Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Ilmastonmuutos ja veden kiertokulku (ClimWater)
Hanke | Julkaistu: 9.10.2013

Tausta ja tavoitteet Climwater-hanke tutkii ilmastonmuutoksen vaikutusta Suomen vesivaroihin ja niiden käyttöön. Hankkeen tulokset ovat merkityksellisiä yhteiskunnan eri sektoreille kuten ve...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ilmastonmuutos ja veden kiertokulku (ClimWater)
Tutkimusmenetelmät ja kokeilut
Sisältösivu | Julkaistu: 31.1.2019

Suomen ympäristökeskuksessa tehdään runsaasti tutkimus- ja kehitystyötä myös sellaisten aiheiden ja menetelmien parissa, jotka liittyvät poikkileikkaavasti useaan SYKEn teemaan tai teemojen ulkopuoli...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimusmenetelmät ja kokeilut
Koskikunnostusten arviointi 2-d virtaus- ja habitaattimallin avulla Kiiminkijoki esimerkkikohteena
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Käytännöllisesti katsoen jokaisessa suomalaisessa joessa ja uittokelpoisessa purossa on joskus uitettu puuta. Uittoväylästö on ollut laajimmillaan yli 40 000 km, josta perattua virtavettä ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Koskikunnostusten arviointi 2-d virtaus- ja habitaattimallin avulla Kiiminkijoki esimerkkikohteena
Liuenneen hiilen valokemiallisen- ja bakteerihajoamisen mallinnusta (FOKEMA)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Fokema-hankkeen tavoitteena on kuvata liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) kierto vesistöympäristössä. Hankkeessa keskitytään erityisesti kehittämään DOC:n hajoamisen (sekä biologisen että valokemial...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Liuenneen hiilen valokemiallisen- ja bakteerihajoamisen mallinnusta (FOKEMA)
Mallinnus- ja kartoitusmenetelmien kehittäminen osaksi tulvariskien arvioinnin liiketoimintaa (GIFLOOD)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Tulvat ovat teollistuneiden maiden taloudellisesti haitallisimpia luonnonkatastrofeja ja niiden yhteiskunnallinen merkitys on suuri.  Euroopassa noin 700 ihmistä menehtyi ja puoli miljoona...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Mallinnus- ja kartoitusmenetelmien kehittäminen osaksi tulvariskien arvioinnin liiketoimintaa (GIFLOOD)
Akvaattisten alkueliöiden populaatiogenetiikkaa ja lajinsisäistä monimuotoisuutta elinympäristöjen ja eukaryoottiryhmien halki (PRODIVERSA)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hanke lyhyesti Pelaagiset mikrolevät (tai kasviplankton) ovat perustuottajia ja muodostavat pohjan akvaattiselle ravintoketjulle. Näin ollen he ovat merkittävä osa ravintoketjua, vaikuttavat ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Akvaattisten alkueliöiden populaatiogenetiikkaa ja lajinsisäistä monimuotoisuutta elinympäristöjen ja eukaryoottiryhmien halki (PRODIVERSA)
Ekotehokas levämassaan perustuva bioenergiatuotanto
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankkeen päätavoite on kehittää ja validoida uusi integroitu bioenergiatuotantokonsepti, joka perustuu levien tehokkaaseen kasvatukseen ja levämassojen hyödyntämiseen sekä biodieseliksi että bioka...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ekotehokas levämassaan perustuva bioenergiatuotanto
Haitallisten aineiden tutkiminen vesistöstä uusilla mittaus- ja arviointimenetelmillä (PASMA)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankkeen tausta ja päätavoitteet PASMA-hankkeen päätavoitteena on testata haitallisten aineiden tutkimusmenetelmiä. Hankkeessa keskitytään organotinayhdisteiden määrityksiin. Org...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Haitallisten aineiden tutkiminen vesistöstä uusilla mittaus- ja arviointimenetelmillä (PASMA)
Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (Carbon Capture and Storage, CCS) ohjelma
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Ohjelman tavoitteena on kehittää hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin (CCS) liittyviä teknologioita ja konsepteja, jotka johtavat pilotointi- ja demonstrointihankkeisiin ohjelman päätt...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (Carbon Capture and Storage, CCS) ohjelma
Itämeren kasviplanktonin geneettinen ja fenotyyppinen muuntelu - Miten muuntelu vaikuttaa ympäristömuutoksiin sopeutumiseen ja ekosysteemitason prosesseihin? (PHYTOVAR)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hanke lyhyesti Luonnon monimuotoisuus on tärkeä tekijä ekosysteemien toiminnalle ja vakaudelle. Erityisesti harvalajisessa systeemissä kuten Itämeressä, jossa ihmisen aiheuttama nopea ympäris...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren kasviplanktonin geneettinen ja fenotyyppinen muuntelu - Miten muuntelu vaikuttaa ympäristömuutoksiin sopeutumiseen ja ekosysteemitason prosesseihin? (PHYTOVAR)
Itämeren suojelun kustannusten, hyötyjen ja ohjauskeinojen arviointi (PROBAPS)
Hanke | Julkaistu: 2.4.2013

  Kuva: Riku Lumiaro   Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan Kestävä ke...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren suojelun kustannusten, hyötyjen ja ohjauskeinojen arviointi (PROBAPS)
Rautamineraalien toiminnallisuus ympäristössä (FIMIN)
Hanke | Julkaistu: 16.4.2013

Rauta vaikuttaa ympäristön tilaan osallistuessaan lukuisten aineiden sitoutumiseen ja vapautumiseen. Rauta toimii myös ravinteena ja se voi olla jopa kasvua rajoittavana tekijänä valtamerissä. Rauta ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Rautamineraalien toiminnallisuus ympäristössä (FIMIN)
Uusien myrkyllisten panssarisiimaleväkukintojen leviäminen itämerellä: vaste ympäristömuutoksille ja seuraukset ekosysteemissä
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hankkeen kuvaus Viimeaikaisten tutkimusten mukaan myrkyllisillä panssarisiimalevillä näyttäisi olevan aiempaa suurempi rooli Itämeren planktonekosysteemissä. Alexandrium ostenfeldii (Paulse...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Uusien myrkyllisten panssarisiimaleväkukintojen leviäminen itämerellä: vaste ympäristömuutoksille ja seuraukset ekosysteemissä
Veden kontaminantit - likaantumisen syyt, terveysriskit ja riskien hallinta (CONPAT)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Lyhytosoite: http://www.syke.fi/hankkeet/conpat Tutkimuksen taustaa Makean veden lähteet ovat tärkeitä elämälle monella tapaa. Tarvitsemme niitä kalastukseen, kastelujärjestelmii...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Veden kontaminantit - likaantumisen syyt, terveysriskit ja riskien hallinta (CONPAT)
Itämeren luonnonvarojen kestävä käyttö (SUBMARINER)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

  Hankkeen tarkoitus Itämeren luonto kohtaa valtavia haasteita: liian suu...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren luonnonvarojen kestävä käyttö (SUBMARINER)
Itämeren rauta-mangaanisaostumien hyödyntäminen saastuneiden maiden ja merisedimenttien kunnostuksessa (COMICS)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Taustaa Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että mikrobeja esiintyy runsaasti valtamerien pohjalla olevien mineraalien pinnoilla. Mikrobien esiintyminen mineraaleissa voi olla...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren rauta-mangaanisaostumien hyödyntäminen saastuneiden maiden ja merisedimenttien kunnostuksessa (COMICS)
Ylläpitävien ekosysteemipalvelujen säätely terminaalisilla elektroniakseptoreilla - TEA-SERVICE
Hanke | Julkaistu: 23.4.2013

Projektin tavoitteena on tutkia mahdollisuutta, voidaanko maalta tulevilla elektroniakseptoreilla (eloperäisen hiilen hajotuksessa käytettävät yhdisteet) ja niiden kuormituksella säädellä vesistöj...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ylläpitävien ekosysteemipalvelujen säätely terminaalisilla elektroniakseptoreilla - TEA-SERVICE
Itämeren biogeokemia muuttuvassa ilmastossa: valuma-alueelta avomerelle
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankekuvaus Nykyiset ilmastonmuutosmallit ennustavat Itämeren alueelle merkittäviä muutoksia vuodenaikaisissa prosesseissa (mm.jääpeite, valuma), mikä johtaa muutoksiin ravinteiden ja orgaanisen...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren biogeokemia muuttuvassa ilmastossa: valuma-alueelta avomerelle
Itämeren pohjasedimenttien fosforinpidätyskyky ja siihen vaikuttavat tekijät
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Itämerta on kuormitettu pitkään fosforilla ja sitä on kertynyt runsaasti pohjasedimentteihin. Hapellisissa oloissa sedimentti pystyy pidättämään fosforia, mutta fosforinpidätyskykyyn vaikuttaa myö...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren pohjasedimenttien fosforinpidätyskyky ja siihen vaikuttavat tekijät
Itämeren rihmamaisten, typpeä sitovien sinilevien elinkierrot ja talvehtiminen
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Lyhyt kuvaus hankkeesta Itämerellä kukintoja muodostavien sinilevien elinkierto kukinta-ajan ulkopuolella tunnetaan edelleen huonosti. Monet kasviplanktonlajit tuottavat erikoistuneita lepo...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren rihmamaisten, typpeä sitovien sinilevien elinkierrot ja talvehtiminen

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle