Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Lapissa vähän ympäristömyrkkyjä, riskeinä ilmastonmuutos ja uudet kemikaalit
Tiedote | Julkaistu: 24.8.2016

Suomen Lappi on maineensa veroisesti puhdas, vaikka pieniä määriä ympäristömyrkkyjä löytyy ilmasta, vedestä ja eliöistä. Arktisen alueen huolenaiheena ovat erityisesti kaukaa kulkeutuvat aineet sekä m......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Lapissa vähän ympäristömyrkkyjä, riskeinä ilmastonmuutos ja uudet kemikaalit
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Lapissa vähän ympäristömyrkkyjä, riskeinä ilmastonmuutos ja uudet kemikaalit
Merenpohjan sotamateriaalien ympäristöriskinarviointi ja käsittely - DAIMON
Hanke | Julkaistu: 7.4.2016

    Itämereen on toisen maailmansodan jälkeen upotettu noin 50 000 tonnia kemiallisia aseita, joista useimmat sisältävät myrky...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Merenpohjan sotamateriaalien ympäristöriskinarviointi ja käsittely - DAIMON
Öljyntorjuntamenetelmien arviointi arktisilla ja subarktisilla merialueilla: biohajoamisen tehostaminen ja vaikutukset eliöstölle - OILRES
Hanke | Julkaistu: 5.4.2016

© Kirsten Jørgensen OILRES-hankkeen tavoitteena on yhdistää kahden tutkimuslaitoksen voimat ja kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka edistävät biologista ja kemiallista ölj...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Öljyntorjuntamenetelmien arviointi arktisilla ja subarktisilla merialueilla: biohajoamisen tehostaminen ja vaikutukset eliöstölle - OILRES
Ympäristömyrkkyjen kaukokulkeutumista Suomen Lappiin selvitetään
Tiedote | Julkaistu: 23.2.2016

Kuluttajatuotteissa yleisesti käytössä olevien ympäristömyrkkyjen esiintyvyyttä ja pitoisuuksia elinympäristössä tunnetaan huonosti. Suomen ympäristökeskus SYKE, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos ja Il......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Ympäristömyrkkyjen kaukokulkeutumista Suomen Lappiin selvitetään
Tutkimus & kehittäminen > Ilmastonmuutos > Ympäristömyrkkyjen kaukokulkeutumista Suomen Lappiin selvitetään
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Ympäristömyrkkyjen kaukokulkeutumista Suomen Lappiin selvitetään
Nosto_oikea palsta_
Sisältösivu | Julkaistu: 7.12.2015

Lyhytketjuisten klooriparafiinien rajoitukset Lyhytketjuisten klooriparafiinien (SCCP C10-C13) rajoitukset kiristyvät. Kiristykset koskevat lyhytketjuisia klooriparafiineja sisältävien ainei......

Nosto_oikea palsta_
Nordic Screening Group - ympäristölle haitallisten aineiden kartoitukset
Hanke | Julkaistu: 29.9.2015

Euroopan unionin alueella on käytössä noin 100 000 erilaista kemikaalia. Tiedetään, että osa näistä on ympäristölle vaarallisia. Valtaosasta näistä ei kuitenkaan ole tarpeeksi tietoa, että haita...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Nordic Screening Group - ympäristölle haitallisten aineiden kartoitukset
Nordic Screening tuloksia
Sisältösivu | Julkaistu: 29.9.2015

Haitallisten aineiden kartoituksia Suomessa Suomen kansallinen ympäristökartoitus on ollut lähinnä reaktiivista – tunnettujen aineiden tunnistamista ja riskinarviota. Kansallisesti kemikaalien k...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Nordic Screening Group - ympäristölle haitallisten aineiden kartoitukset > Nordic Screening tuloksia
Terve ja turvallinen Suomenlahti? Toimittajakoulutus 12.11.2015
Sisältösivu | Julkaistu: 28.9.2015

Toimittajakoulutus Suomenlahti-vuoden 2014 tutkimustuloksista ja käytännön työstä terveemmän ja turvallisemman Suomenlahden hyväksi....

SYKE Info > Verkostot ja yhteistyö > Terve ja turvallinen Suomenlahti? Toimittajakoulutus 12.11.2015
Kaukokulkeutuvat ympäristömyrkyt Suomen pohjoisilla alueilla (LAPCON)
Hanke | Julkaistu: 25.9.2015

Tausta Uusien ja laajalti käytössä olevien kemikaalien käyttö ja esiintyminen elinympäristössämme tunnetaan huonosti, vaikka niitä käytetään paljon kuluttajatuotteissa kuten viihde-elektroniikas...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kaukokulkeutuvat ympäristömyrkyt Suomen pohjoisilla alueilla (LAPCON)
Kemikaaliriskien ja ympäristölle haitallisten aineiden viestintä (KELO viesti)
Hanke | Julkaistu: 22.9.2015

Tausta Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman (KELO) väliarvioinnin mukaan, viestintää tulisi käyttää nykyistä paremmin hyödyksi kemikaaliriskien hallinnassa ja viestintä kuuluuki...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kemikaaliriskien ja ympäristölle haitallisten aineiden viestintä (KELO viesti)
Kirjallisuusselvitys mikromuovijätteen esiintymisestä Itämeressä (MikroPOP) ja sen mahdollisesta yhteydestä haitallisten aineiden esiintymiseen
Hanke | Julkaistu: 22.9.2015

Tausta Merten roskaantuminen on viime vuosina yhä suurempaa huomiota saanut globaali ympäristöongelma. Valta osan merissä olevasta roskasta arvellaan olevan peräisin maalta ja koostuvat pääasias...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kirjallisuusselvitys mikromuovijätteen esiintymisestä Itämeressä (MikroPOP) ja sen mahdollisesta yhteydestä haitallisten aineiden esiintymiseen
Oksi-PAH-yhdisteiden kohtalo Pursialan pohjavesialueella (OKTOPUS)
Hanke | Julkaistu: 21.9.2015

Lyhytosoite: http://www.syke.fi/hankkeet/oktopus Tutkimushanke liittyy Mikkelin Setrinmäen kreosootilla pilaantuneen pohjaveden riskinarviointiin ja -hallintaan. Mikkelin entisen kreosoottikyl...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Oksi-PAH-yhdisteiden kohtalo Pursialan pohjavesialueella (OKTOPUS)
Uusia menetelmiä haitallisten aineiden tutkimukseen
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2015

Uusista käyttöön tulevista ympäristölle haitallisista aineista tarvitaan koko ajan uutta tietoa. Tietoa tarvitaan niiden esiintymisestä ympäristössä sekä siitä, miten ne vaikuttavat ihmiseen ja ympäri......

Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Hankkeet > Uusia menetelmiä haitallisten aineiden tutkimukseen
SYKEltä asiantuntemusta ja tietoa kosmetiikan mobiilisovelluksen käyttöön
Uutinen | Julkaistu: 13.2.2015

Suomen ympäristökeskus on koonnut tietoa kosmetiikkatuotteiden sisältämistä mikromuoveista suomalaisen CosmEthics Oy:n kehittämään mobiilisovellukseen. Yritys on kehittänyt mobiilisovelluksen, joka lu......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Uutiset > SYKEltä asiantuntemusta ja tietoa kosmetiikan mobiilisovelluksen käyttöön
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > SYKEltä asiantuntemusta ja tietoa kosmetiikan mobiilisovelluksen käyttöön
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > SYKEltä asiantuntemusta ja tietoa kosmetiikan mobiilisovelluksen käyttöön
Väitös: Mikrobitoiminnan tehostaminen edistää torjunta-aineilla pilaantuneen maan ja pohjaveden puhdistumista
Tiedote | Julkaistu: 10.2.2015

Hiilen lisääminen maaperän tai pohjaveden mikrobeille osoittautui lupaavimmaksi puhdistusmenetelmäksi torjunta-aine atratsiinia sisältävän pohjaveden ja maan puhdistuksessa. Tämä selviää Aura Nousiais......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Väitös: Mikrobitoiminnan tehostaminen edistää torjunta-aineilla pilaantuneen maan ja pohjaveden puhdistumista
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Väitös: Mikrobitoiminnan tehostaminen edistää torjunta-aineilla pilaantuneen maan ja pohjaveden puhdistumista
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Väitös: Mikrobitoiminnan tehostaminen edistää torjunta-aineilla pilaantuneen maan ja pohjaveden puhdistumista
Suomen vesistöihin päätyy vähän kasvinsuojeluaineita, ongelmat paikallisia
Tiedote | Julkaistu: 30.1.2015

Kasvinsuojeluaineista ei aiheudu laajoja ongelmia Suomen vesistöille. Kasvinsuojeluaineita päätyy vesistöön maatalousvaltaisilla alueilla, mutta niiden pitoisuudet ovat pääosin alhaisia. Paikallisia h......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Suomen vesistöihin päätyy vähän kasvinsuojeluaineita, ongelmat paikallisia
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Suomen vesistöihin päätyy vähän kasvinsuojeluaineita, ongelmat paikallisia
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Suomen vesistöihin päätyy vähän kasvinsuojeluaineita, ongelmat paikallisia
Pohjavesien suojelun avuksi ilmainen työkalu
Tiedote | Julkaistu: 28.11.2014

Suomen ympäristökeskus on kehittänyt yrityksille, viranomaisille, konsulteille ja tutkijoille työkalun pohjavesien suojelun apuvälineeksi. Tavoitteena oli saada pohjavesiselvitysten tarve ja tutkimusm......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Pohjavesien suojelun avuksi ilmainen työkalu
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Pohjavesien suojelun avuksi ilmainen työkalu
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Pohjavesien suojelun avuksi ilmainen työkalu
Pohjavesiselvitysten tarkistuslista
Sisältösivu | Julkaistu: 31.8.2018

Lyhytosoite: http://www.syke.fi/pohjavesitarkistuslista Pohjavesiselvitysten tarkistuslista on yrityksille, viranomaisille, konsulteille ja tutkijoille tarkoitettu työkalu pohjavesien suojelu...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjavesiselvitysten tarkistuslista
Itämeri ja kemikaalit 14.10.2014
Sisältösivu | Julkaistu: 16.10.2014

Aiheina muun muassa: miten kemikaalit päätyvät Itämereen, kemikaalien vaikutukset ympäristöön ja ratkaisut, joilla voidaan vähentää Itämeren kemikaalikuormaa. Päivän päätteeksi tutustuminen HSY:n Vi......

SYKE Info > Verkostot ja yhteistyö > Itämeri ja kemikaalit 14.10.2014
Tietoa pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen tilaajalle -julkaisu - TIPI
Hanke | Julkaistu: 19.9.2014

Ympäristöministeriö julkaisee syksyllä 2014 Pilaantuneiden alueiden riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta -ohjeen, joka korvaa ns. PIMA-ohjeen vuodelta 2007. Uuden ohjeen rinnalle laaditaan tässä...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tietoa pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen tilaajalle -julkaisu - TIPI

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle