) tarjoaa ympäristöön liittyviä erilaisia tilaisuuksia,  seminaareja sekä koulutusta sidos- ja asiakasryhmille. Lisäksi SYKE järjestää maa- ja metsätalousmi...

Palvelut > Koulutuspalvelut
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen tutkimuksessa (Baltic Gender)
Hanke | Julkaistu: 3.2.2017

Tasa- ja yhdenvertaisuuden toteutuminen on edellytys sille, että osaamista ja oivalluksia kyetään hyödyntämään laajasti.   Ympäristötutkimus – ja sen osana merentutkimus – tarvitsee niin n...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen tutkimuksessa (Baltic Gender)
Vedenlaaturekisterin laadunvarmennuksen digitalisointi (OUTLIER)
Hanke | Julkaistu: 16.3.2016

Tausta ja tavoitteet Seurantatiedon tuotanto on muuttunut ja muuttuu yhä. Yhä useammin seurantatieto tulee suoraan toimittajalta tietojärjestelmiin, mikä vähentää manuaalisten työvaiheiden mää...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vedenlaaturekisterin laadunvarmennuksen digitalisointi (OUTLIER)
Mittaus, monitorointi ja ympäristöarviointi (MMEA) tutkimusohjelma (WP1.1 Tiedon hallinta ja työkalut; WP3 Kaukokartoitus; WP5 Liiketoimintamallit)
Hanke | Julkaistu: 20.11.2015

Projektissa tutkitaan tapoja tehostaa ympäristötiedon arvoketjua (anturit, kenttämittaukset, laadunvarmennus, tiedon hallinta, tiedon louhinta ja mallinnus, liiketoiminta). Projektissa on kehitetty a...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Mittaus, monitorointi ja ympäristöarviointi (MMEA) tutkimusohjelma (WP1.1 Tiedon hallinta ja työkalut; WP3 Kaukokartoitus; WP5 Liiketoimintamallit)
SYKE 20 vuotta kestävää yhteiskuntaa rakentamassa
Tiedote | Julkaistu: 2.3.2015

Suomen ympäristökeskus aloitti toimintansa 20 vuotta sitten maaliskuussa 1995. Samana vuonna Suomesta tuli EUn jäsen. ”Suomen EU-jäsenyyden myötä SYKE pääsi mukaan EU:n tutkimusohjelmiin. Kilpaillun r......

Ajankohtaista > Tiedotteet > SYKE 20 vuotta kestävää yhteiskuntaa rakentamassa
SYKE 20 vuotta: Olennaista tietoa, oivaltavia ratkaisuja -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 27.2.2015

Suomen ympäristökeskus Helsinki 2015 Suomen ympäristökeskus aloitti toimintansa maaliskuussa 1995. Sitä oli edeltänyt perusteellinen ja innostunut valmistelutyö. Meillä oli unelma: SYKEn t......

Julkaisut > Esitteet > SYKE 20 vuotta: Olennaista tietoa, oivaltavia ratkaisuja -esite
Kokeellinen ympäristötutkimus
Sisältösivu | Julkaistu: 26.5.2017

Kasvavat ympäristöongelmat ja uudet uhkakuvat vaativat uutta, systemaattisesti ja tieteellisesti tutkittua tietoa syventämään ymmärrystämme ympäristön tilasta ja syy-seuraussuhteista. Kokeellisen tut...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimusmenetelmät ja kokeilut > Kokeellinen ympäristötutkimus
Kotkassa ja Espoossa luvattiin tuhansia tekoja Suomenlahden tilan parantamiseksi
Tiedote | Julkaistu: 6.2.2015

Roskien kerääminen ja lajittelu keräsivät eniten mainintoja Espoon kaupungin ja Kotkan akvaariotalo Maretariumin keräämissä Suomenlahti-sitoumuksissa. Sitoumuksen teki yli 2300 ihmistä vuoden aikana. ...

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Kotkassa ja Espoossa luvattiin tuhansia tekoja Suomenlahden tilan parantamiseksi
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Kotkassa ja Espoossa luvattiin tuhansia tekoja Suomenlahden tilan parantamiseksi
Suomenlahden tilasta saatiin kattava kuva Suomen, Viron ja Venäjän yhteisseurannoilla
Tiedote | Julkaistu: 29.1.2015

