Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6

Luonnonkiven louhinnan parhaat ympäristökäytännöt koottiin yksiin kansiin
Tiedote | Julkaistu: 16.1.2015

Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kiviteollisuusliitto ry ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) selvittivät luonnonkivituotannon parhaat ympäristökäytännöt viime vuoden lopulla päättyneessä projektissa. Proj......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Luonnonkiven louhinnan parhaat ympäristökäytännöt koottiin yksiin kansiin
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Luonnonkiven louhinnan parhaat ympäristökäytännöt koottiin yksiin kansiin
Luonnontuotteista terveyttä? - haasteet ja mahdollisuudet 4.6.2014
Sisältösivu | Julkaistu: 23.6.2014

Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys – Argumenta-hankkeen IV kaikille avoin seminaari Finlandia-talo, Terassisali 4.6.2014 Paneelikeskustelu luonnon terveysvaikutuksista. Kuvat......

Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys - Argumenta-hanke > Seminaarit > Luonnontuotteista terveyttä? - haasteet ja mahdollisuudet 4.6.2014
HINKU-kuntien päästöt vähentyneet kuudessa vuodessa lähes 20 prosenttia
Tiedote | Julkaistu: 14.5.2014

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeen kunnat vähensivät vuosina 2007–2012 kasvihuonekaasupäästöjään keskimäärin 19 prosenttia. Eniten päästöjään vähensivät Hanko (-34 %) ja viime vuosina voim......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > HINKU-kuntien päästöt vähentyneet kuudessa vuodessa lähes 20 prosenttia
Tutkimus & kehittäminen > Ilmastonmuutos > HINKU-kuntien päästöt vähentyneet kuudessa vuodessa lähes 20 prosenttia
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > HINKU-kuntien päästöt vähentyneet kuudessa vuodessa lähes 20 prosenttia
Pohjois-Karjalan materiaalivirrat ja resurssitehokkuus
Hanke | Julkaistu: 24.9.2015

Hankkeessa selvitetään Pohjois-Karjalan maakunnan talouden tuotantorakenne ja tuotevirrat rahamääräisenä ja tuotetaan Pohjois-Karjalan ympäristölaajennettu panos-tuotosmalli. Hankkeen kohderyhmänä ov...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pohjois-Karjalan materiaalivirrat ja resurssitehokkuus
Suomi tarvitsee 200 000 hehtaaria peltoa ulkomailla
Tiedote | Julkaistu: 2.4.2014

Suomen 2,3 miljoonalta peltohehtaarilta saadaan ruokaa suomalaisille ja ulkomaisille asiakkaille. Maataloustuotteiden ulkomaankauppa ei kuitenkaan ole tasapainossa, vaan Suomi tarvitsee noin 0,2 miljo......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Suomi tarvitsee 200 000 hehtaaria peltoa ulkomailla
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Suomi tarvitsee 200 000 hehtaaria peltoa ulkomailla
Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Suomi tarvitsee 200 000 hehtaaria peltoa ulkomailla
Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii tekoja – ryhdy Ekopaastoon!
Tiedote | Julkaistu: 26.2.2014

Ekopaastokampanja alkaa 5.3.2014. SYKE, luterilainen kirkko ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto haastavat kaikki arjen tekoihin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii tekoja – ryhdy Ekopaastoon!
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii tekoja – ryhdy Ekopaastoon!
Kestävä ja hyväksyttävä kaivosteollisuus (SAM)
Hanke | Julkaistu: 27.10.2014

Lyhytosoite: http://www.syke.fi/hankkeet/sam Hanke lyhyesti SAM-projekti tuottaa kaivannaissektorille uusia kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan tarkoitettuja työkaluja, eri...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kestävä ja hyväksyttävä kaivosteollisuus (SAM)
Start-up -yritykset ja yhteiskehittämisen yhteisöt ekoinnovaatiota tuottavina ekosysteemeinä (SCINNO)
Hanke | Julkaistu: 29.1.2014

Taustaa Vihreään talouteen siirtyminen nähdään monissa yhteyksissä välttämättömäksi, jotta yhteiskuntamme voi vastata tulevaisuuden haasteisiin. Haasteita ovat muun muassa ilmastomuutos, luonnon...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Start-up -yritykset ja yhteiskehittämisen yhteisöt ekoinnovaatiota tuottavina ekosysteemeinä (SCINNO)
Ympäristökonfliktien ratkaiseminen edellyttää luottamusta ja avoimuutta
Uutinen | Julkaistu: 18.12.2013

”Ympäristökiistojen käsittelyssä kaikki lähtee luottamuksesta. Jos esimerkiksi kaivosyhtiö ei voita alueen asukkaiden luottamusta puolelleen, peli on menetetty. Ihmisillä on enemmän valtaa kuin usein ......

