Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Etelä-Afrikkaan perustettiin biosfäärialue Suomen tuella
Tiedote | Julkaistu: 14.9.2015

Suomen ympäristökeskus ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat olleet mukana edistämässä Magaliesbergin biosfäärialueen perustamista Etelä-Afrikan luoteismaakuntaan. Tänä kesänä noin 360 000 hehtaarin alue re......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Etelä-Afrikkaan perustettiin biosfäärialue Suomen tuella
Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Etelä-Afrikkaan perustettiin biosfäärialue Suomen tuella
Ilmassa syntyneiden hiukkasten ympäristövaikutusten arviointi: vähentämisen vaikutukset ja strategiat (BATMAN)
Hanke | Julkaistu: 13.8.2015

Ilmansaasteet, erityisesti pienhiukkaset, ovat tärkein ympäristötautitaakkaa aiheuttava altiste Suomessa. Tämän hankkeen tavoitteena on arvioida joukko potentiaalisesti tehokkaita toimenpiteitä näide...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ilmassa syntyneiden hiukkasten ympäristövaikutusten arviointi: vähentämisen vaikutukset ja strategiat (BATMAN)
Jukka-Pekka Jäppinen: Luonnonsuojelu ei enää metsäfirmojen erityisoikeus
29.7.2015

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on ilmastonmuutoksen rinnalla maailman suurimpia ympäristöongelmia. Yritykset ovat Suomessa tarttuneet tähän asti melko vähän luonnonsuojeluun, ihmettelee Jukka-Pe......

Ajankohtaista > Ratkaisuja-blogi > Jukka-Pekka Jäppinen: Luonnonsuojelu ei enää metsäfirmojen erityisoikeus
Luonto lähelle ja terveydeksi
Tiedote | Julkaistu: 25.2.2015

Luonnon terveyshyödyt tulisi ottaa osaksi terveydenhuoltoa ja arkiympäristöä. Luonnossa oleskelu vähentää stressiä, kohentaa mielialaa, houkuttelee liikkumaan ja näyttää parantavan vastustuskykyä. Tut......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Luonto lähelle ja terveydeksi
Harjusinisiiven nykytilan selvittäminen ja suojelutason parantaminen siirtoistutuksen avulla
Hanke | Julkaistu: 21.8.2020

Tausta Uhanalainen ja erityisesti suojeltu harjusinisiipi ( Scolitantides vicrama ) esiintyy Suomessa nykyisin vain Säkylänharjulla. Tämä on suuri riski lajin säilymisen kannalta, sillä yksittäi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Harjusinisiiven nykytilan selvittäminen ja suojelutason parantaminen siirtoistutuksen avulla
Luontoarvoiltaan merkittävien (HNV-) maatalousalueiden määrän seuranta
Hanke | Julkaistu: 21.8.2020

Taustalla EU-velvoite seurata luontoarvoiltaan merkittävien maatalousalueiden määrää Käsite "High Nature Value farmland" (HNV-farmland, HNV-maatalousmaa) liittyy EU:n määrittelemiin kestä...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luontoarvoiltaan merkittävien (HNV-) maatalousalueiden määrän seuranta
Mökkeilijät mukaan yhteiseen päätöksentekoon paikallisyhteisöissä
Tiedote | Julkaistu: 6.5.2014

Osallistuminen yhteiseen päätöksentekoon ja suunnittelutyöhön edistää vapaa-ajan asukkaiden sopeutumista paikallisyhteisöön. Vapaa-ajan asukkaat ovat parhaimmillaan yhteisöä hyödyttäviä kumppaneita ja......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Mökkeilijät mukaan yhteiseen päätöksentekoon paikallisyhteisöissä
Tutkimus & kehittäminen > Rakennettu ympäristö > Mökkeilijät mukaan yhteiseen päätöksentekoon paikallisyhteisöissä
Kutsuseminaari tutkijoille Majvikissa 4.–5.2.2014
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2014

”Mitä hyötyä ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille on monimuotoisesta luonnosta?” Kutsuseminaari tutkijoille Majvik, Kirkkonummi 4.–5.2.2014 Kuva: Metla/Erkki Oksanen. ......

Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys - Argumenta-hanke > Seminaarit > Kutsuseminaari tutkijoille Majvikissa 4.–5.2.2014
Puhdistamolietteen haitallisten aineiden pysyvyys ja kulkeutuminen mallinnuksen avulla (PULMA)
Hanke | Julkaistu: 16.10.2013

Hankkeessa selvitettiin kirjallisuuden ja matemaattisten mallien avulla haitallisten aineiden käyttäytymistä suomalaisilla pelloilla ja aineiden huuhtoutumista pelloilta vesiin. Työn tarkoituksena ol...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Puhdistamolietteen haitallisten aineiden pysyvyys ja kulkeutuminen mallinnuksen avulla (PULMA)
Pilaantuneiden alueiden riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta -ohjeen uudistus
Hanke | Julkaistu: 11.9.2015

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia koskeva valtioneuvoston asetus (Vna 214/2007) ja sen soveltamisohje (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007) annettiin vuonna 2007. Asetusta tarke...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pilaantuneiden alueiden riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta -ohjeen uudistus
Ruoppaus- ja läjitysohjeen päivitys
Hanke | Julkaistu: 11.9.2015

Edellinen sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje (Ympäristöopas 117) julkaistiin vuonna 2004. Ohjeessa esitellään toimintaan liittyvät säädökset ja lupamenettelyt sekä opastetaan toiminnan aiheuttamie...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ruoppaus- ja läjitysohjeen päivitys
Kohti kestäviä talousjärjestelmiä – avainmenetelmät ja –työkalut, kokemukset ja tulevaisuuden näkymät (ToFu)
Hanke | Julkaistu: 20.9.2013

Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja yhtenäistää olemassa olevaa tietopohjaa kestävien ja regeneratiivisten talousjärjestelmien tutkimusmenetelmistä, esimerkkitapa...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kohti kestäviä talousjärjestelmiä – avainmenetelmät ja –työkalut, kokemukset ja tulevaisuuden näkymät (ToFu)
Selvitys ympäristöonnettomuuksista ja luontovahingoista vuosina 2006-2012 (ONSE)
Hanke | Julkaistu: 2.10.2013

Hankkeessa selvitetään ympäristöonnettomuuksien ja luontovahinkojen lukumäärää, laatua, syitä, vaikutuksia sekä kustannuksia ja niiden maksajia vuosina 2006–2012. Tarkastelu kohdistuu onnettomuuks...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Selvitys ympäristöonnettomuuksista ja luontovahingoista vuosina 2006-2012 (ONSE)
Järvikunnostusten edistäminen Euroopassa (LakeAdmin)
Hanke | Julkaistu: 2.4.2013

Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on tukea laaja-alaista kokemustenvaihtoa hyvistä järvikunnostuskäytännöistä. Käytännössä tämä tarkoittaa Eurooppalaisen järvikunnostusrekisterin ja kommunikaat...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Järvikunnostusten edistäminen Euroopassa (LakeAdmin)
VACCIA -hankkeen kuvaus
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

Suomen ympäristökeskus (hankkeen koordinaattori), Ilmatieteen laitos sekä Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistot ovat 1.1.2009 aloittaneet laajan, kolmivuotisen (2009-2011) EU:n LIFE+ -...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > VACCIA -hankkeen kuvaus
Työpaketti 10: Kalantuotanto
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

Työpaketin tavoitteena on selvittää ilmastonmuutoksen vaikutusta suuren järven ekosysteemipalveluihin sekä sopeutumiskeinoja muutoksiin. Päijänne on Suomen syvin järvi ja sen ympärillä asu...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 10: Kalantuotanto
Työpaketti 12: Matkailu
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

Työpaketti 12:n tavoitteena on mallintaa sekä paikallisen ekosysteemin että paikallisyhteisön kannalta kriittiset tekijät, jotka vaikuttavat luontoperustaiseen matkailuun. Mallintaminen al...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 12: Matkailu
Työpaketti 13: Ilmansaasteiden kulkeutuminen
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

Tämä työpaketti keskittyy Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueella tehtävään ilmanlaatututkimukseen. Muuttuvan ilmaston mukana ilmamassojen tyypilliset kulkeutumisreitit voivat muutt...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 13: Ilmansaasteiden kulkeutuminen
Työpaketti 2: Kaukokartoitus
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

VACCIA-hankkeen toisessa työpaketissa kehitetään ja jalostetaan SYKEn kaukokartoitustuotteita FinLTSER -asemien tarpeisiin. Painoarvo on erityisesti aikasarja-analyysien kautta saatavassa ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 2: Kaukokartoitus
Työpaketti 3: Ilmastoskenaariot
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

Kasvihuoneilmiön voimistuessa lämpenevät etenkin pohjoiset maa-alueet. Keskilämpötilan ohella muuttuvat myös vuorokauden ylimmät ja alimmat lämpötilat, sateisuus, lumipeite, terminen kasvu...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 3: Ilmastoskenaariot

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle