Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4

Plankton voi syödä ja siirtää mikrokokoista roskaa meren ravintoverkossa
Tiedote | Julkaistu: 29.11.2013

SYKEn tutkijat ovat ensimmäistä kertaa pystyneet osoittamaan mikromuovin kulkeutuvan meren ravintoverkossa. Tutkimuksessa saatiin myös lisätukea oletuksille, että monet planktoneliöt eivät pysty erott......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Plankton voi syödä ja siirtää mikrokokoista roskaa meren ravintoverkossa
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Plankton voi syödä ja siirtää mikrokokoista roskaa meren ravintoverkossa
Mihin ja miksi ekoinnovaatioita?
Sisältösivu | Julkaistu: 7.5.2013

Yhteiskunta pyrkii tunnistamaan tulevaisuuden tarpeita ja suuntaamaan kehitystä haluttuun suuntaan. Tavoitteita asetetaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti yhteiskunnan eri toimintasektorei...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Innovaatioputkesta yritystoimintaa - Cleantech innovaatioiden kaupallistaminen > Mihin ja miksi ekoinnovaatioita?
Rakennusmateriaalien merkitys rakentamisen ympäristövaikutusten kentässä
Hanke | Julkaistu: 2.4.2013

Hanke lyhyesti Hankkeen päätavoitteena on luoda yleiskuva rakennusmateriaalien elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista ja niiden merkityksestä Suomessa. Työn osatavoite on arvioida rake...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Rakennusmateriaalien merkitys rakentamisen ympäristövaikutusten kentässä
Ekotehokas levämassaan perustuva bioenergiatuotanto
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankkeen päätavoite on kehittää ja validoida uusi integroitu bioenergiatuotantokonsepti, joka perustuu levien tehokkaaseen kasvatukseen ja levämassojen hyödyntämiseen sekä biodieseliksi että bioka...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ekotehokas levämassaan perustuva bioenergiatuotanto
Jätehuollon elinkaariarviointien katselmus - vahvuudet, heikkoudet ja suositukset Suomen näkökulmasta (Jäte-LCA)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Hankkeessa käydään läpi Suomessa toteutetut, jätehuoltoa käsittelevät elinkaaritarkastelut ja arvioidaan niiden tuloksia, johtopäätöksiä ja toteutuksen vahvuuksia ja heikko...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Jätehuollon elinkaariarviointien katselmus - vahvuudet, heikkoudet ja suositukset Suomen näkökulmasta (Jäte-LCA)
Vesivoimatuotannon rooli sähkömarkkinoilla: vaikutukset päästöihin ja windfall-voittoihin
Hanke | Julkaistu: 15.4.2013

Hanke lyhyesti Hankkeessa hyödynnetään sähkön reaaliaikaiseen hinnoitteluun liittyvää pitkän aikavälin simulointimallia jonka avulla analysoidaan vesivoimatuotannon strategista roolia Pohjoismai...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vesivoimatuotannon rooli sähkömarkkinoilla: vaikutukset päästöihin ja windfall-voittoihin
Pohjois-Suomen keräyspisteverkoston kattavuus ja keräysverkoston ympäristövaikutukset (LAPPIKERÄYS)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Suomessa on parhaillaan käynnissä jätealan lainsäädännön kokonaisuudistus. Uudistuksen tavoitteena on ajanmukaistaa alan lainsäädäntö vastaamaan nykyisiä jäte- ja ympäristöpo...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pohjois-Suomen keräyspisteverkoston kattavuus ja keräysverkoston ympäristövaikutukset (LAPPIKERÄYS)
Uusien materiaalien kestävä kierrätys (NeReMa)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Projektin tavoitteena on tehdä valittujen jätteenkäsittelyketjujen (arvoketjujen) nykytilan sekä alan kehitykseen vaikuttavien tulevien toimintaedellytysten ja vaatimusten katt...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Uusien materiaalien kestävä kierrätys (NeReMa)
Pakkausjätteen erilliskeräys on ympäristön kannalta järkevää
Tiedote | Julkaistu: 16.1.2013

SYKE ja YM tiedottavat Pakkausjätteen erilliskeräys kannattaa ympäristösyistä myös harvaan asutuilla alueilla Pohjois-Suomessa. Suomen ympäristökeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan jättee......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Pakkausjätteen erilliskeräys on ympäristön kannalta järkevää

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4