Ajankohtaista > Uutiset > Ympäristökonfliktien ratkaiseminen edellyttää luottamusta ja avoimuutta
Maa-aineslain toimivuuden arviointi
Hanke | Julkaistu: 31.10.2013

Tausta Maa-aineslain toimivuuden arviointi -hanke liittyy ympäristöministeriön 30.11.2011 asettamaan ympäristönsuojelulain ja –asetuksen sekä eräiden muiden ympäristösäädösten uudistamista v...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Maa-aineslain toimivuuden arviointi
EU:n kansainvälistä vesiyhteistyötä tiivistetään Helsingissä
Tiedote | Julkaistu: 23.10.2013

Maailman vesipolitiikka, kestävä vesivarojen hallinta sekä veden, ilmaston, ruuan ja energian väliset suhteet ovat esillä EU:n vesialoitekokouksessa Helsingissä 24.-25. lokakuuta. Kokoukseen saapuu os......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > EU:n kansainvälistä vesiyhteistyötä tiivistetään Helsingissä
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > EU:n kansainvälistä vesiyhteistyötä tiivistetään Helsingissä
Kaivostoiminnan taloudellisten hyötyjen ja ympäristöhaittojen rahamääräinen arvottaminen
Hanke | Julkaistu: 5.6.2013

Taustaa hankkeelle Hankkeen esiselvityksessä ”Kaivostoiminnan hyötyjen ja ympäristöhaittojen taloudellinen arvottaminen ja ympäristösääntely” tunnistettiin kaivostoiminnan aiheuttamia ympäristöh...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kaivostoiminnan taloudellisten hyötyjen ja ympäristöhaittojen rahamääräinen arvottaminen
Luonnonvarojen kestävä käyttö ja Suomen talous (SURE)
Hanke | Julkaistu: 15.5.2013

Hanke lyhyesti Hankkeessa arvioidaan mahdollisuuksia Suomen talouskasvun irrottamiseen luonnonvarojen käytön ja ympäristökuormituksen kasvusta.  Globaalitaloudessa myös luonnonvarojen käytö...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnonvarojen kestävä käyttö ja Suomen talous (SURE)
Suomen talouden materiaalivirtojen ympäristövaikutukset (ENVIMAT)
Hanke | Julkaistu: 2.5.2013

Ympäristöklusterin tutkimusohjelman hanke nro 110 Hanke lyhyesti Hankkeessa selvitettiin suomalaisen tuotannon ja kulutuksen materiaalivirtojen elinkaariaikaiset ympäristövaikutukset t...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suomen talouden materiaalivirtojen ympäristövaikutukset (ENVIMAT)
Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja kehittäminen luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistämiseksi
Hanke | Julkaistu: 3.5.2013

Hankkeen tiivistelmä Hankkeessa tutkitaan nykyisten ja mahdollisten uusien ohjauskeinojen toimivuutta ja mielekkyyttä metsä- ja maatalousluonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistämiseksi. ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja kehittäminen luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistämiseksi
Kansallinen ekosysteemipalveluiden taloudellisen merkityksen arviointi (Suomen TEEB)
Hanke | Julkaistu: 24.6.2013

Hankkeen tausta Ympäristöhallinnossa ekosysteemipalvelut ja niiden merkitys ihmisen hyvinvoinnin kannalta tunnistetaan yleisesti. Sen sijaan monille päätöksentekijöille ja ympäristöhallinn...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kansallinen ekosysteemipalveluiden taloudellisen merkityksen arviointi (Suomen TEEB)
Itämeren luonnonvarojen kestävä käyttö (SUBMARINER)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

  Hankkeen tarkoitus Itämeren luonto kohtaa valtavia haasteita: liian suu...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren luonnonvarojen kestävä käyttö (SUBMARINER)
Kiistanalainen konsensus - Yhteistoiminnallisen luonnonvarasuunnittelun mahdollisuudet ja rajat (CoCo)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Tavoitteet Hankkeessa tarkastellaan yhteistoiminnallista luonnonvarasuunnittelua ympäristönhallinnan muotona. Tutkimme yhteistoiminnallisen luonnonvarasuunnittelun mahdollisuuksia, ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kiistanalainen konsensus - Yhteistoiminnallisen luonnonvarasuunnittelun mahdollisuudet ja rajat (CoCo)
Suomen ekosysteemipalveluindikaattorit
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on kehittää indikaattorikokoelma ekosysteemipalvelujen tilan ja kehityssuunnan arvioimiseksi Suomessa. Aiheeseen liittyviä kansallisen tason indikaattoreita ei to...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suomen ekosysteemipalveluindikaattorit
Kansainvälisten luonnonvarakysymysten huippunimet koolla Helsingissä
Tiedote | Julkaistu: 30.5.2011

Kinahmin avolouhos Nilsiässä Kuva: Tapio Heikkilä Y......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Kansainvälisten luonnonvarakysymysten huippunimet koolla Helsingissä

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6