Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9

Organisaatio ja yhteystiedot
Sisältösivu | Julkaistu: 22.4.2013

Tiiviit laajapohjaiset konsortiot tekevät yhteistyössä LTSER konseptin mukaista tutkimusta ja seurantaa kullakin Suomen LTSER-verkostoon kuuluvalla alueella. Nämä konsortiot muodostuvat yliopistoista...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkosto FinLTSER > Organisaatio ja yhteystiedot
Tutkimusteemat
Sisältösivu | Julkaistu: 22.4.2013

Tutkimus- ja seurantateemat kansallisessa ja kansainvälisessä LTSER verkostossa kattavat laajan kirjon ekosysteemitutkimusta, kuten esimerkiksi: ILTERin (kans. välinen kattojärjestö) pa...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkosto FinLTSER > Tutkimusteemat
Elinkaarimetodiikkojen foorumi yritysten päätöksenteon tueksi (FINLCA)
Hanke | Julkaistu: 24.4.2013

Tausta Ilmastonmuutoksen hillinnän korostumisen seurauksena ympäristönäkökohdat ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin yritysten tulevaisuuden toiminnan suuntaamisessa. Yritykset voivat a...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Elinkaarimetodiikkojen foorumi yritysten päätöksenteon tueksi (FINLCA)
Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA)
Hanke | Julkaistu: 9.10.2015

EU palkitsi VACCIA-hankkeen Best LIFE Environment project -palkinnolla! Luonto muuttuu kun ilmasto muuttuu, sopeutumista tarvitaan Ilmastonmuutoksesta on tulossa suuri ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA)
Asukkaiden hyvät ideat, keksinnöt ja käytännöt energiansäästössä (LAICA)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Tuloksia Hankkeen tuloksia esiteltiin kahdessa Suomen Akatemian FICCA-ohjelman järjestämässä seminaarissa FICCA sidosryhmäseminaari 4.12.2014, Hillinnän uudet mahdollisuudet (pdf )...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Asukkaiden hyvät ideat, keksinnöt ja käytännöt energiansäästössä (LAICA)
Ilmastonmuutoksen hillintä kestävän kulutuksen avulla; ruokaan, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien ohjauskeinojen arviointi (KUILU)
Hanke | Julkaistu: 14.1.2014

Hankkeen tavoitteena on arvioida ruokaan, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien kestävän kulutuksen ohjauskeinojen mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillinnässä, niiden muita ympäristövaikutuksia, ku...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ilmastonmuutoksen hillintä kestävän kulutuksen avulla; ruokaan, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien ohjauskeinojen arviointi (KUILU)
Pohjois-Euroopan lumipeitteen monitorointi optisilta satelliittikuvilta (ESA, GMES PolarView)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Polarview- hankkeen tavoitteena on Pohjois-Euroopan lumipeitteen monitorointi optisilta satelliittikuvilta (ESA, GMES PolarView), sekä tuotettujen lumik...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pohjois-Euroopan lumipeitteen monitorointi optisilta satelliittikuvilta (ESA, GMES PolarView)
Suomen kalankasvatuksen elinkaariarvioinnin päivittäminen
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Kansallisen vesiviljelyohjelman toimeenpanoon liittyy uusien, vapaaehtoisten toimien käyttöönotto ravinteiden vähentämiseksi tai kierrättämiseksi Itämeren piirissä. Näiden toi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suomen kalankasvatuksen elinkaariarvioinnin päivittäminen
Hiilensidonta puurakentamisen ilmastovaikutuksien arvioinnissa
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hanke lyhyesti Hankkeen tavoitteena on tarkastella puurakentamisen ilmastovaikutuksia ja sisällyttää metsien hiilensidonta rakennusten ja rakennusmateriaalien ilmastovaikutusten elinkaari...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Hiilensidonta puurakentamisen ilmastovaikutuksien arvioinnissa
Itämeren ylempien trofiatasojen ekologia
Hanke | Julkaistu: 21.1.2014

Rehevöityminen, ilmastonmuutos ja muut ihmistoiminnat muuttavat Itämeren olosuhteita. Ympäristötekijöiden muutokset vaikuttavat ekosysteemin ylempiin tasoihin, mm. eläinplanktoniin, pohjaeläimiin ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren ylempien trofiatasojen ekologia
Kotitalouksien kulutusvalintojen ympäristövaikutukset ja niistä viestiminen - esimerkkeinä elintarvikkeet ja asuminen (CONSENV
Hanke | Julkaistu: 23.4.2013

Hankkeen tarkistetut tavoitteet olivat: Kehittää kotitalouksien toimintatapojen ja tavaroiden ja palveluiden ympäristövaikutusten arviointimenetelmiä: ruoan elinkaaristen ympärist...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kotitalouksien kulutusvalintojen ympäristövaikutukset ja niistä viestiminen - esimerkkeinä elintarvikkeet ja asuminen (CONSENV
Itämeren biogeokemia muuttuvassa ilmastossa: valuma-alueelta avomerelle
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankekuvaus Nykyiset ilmastonmuutosmallit ennustavat Itämeren alueelle merkittäviä muutoksia vuodenaikaisissa prosesseissa (mm.jääpeite, valuma), mikä johtaa muutoksiin ravinteiden ja orgaanisen...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren biogeokemia muuttuvassa ilmastossa: valuma-alueelta avomerelle
Kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju (KESTI)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Tavoitteena ilmastoystävällinen ja kilpailukykyinen elintarvikeketju Kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju (KESTI) -hanke pyrkii vähentämään Varsinais-Suomen elintarvikek...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju (KESTI)
Liikenteen ilmastokeskustelun poikkitieteellinen analyysi (CAST)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

KESKITETTY KUVA - liitä kuva ja kirjoita tarvittaessa kuvaotsikko ja/tai kuvateksti - poista väkäset ( ) niistä tekstikentistä, jotka haluat näkyvän sivulla - määrittele tarvit...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Liikenteen ilmastokeskustelun poikkitieteellinen analyysi (CAST)
Ilmastonmuutokseen sopeuttavien toimien kehittäminen ja toteutus Vietnamin rannikkoalueilla (VIETADAPT)
Hanke | Julkaistu: 9.4.2013

Hankkeen kuvaus Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC on lukenut Vietnamin niiden maiden joukkoon, joihin ilmastomuutos tulee vaikuttamaan todennäköisesti eniten. Näitä vaikutuksia tulevat olem...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ilmastonmuutokseen sopeuttavien toimien kehittäminen ja toteutus Vietnamin rannikkoalueilla (VIETADAPT)
Ilmastonmuutoksen vaikutus merialuesuunnitteluun (MARISPLAN)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

  Ilmastonmuutos vaikuttaa Itämeren fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin ominaisuuksiin. Seuraavien 50–100 vuoden aikana meren lämpötilan on ennustettu nousevan 1-4 astetta, suolai...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ilmastonmuutoksen vaikutus merialuesuunnitteluun (MARISPLAN)
Ilmastotohtori avaa vastaanoton Kampin kauppakeskukseen
Tiedote | Julkaistu: 7.1.2013

Tiesitkö tämän: kannettavan tietokoneen hiilijalanjälki voi olla yli 400 kilogrammaa, josta noin puolet syntyy tuotannossa ja puolet käytön sähkönkulutukse......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Ilmastotohtori avaa vastaanoton Kampin kauppakeskukseen
Ilmasto-opas.fi kokoaa ilmastonmuutostiedon yhteen paikkaan
Tiedote | Julkaistu: 26.9.2012

Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos ja Aalto-yliopisto tiedottavat Ilmastotietoa yhteen paikkaan kokoava Ilmasto-opas.fi -sivusto on avattu......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Ilmasto-opas.fi kokoaa ilmastonmuutostiedon yhteen paikkaan
Ilmastonmuutoskonferenssi tuo Helsinkiin sopeutumistutkimuksen huippunimiä
Tiedote | Julkaistu: 29.8.2012

SYKE ja Ilmatieteen laitos tiedottavat Lisääntyvät tulvat, lämpenevät talvet ja kesän kuivuusjaksot ovat ajankohtaisia esimerkkejä ilmast......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Ilmastonmuutoskonferenssi tuo Helsinkiin sopeutumistutkimuksen huippunimiä

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9