Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2

Kierrätysraaka-aineiden hyödyntäminen komposiittituotteiden valmistuksessa (RECOMPOSE)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2017

Yhteiskunnalla ja yrityksillä on tarve löytää ratkaisuja, joilla ne turvaavat vakaan, ennustettavan ja kustannustehokkaan raaka-aineiden saannin ja joilla ne pystyvät tuottamaan lisäarvoa käyttämällä...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kierrätysraaka-aineiden hyödyntäminen komposiittituotteiden valmistuksessa (RECOMPOSE)
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen tutkimuksessa (Baltic Gender)
Hanke | Julkaistu: 3.2.2017

Tasa- ja yhdenvertaisuuden toteutuminen on edellytys sille, että osaamista ja oivalluksia kyetään hyödyntämään laajasti.   Ympäristötutkimus – ja sen osana merentutkimus – tarvitsee niin n...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen tutkimuksessa (Baltic Gender)
From Failand to Winland
Hanke | Julkaistu: 17.10.2016

  MIKÄ? WinlandFI tarkastelee Suomen ruoka- ja energiaturvaa yhteiskehittämisen sekä tulevaisuusskenaarioiden avulla. Kolmivuotista hanketta ohjaavat seuraavat kysymykset: ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > From Failand to Winland
Jussi Kauppila: Miksi haja-asutusalueiden jätevesiä koskevaa lainsäädäntöä ei kumota?
28.6.2016

SYKEn erikoistutkija Jussi Kauppila kummastelee, miksi haja-asutuksen jätevesilainsäädännön kumoamista ei ole pohdittu, vaikka normeja muuten halutaan purkaa. Jäljelle jäisivät kunnan normit ja vapaa......

Ajankohtaista > Ratkaisuja-blogi > Jussi Kauppila: Miksi haja-asutusalueiden jätevesiä koskevaa lainsäädäntöä ei kumota?
Uusi raportti Myanmarin ympäristöhallinnon kehittämisestä valmistunut Suomen tuella
Tiedote | Julkaistu: 24.5.2016

Myanmar teollistuu ja kaupungistuu kovaa vauhtia. Myanmarin ympäristöhallinnossa olisi Suomen ympäristökeskuksen vetämän selvityksen mukaan tärkeää satsata perusasioihin kuten tietojärjestelmiin, joih......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Uusi raportti Myanmarin ympäristöhallinnon kehittämisestä valmistunut Suomen tuella
Habitaattipankki
Hanke | Julkaistu: 30.6.2016

Suomen habitaattipankki on laajentunut useiden hankkeiden yhdistelmäksi. Habitaattipankki-tutkimuskonsortion erillisten hankkeiden yhteinen tavoite on tutkia, kehittää ja testa...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Habitaattipankki
Ympäristönsuojelulain uudistamisen tietopohja
Hanke | Julkaistu: 1.10.2015

Hankkeessa tuotetaan selvityksiä ympäristöministeriölle ympäristönsuojelulain uudistustyön pohjaksi. Uudistukset tähtäävät lupamenettelyjen ja -käsittelyiden sujuvoittamiseen sekä muiden ohjauskeinoj...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ympäristönsuojelulain uudistamisen tietopohja
Ravinnekierrätys, pilaantumisen torjunta ja muuttuva lannoitetalous (QUMARE)
Hanke | Julkaistu: 23.9.2015

  Suomi pyrkii ravinnekierrätyksen mallimaaksi. Karjanlanta muodostaa suurimman kierrätettävissä olevan orgaanisten ravinteiden virran, kattaen jopa 80 % vuosittain syntyvästä fos...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ravinnekierrätys, pilaantumisen torjunta ja muuttuva lannoitetalous (QUMARE)
Kansalaisten näkemykset ympäristösääntelystä vaihtelevat, osa huolista perustuu vanhentuneisiin tietoihin
Tiedote | Julkaistu: 9.12.2014

Kansalaisilla on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, millainen sääntely on tarpeellista ympäristönsuojelussa. Tämä kävi ilmi SYKEn Sivuvaikutukset hallintaan -hankkeessa, jonka verkkokyselyyn syys-lokak......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Kansalaisten näkemykset ympäristösääntelystä vaihtelevat, osa huolista perustuu vanhentuneisiin tietoihin
Kerro, mikä mättää ympäristönsuojelun säädöksissä
Tiedote | Julkaistu: 24.9.2014

Millaiset ympäristösäädökset tuntuvat kohtuuttomilta? Tähän kysymykseen etsii vastausta Suomen ympäristökeskuksen verkkokysely, joka avautuu 24. syyskuuta. Kyselyllä halutaan selvittää kansalaisten nä......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Kerro, mikä mättää ympäristönsuojelun säädöksissä
Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa
Tiedote | Julkaistu: 12.6.2014

Vaikutusten arviointia pidetään keskeisenä asiana, kun tehdään merkittäviä yhteiskunnallisia päätöksiä. Lainvalmistelussa vaikutusten arviointi kulkee kuitenkin enemmin sivujuonteena kuin systemaattis......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa
Tutkimus & kehittäminen > Ilmastonmuutos > Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa
Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa
Tutkimus & kehittäminen > Rakennettu ympäristö > Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa
Maa-aineslain toimivuuden arviointi
Hanke | Julkaistu: 31.10.2013

Tausta Maa-aineslain toimivuuden arviointi -hanke liittyy ympäristöministeriön 30.11.2011 asettamaan ympäristönsuojelulain ja –asetuksen sekä eräiden muiden ympäristösäädösten uudistamista v...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Maa-aineslain toimivuuden arviointi
Luonnonsuojelun lainsäädäntö toimii kohtuullisesti
Tiedote | Julkaistu: 19.1.2011

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus tiedottavat Luonnonsuojelun lainsäädäntö on toiminut kokonaisuudessaan verrattain hyvin, vaikka sillä ei ole voitu estää luonnon monimuotoi......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Luonnonsuojelun lainsäädäntö toimii kohtuullisesti

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2