Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2

Lähivesien tila kiinnostaa mökkikauden alkaessa
Tiedote | Julkaistu: 2.5.2016

Mökkikausi on käynnistynyt ja tieto lähivesien tilasta kiinnostaa. SYKEn Vesikartta on kerännyt käyttäjiä viime päivinä yli odotusten. Uudesta palvelusta voi tarkastella mökkijärven tai -joen tilaa m......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Lähivesien tila kiinnostaa mökkikauden alkaessa
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Lähivesien tila kiinnostaa mökkikauden alkaessa
Internet-karttapalvelut
Sisältösivu | Julkaistu: 5.2.2014

LifeDatan hyötyjä havainnollistaa SYKEssä kehitettävä karttapalvelu. Se näyttää, miten paikkatietoaineistot tuodaan kaikkien ulottuville. Luonnonvaroista ja ympäristöstä kertovan tiedon kohdalla kart......

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > LYNETin aineistoja yhteiseen käyttöön (LifeData) > Internet-karttapalvelut
LYNETin aineistoja yhteiseen käyttöön (LifeData)
Hanke | Julkaistu: 11.7.2019

LifeData on luonnonvara-aineistojen käyttöä edistävä ja niiden säilyvyyttä turvaava hanke. Se on ensimmäinen suuri yhteishanke, jossa luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNETi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > LYNETin aineistoja yhteiseen käyttöön (LifeData)
Tulvakeskuksen toiminta käynnistyi vuoden alusta - uusi tulvakarttapalvelu julkaistu
Tiedote | Julkaistu: 22.1.2014

Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos aloittivat vuoden alusta tulvakeskustoiminnan. Tulvakeskus tuottaa valtakunnallisia tulvaennusteita ja tulvavaroituksia sekä ylläpitää valtakunnallista ves......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Tulvakeskuksen toiminta käynnistyi vuoden alusta - uusi tulvakarttapalvelu julkaistu
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Tulvakeskuksen toiminta käynnistyi vuoden alusta - uusi tulvakarttapalvelu julkaistu
Uomatietojärjestelmä
Sisältösivu | Julkaistu: 6.4.2018

  Valtakunnallinen jokia kuvaava uomatietojärjestelmä sisältää fysiografiset ja hierarkkiset perustiedot yli 10 km 2 yläpuolisen valuma-alueen omaavista uomista sekä niistä muodostetuista...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Tietoaineistot ja -järjestelmät > Uomatietojärjestelmä
Sovellukset
Sisältösivu | Julkaistu: 3.12.2013

Uomatietojärjestelmän sovellukset palvelevat laajasti vesivarojen käyttöä ja hoitoa, vesiensuojelua ja vesien tutkimusta sekä vesivaroihin liittyvää kansainvälistä ja kansallista raportointia ja ...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Tietoaineistot ja -järjestelmät > Uomatietojärjestelmä > Sovellukset
Valuma-aluejärjestelmä
Sisältösivu | Julkaistu: 3.2.2016

Suomen ympäristökeskus (SYKE) kehittää uutta valtakunnallista valuma-aluejärjestelmää vastaamaan laajan käyttäjäkunnan monipuolistuviin käyttötarkoituksiin ja tarkentuviin tietotarpeisiin sekä kansa...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Tietoaineistot ja -järjestelmät > Valuma-aluejärjestelmä
Valuma-aluejärjestelmän uudistaminen (VALUE)
Hanke | Julkaistu: 2.12.2013

Hanke lyhyesti Valtakunnallinen valuma-aluejako on tärkeimpiä ympäristöhallinnon ylläpitämiä paikkatietoaineistoja. Sitä käytetään ympäristön tutkimuksen ja seurannan keskeisenä perusaineistona...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Valuma-aluejärjestelmän uudistaminen (VALUE)
Maankäyttö- ja maanpeiteaineistojen tuottaminen CORINE Land Cover 2000 -hankkeessa
Hanke | Julkaistu: 24.4.2013

Koko Suomen peittävä satelliittikuvamosaiikki sekä paikkatietoaineistot maankäytöstä ja maanpeitteestä valmistuivat Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) vuonna 2004 osana eurooppalaisia CORINE2000 ja I...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Maankäyttö- ja maanpeiteaineistojen tuottaminen CORINE Land Cover 2000 -hankkeessa
Maankäyttö- ja maanpeiteaineistojen tuottaminen CORINE Land Cover 2006 -hankkeessa
Hanke | Julkaistu: 24.4.2013

Koko Suomen peittävä satelliittikuvamosaiikki ja paikkatietoaineistot maankäytöstä ja maanpeitteestä vuoden 2006 tilanteessa sekä paikkatietoaineistot maanpeitteen muutoksista vuosien 2000 ja 2006 vä...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Maankäyttö- ja maanpeiteaineistojen tuottaminen CORINE Land Cover 2006 -hankkeessa
Maankäyttö- ja maanpeiteaineistojen tuottaminen CORINE Land Cover 2012 -hankkeessa
Hanke | Julkaistu: 24.4.2013

Corine Land Cover 2012- hankkeessa tuotettiin vuoden 2012 tilannetta kuvaava koko Suomen peittävä satelliittikuvamosaiikki ja paikkatietoaineistot maankäytöstä ja maanpeitteestä sekä maanpeittee...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Maankäyttö- ja maanpeiteaineistojen tuottaminen CORINE Land Cover 2012 -hankkeessa

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2