Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2

”Jäteluokittelusta poistumisen vaikuttavuus” -hankkeen keskustelutilaisuus
Tapahtuma | Tapahtuma alkaa: 9.6.2017

SYKEn audiotoriossa 9.6.2017 klo 9-12. ...

Ajankohtaista > Tapahtumat > ”Jäteluokittelusta poistumisen vaikuttavuus” -hankkeen keskustelutilaisuus
Lyijyakut, romuautot sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ongelmallisia kansainvälisissä jätesiirroissa
Tiedote | Julkaistu: 10.5.2016

Viime vuosikymmenien talouskasvu ja globalisaatio ovat lisänneet jätesiirtoja maailmanlaajuisesti niin meritse, maanteitse kuin rautateitsekin. Jätteillä on usein taloudellista arvoa ja niillä voidaan......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Lyijyakut, romuautot sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ongelmallisia kansainvälisissä jätesiirroissa
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Lyijyakut, romuautot sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ongelmallisia kansainvälisissä jätesiirroissa
Maaseudun taloudellinen vesihuolto ja sen paikallinen kehittäminen (MAVEKE)
Hanke | Julkaistu: 23.9.2015

Toimiva vesihuolto perustuu hyvään ja turvalliseen talousveteen sekä toimivaan jätevesihuoltoon kohtuullisilla kustannuksilla. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi Suomessa on paljon alueellisia eroja. H...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Maaseudun taloudellinen vesihuolto ja sen paikallinen kehittäminen (MAVEKE)
Rikkinäisille tekstiileille erilliskeräys, tekstiilit pois jätevoimaloista uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen
Tiedote | Julkaistu: 23.4.2015

Suomen ympäristökeskus (SYKE) esittää tekstiilien erilliskeräyksen kaksinkertaistamista siten, että keräys ulotettaisiin myös rikkinäisiin tekstiileihin. Polttamisen sijaan tekstiilit tulisi käyttää u......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Rikkinäisille tekstiileille erilliskeräys, tekstiilit pois jätevoimaloista uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Hankkeet > Rikkinäisille tekstiileille erilliskeräys, tekstiilit pois jätevoimaloista uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Rikkinäisille tekstiileille erilliskeräys, tekstiilit pois jätevoimaloista uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen
Jätteen määrien ja materiaalivirtojen kehityksen ennakointi - JÄTE-ENNAKKO
Hanke | Julkaistu: 7.11.2014

Hankkeen tavoite Hankkeessa tuotetaan tietoa jätemääristä ja niihin vaikuttavista tekijöistä seuraavan valtakunnallisen jätesuunnitelman tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa valtakunnal...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Jätteen määrien ja materiaalivirtojen kehityksen ennakointi - JÄTE-ENNAKKO
Tekstiilijäte raaka-aineena – tuotteita ja toimintamalleja hyödyntämisen tehostamiseksi, seminaari 4.6.2014
Sisältösivu | Julkaistu: 30.6.2015

Seminaari järjestettiin 4.6.2014 Suomen ympäristökeskuksessa.   Seminaarin esitelmät Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet, Sirje Sten, Ympäristöministriö     ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tekstiilijätteen kierrätyksen mahdollisuudet ja esteet (TEXJÄTE) > Tekstiilijäte raaka-aineena – tuotteita ja toimintamalleja hyödyntämisen tehostamiseksi, seminaari 4.6.2014
Kierrätyksestä kasvua – Pohjois-Karjalan jätealan kehittämishanke
Hanke | Julkaistu: 4.4.2014

Taustaa Jätehuollon toimintaympäristö on muutoksessa.  Käynnissä olevan jätelainsäädännön kokonaisuudistuksen  myötä jätteen tuottajille ja jätehuollon toimijoille on asetettu uusia va...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kierrätyksestä kasvua – Pohjois-Karjalan jätealan kehittämishanke
Puhdistamolietteen ja biojätteen käsittely ravinteita kierrättäen
Hanke | Julkaistu: 11.9.2013

Hankkeen tausta ja tarve Jätevesilietteet ja biojäte sisältävät huomattavan määrän ravinteita. Näistä fosfori ja typpi kasvinravinteina ovat kierrätettynä hyvin arvokkaita mm. maa- ja metsätalou...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Puhdistamolietteen ja biojätteen käsittely ravinteita kierrättäen
Ekotehokas levämassaan perustuva bioenergiatuotanto
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankkeen päätavoite on kehittää ja validoida uusi integroitu bioenergiatuotantokonsepti, joka perustuu levien tehokkaaseen kasvatukseen ja levämassojen hyödyntämiseen sekä biodieseliksi että bioka...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ekotehokas levämassaan perustuva bioenergiatuotanto
Paras käytettävissä oleva tekniikka yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla (Puhdistamo-BAT)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Projektin tavoitteena on saavuttaa kansallisista lähtökohdista nykyistä yhtenäisempi näkemys yhdyskuntajätevesien käsittelyn parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta tuott...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Paras käytettävissä oleva tekniikka yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla (Puhdistamo-BAT)
Luonnonvarojen ja energian käytön tehostamisen potentiaalit, kehitysarviot ja vaikutukset kansantalouden tasolla vuoteen 2020 (MATPOT)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Työssä pyritään vastaamaan kysymykseen, mitä hyötyjä voimme kansantalouden mittakaavassa saada aikaan, jos elinkeinoelämä nykyistä laajemmassa mitassa siirtyisi soveltamaan...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnonvarojen ja energian käytön tehostamisen potentiaalit, kehitysarviot ja vaikutukset kansantalouden tasolla vuoteen 2020 (MATPOT)
Kehittyneet vedenkäsittelymenetelmät (ADWATECH)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Energizing Urban Ecosystems (EUE) tutkimusohjelma tuo yhteen suomalaisen rakennusklusterin terävimmän kärjen tutkimaan, testaamaan ja pilotoimaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja t...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kehittyneet vedenkäsittelymenetelmät (ADWATECH)
Pysyvät orgaaniset haitta-aineet kierrätysmateriaaleissa (MUOVIPOP)
Hanke | Julkaistu: 18.11.2013

Hanke lyhyesti EU:ssa säädetään parhaillaan asetuksella uusia pitoisuusrajoja pysyville orgaanisille yhdisteille (POP). POP-asetuksen uudistetut raja-arvot saattavat asettaa tarpeen uusille toim...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pysyvät orgaaniset haitta-aineet kierrätysmateriaaleissa (MUOVIPOP)
Pakkausjätteen erilliskeräys on ympäristön kannalta järkevää
Tiedote | Julkaistu: 16.1.2013

SYKE ja YM tiedottavat Pakkausjätteen erilliskeräys kannattaa ympäristösyistä myös harvaan asutuilla alueilla Pohjois-Suomessa. Suomen ympäristökeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan jättee......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Pakkausjätteen erilliskeräys on ympäristön kannalta järkevää

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2