Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
Seuraava Viimeinen

Ilmasto muuttuu - mikä muu muuttuu? -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Ilmastonmuutoksen tutkimus Suomen ympäristökeskuksessa Suomen ympäristökeskus Helsinki 2008 Suomi tarvitsee pikaisesti luotettavaa tietoa siitä, kuinka ilmastonmuutos va......

Julkaisut > Esitteet > Ilmasto muuttuu - mikä muu muuttuu? -esite
Jälkeemme vedenpaisumus? -näyttelyesite ja näyttelyjulisteet
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Ilmastonmuutoksen ja merien suojelun ekologiset kynnysarvot Suomen ympäristökeskus Helsinki 2009 Joudumme koko ajan kohtaamaan monenlaisia kynnysarvoja Pörssikurssien romahtam......

Julkaisut > Esitteet > Jälkeemme vedenpaisumus? -näyttelyesite ja näyttelyjulisteet
Kaivoveden analyysitulkki -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Apuväline kaivoveden laadun arvioimiseen Suomen ympäristökeskus ja kaivoverkosto Helsinki 2009 Kaivoveden analyysitulkin tarkoitus on helpottaa sekä kaivonomistajaa että kaivoveden la......

Julkaisut > Esitteet > Kaivoveden analyysitulkki -esite
Kansalaisten havainnot merialueilla -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Auta tutkimusta ilmoittamalla luontohavainnoistasi Itämerellä! Suomen ympäristökeskus Helsinki 2012 Kansalaisten luontohavainnot ovat tärkeä osa ympäristön tilan seurantaa. Ne......

Julkaisut > Esitteet > Kansalaisten havainnot merialueilla -esite
Käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vienti Suomesta -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Suomen ympäristökeskus Helsinki 2011 Vain hyvälaatuisia uudelleenkäyttöön tarkoitettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita saa viedä EU:sta kehitysmaihin. Laitteet eivät saa myöskään ......

Julkaisut > Esitteet > Käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vienti Suomesta -esite
Laatua ympäristönäytteenottoon henkilösertifioinnilla -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Suomen ympäristökeskus  Helsinki 2015 Ilman laadukasta näytteenottoa eivät näytteistä tehtävät tutkimukset ole edustavia. Henkilösertifiointi on yksi tapa osoittaa näytteenottajan p......

Julkaisut > Esitteet > Laatua ympäristönäytteenottoon henkilösertifioinnilla -esite
Matkalla hyvään Itämereen -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Tietoa meren hoidosta ja tilasta Suomessa Suomen ympäristökeskus Helsinki 2014 Euroopan unioni kutsuu kaikkia toimijoita matkalle hyvinvoivaan Itämereen. Meristrategiadirektiivi nos......

Julkaisut > Esitteet > Matkalla hyvään Itämereen -esite
Mittatikku kulutuksen ympäristövaikutusten kuvaamiseen -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Suomen ympäristökeskus, Kuluttajatutkimuskeskus, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) ja Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus (RKTL) Helsinki 2006 Kuluttajat tarvitsev......

Julkaisut > Esitteet > Mittatikku kulutuksen ympäristövaikutusten kuvaamiseen -esite
Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Suomen ympäristökeskus Helsinki 2011 Ylläpidämme ja kehitämme paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja sekä niiden käyttöympäristöä. Tarjoamme käyttäjille tukea ja koulutusta. Toimi......

Julkaisut > Esitteet > Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut -esite
Pintavesien laatu 2000-2003 -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Yleinen käyttökelpoisuusluokitus Suomen ympäristökeskus, alueelliset ympäristökeskukset ......

Julkaisut > Esitteet > Pintavesien laatu 2000-2003 -esite
Polkuja pohjavesitiedon lähteille -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Suomen ympäristökeskus ja maa- ja metsätalousministeriö Helsinki 2010 SYKEn pohjavesitutkimus- ja kehittämistoiminta liittyy pohjavesien hoitoon, suojeluun ja seurantaan sekä pilaan......

Julkaisut > Esitteet > Polkuja pohjavesitiedon lähteille -esite
Purojen hoito maatalousalueilla - luonnonmukainen peruskuivatus -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Helsinki 2008 Viljely Suomessa ei olisi mahdollista ilman toimivaa maankuivatusta, jonka vuoksi peltoalueiden läpi virtaavia puroja joudutaan aika ajoin perkaamaan. Uomien  uudelleen......

Julkaisut > Esitteet > Purojen hoito maatalousalueilla - luonnonmukainen peruskuivatus -esite
Pätevyyskoe -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Suomen ympäristökeskus SYKE /  Laboratoriokeskus, vertailulaboratorio Helsinki 2019 Vertailumittaus ja pätevyyskoe ovat vertailuja, joissa kahden tai useamman laboratorion kesken ar......

Julkaisut > Esitteet > Pätevyyskoe -esite
Ruokajätteen kompostoinnin hajuhaittojen hallinta -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Suomen ympäristökeskus Helsinki 2010 Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama tutkimus tarjoaa ratkaisuja kompostointilaitosten hajuongelmiin. Ruokajätteen kompostoin......

Julkaisut > Esitteet > Ruokajätteen kompostoinnin hajuhaittojen hallinta -esite
Suomen lajisto uhanalaistuu -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Joka kymmenes laji on uhanalainen Suomen ympäristökeskus SYKE, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Metsähallitus, Ympäristöministeriö Helsinki 2012 Maamme lajiston uhanalaistuminen ja......

Julkaisut > Esitteet > Suomen lajisto uhanalaistuu -esite
Suomen ympäristökeskus -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Suomen ympäristökeskus Helsinki 2014 Suomen ympäristökeskus SYKE on Suomessa ja kansainvälisesti laajasti verkostoitunut tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Palvelemme yhteiskunnan to......

Julkaisut > Esitteet > Suomen ympäristökeskus -esite
Suomen ympäristön mittarit 2011 -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Avainindikaattorit ympäristönsuojeluun Suomen ympäristökeskus  Helsinki 2011 Ympäristönsuojelun indikaattorit kertovat, että monia yksittäisiä ympäristökysymyksiä on saat......

Julkaisut > Esitteet > Suomen ympäristön mittarit 2011 -esite
Suomenlahti-vuosi 2014 -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö, ulkoasiainministeriö Helsinki 2012 Suomenlahti-vuosi 2014 on Suomen, Venäjän ja Viron yhteinen ohjelma, jonka tarkoituksena on tuottaa t......

Julkaisut > Esitteet > Suomenlahti-vuosi 2014 -esite
SYKEn merikeskus -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Tutkimusta ja ratkaisuja meren tilan parantamiseksi Suomen ympäristökeskus Helsinki 2009 Merikeskuksessa tutkitaan monipuolisesti sekä avomeren että rannikon ekosysteemien toi......

Julkaisut > Esitteet > SYKEn merikeskus -esite
Tulviin voi varautua ennalta -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Suomen ympäristökeskus, Lapin ELY-keskus, Lapin pelastuslaitos, Rovaniemen kaupunki Helsinki 2011 Asukkaan vastuulla on suojella itseään ja omaisuuttaan omilla toimillaan. Pelastusv......

Julkaisut > Esitteet > Tulviin voi varautua ennalta -esite

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
Seuraava Viimeinen