Suomi, Viro ja Venäjä toteuttivat vuonna 2014 Suomenlahdella poikkeuksellisen laajan, koko merialueen kattavan seurannan yhteisen Suomenlahti-vuoden 2014 puitteissa....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Suomenlahden tilasta saatiin kattava kuva Suomen, Viron ja Venäjän yhteisseurannoilla
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Suomenlahden tilasta saatiin kattava kuva Suomen, Viron ja Venäjän yhteisseurannoilla
Merentutkimuksen FINMARI-yhteenliittymälle 1,25 miljoonaa euroa Suomen Akatemialta
Tiedote | Julkaistu: 21.1.2015

SYKEn vetämä suomalaisen merentutkimuksen FINMARI-konsortio on saanut 1,25 miljoonan euron rahoituksen Suomen Akatemialta. Akatemia on vastikään myöntänyt yhteensä 19,3 miljoonaa euroa 48:lle eri aloj......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Merentutkimuksen FINMARI-yhteenliittymälle 1,25 miljoonaa euroa Suomen Akatemialta
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Merentutkimuksen FINMARI-yhteenliittymälle 1,25 miljoonaa euroa Suomen Akatemialta
Suomalainen bioenergiatutkimus näkyy kansainvälisessä tiedeviestinnässä
Uutinen | Julkaistu: 15.1.2015

Suomalaistutkijoiden bioenergiaa koskevat tieteelliset artikkelit ovat saaneet poikkeuksellisen hyvin näkyvyyttä kansainvälisessä tiedemaailmassa. Niihin viitataan, niitä ladataan ja niitä on käytetty......

Ajankohtaista > Uutiset > Suomalainen bioenergiatutkimus näkyy kansainvälisessä tiedeviestinnässä
Suomen Akatemia päätti tutkimuksen kansallisesta tiekartasta: SYKE koordinoimaan uutta merentutkimuksen yhteenliittymää
Tiedote | Julkaistu: 14.3.2014

Suomen ympäristökeskus SYKE koordinoi tänään kansalliselle tiekartalle nimettyä suomalaista merentutkimuksen yhteenliittymää FINMARIa. Siihen kuuluvat kolme maamme merkittävintä Itämeri-tutkimusta har......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Suomen Akatemia päätti tutkimuksen kansallisesta tiekartasta: SYKE koordinoimaan uutta merentutkimuksen yhteenliittymää
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Suomen Akatemia päätti tutkimuksen kansallisesta tiekartasta: SYKE koordinoimaan uutta merentutkimuksen yhteenliittymää
Ilmastonmuutoksen adaptaatiostrategiat ja hillintä Euroopan sisävesissä - uudet mallinnustekniikat (REFRESH)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankkeen taustat ja päätavoitteet Vesistöalueiden ja vesivarojen hoidon ja suojelun tutkimuksessa tulevat jatkossa vieläkin enemmän korostumaan kokonaisvaltaiset ratkaisut, joilla etsit...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ilmastonmuutoksen adaptaatiostrategiat ja hillintä Euroopan sisävesissä - uudet mallinnustekniikat (REFRESH)
Tapahtumat
Sisältösivu | Julkaistu: 7.11.2019

SYKE järjestää koulutustilaisuuksien lisäksi seminaareja ja konferensseja ajankohtaisista ympäristöön liittyvistä aiheista. Suurin osa koulutustilaisuuksista ja seminaareista löytyy: K...

Ajankohtaista > Tapahtumat
Uudet menetelmät maanpinnan kosteuden ja merenpinnan suolaisuuden globaaliin monitorointiin
Hanke | Julkaistu: 19.12.2013

Tausta ESA:n SMOS-satelliitti, joka laukaistiin 2.marraskuuta 2009, on suunniteltu maankosteuden ja merten suolaisuuden satelliittihavaintomenetelmien kehittämiseen. SMOS-mission tavoitteena...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Uudet menetelmät maanpinnan kosteuden ja merenpinnan suolaisuuden globaaliin monitorointiin
Ilmastonmuutos ja veden kiertokulku (ClimWater)
Hanke | Julkaistu: 9.10.2013

Tausta ja tavoitteet Climwater-hanke tutkii ilmastonmuutoksen vaikutusta Suomen vesivaroihin ja niiden käyttöön. Hankkeen tulokset ovat merkityksellisiä yhteiskunnan eri sektoreille kuten ve...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ilmastonmuutos ja veden kiertokulku (ClimWater)
Tutkimusmenetelmät ja kokeilut
Sisältösivu | Julkaistu: 31.1.2019

Suomen ympäristökeskuksessa tehdään runsaasti tutkimus- ja kehitystyötä myös sellaisten aiheiden ja menetelmien parissa, jotka liittyvät poikkileikkaavasti useaan SYKEn teemaan tai teemojen ulkopuoli...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimusmenetelmät ja kokeilut

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle