Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2

Smart countryside
Hanke | Julkaistu: 30.6.2016

Ajankohtaista Karttakoostet maaseudun liikkumisvirroista Hankkeessa on mallinnettu paikkatietopohjaisesti  autollisten ja autottomien asukkaiden liikkumisvirtoja. Kartta-aineisto...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Smart countryside
Suomen habitaattipankin seminaari
Sisältösivu | Julkaistu: 4.3.2016

  Luontoa jää uusien teiden ja rakennusten alle. Luonnonvarojen käyttö heikentää elinympäristöjä. Koska ihmistoiminta ei voi aina väistää luontoa, tarvitaan korvaavia toimia elinympä......

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Habitaattipankki > Suomen habitaattipankin seminaari
Luontoon perustuvat ratkaisut alueiden kehittämisen tukena
Hanke | Julkaistu: 23.2.2016

Alueiden kehittämisellä pyritään ennen kaikkea vahvistamaan alueiden (maakuntien) tasapainoista kehittymistä ja kansainvälistä kilpailukykyä sekä edistämään työllisyyttä. Samalla pyritään vähentämään...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luontoon perustuvat ratkaisut alueiden kehittämisen tukena
Hulevesien hallintamenetelmien toimivuus vihreänä infrastruktuurina - HULE
Hanke | Julkaistu: 8.2.2016

Tavoitteet ja toteutus Hankkeen päätavoitteena oli tutkia kosteikkojen ja biosuodatusalueiden toimivuutta hulevesien puhdistuksessa Suomen olosuhteissa. Hankkeessa oli seurantakohteina kolme hul...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Hulevesien hallintamenetelmien toimivuus vihreänä infrastruktuurina - HULE
Virtaa viherrakenteesta – suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun
Sisältösivu | Julkaistu: 9.2.2015

Viherympäristöliitto ry ja Suomen ympäristökeskus Helsinki 2015 Esite tarjoaa päätöksentekijöille, kaavoittajille ja muille toimijoille apua viherrakenteen kehittämiseen kaupunkiseuduilla. ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Julkaisut > Esitteet > Virtaa viherrakenteesta – suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun
Virtaa viherrakenteesta – suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun
Selainpohjaisen KEKO-työkalun tarjouskilpailu
Sisältösivu | Julkaistu: 19.12.2014

Kaavoituksen ekolaskurin eli KEKO-ekolaskurin selainversion toteuttamisesta, ylläpidosta ja käyttöpalvelusta on tehty hankintapäätös.   KEKOn selainversion vaatimusmäärittely tarjousk......

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri - KEKO B > Selainpohjaisen KEKO-työkalun tarjouskilpailu
Mökkeilijät mukaan yhteiseen päätöksentekoon paikallisyhteisöissä
Tiedote | Julkaistu: 6.5.2014

Osallistuminen yhteiseen päätöksentekoon ja suunnittelutyöhön edistää vapaa-ajan asukkaiden sopeutumista paikallisyhteisöön. Vapaa-ajan asukkaat ovat parhaimmillaan yhteisöä hyödyttäviä kumppaneita ja......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Mökkeilijät mukaan yhteiseen päätöksentekoon paikallisyhteisöissä
Tutkimus & kehittäminen > Rakennettu ympäristö > Mökkeilijät mukaan yhteiseen päätöksentekoon paikallisyhteisöissä
Tarjolla entistä tarkempaa tietoa kaupungeista ja maaseudusta
Tiedote | Julkaistu: 10.6.2013

Uusi maantieteellinen luokitus kaupunkien ja maaseudun jakautumisesta antaa aiempia tilastoja tarkemman kuvan muun muassa Suomen väestöstä eri alueilla. Eurooppalaisittain ainutlaatuinen jaottelu mahd......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Tarjolla entistä tarkempaa tietoa kaupungeista ja maaseudusta
Tutkimus & kehittäminen > Rakennettu ympäristö > Tarjolla entistä tarkempaa tietoa kaupungeista ja maaseudusta
Merialuesuunnittelun esimerkkihanke Selkämerellä (PLAN BOTHNIA)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

PLAN BOTHNIA on kokeiluhanke, jossa harjoitellaan kansainvälistä merialuesuunnittelua esimerkkikohteena Selkämeri. Hankkeen tavoitteena on tuottaa kokemusta siitä, minkälaista merialuesuunnitte...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Merialuesuunnittelun esimerkkihanke Selkämerellä (PLAN BOTHNIA)

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2