Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4

Luontoarvoiltaan merkittävien (HNV-) maatalousalueiden määrän seuranta
Hanke | Julkaistu: 21.8.2020

Taustalla EU-velvoite seurata luontoarvoiltaan merkittävien maatalousalueiden määrää Käsite "High Nature Value farmland" (HNV-farmland, HNV-maatalousmaa) liittyy EU:n määrittelemiin kestä...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luontoarvoiltaan merkittävien (HNV-) maatalousalueiden määrän seuranta
Kipsipohjaiset tuotteet maatilojen fosforikuormituksen vähentämiseen (Trap)
Hanke | Julkaistu: 17.1.2014

Laajassa yhteishankkeessa selvitettiin vähentääkö teollisuuden sivutuotteena syntyvä kipsi (CaSO 4 ∙ 2H 2 O) maatalouden fosforipäästöjä vesiin. Yara Suomen Siilinjärven tehtaalta peräisin olevaa ki...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kipsipohjaiset tuotteet maatilojen fosforikuormituksen vähentämiseen (Trap)
Suomi tarvitsee 200 000 hehtaaria peltoa ulkomailla
Tiedote | Julkaistu: 2.4.2014

Suomen 2,3 miljoonalta peltohehtaarilta saadaan ruokaa suomalaisille ja ulkomaisille asiakkaille. Maataloustuotteiden ulkomaankauppa ei kuitenkaan ole tasapainossa, vaan Suomi tarvitsee noin 0,2 miljo......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Suomi tarvitsee 200 000 hehtaaria peltoa ulkomailla
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Suomi tarvitsee 200 000 hehtaaria peltoa ulkomailla
Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Suomi tarvitsee 200 000 hehtaaria peltoa ulkomailla
Kauden kasvikset -kampanja tuo ilmastoystävälliset juurekset ruokapöytään
Tiedote | Julkaistu: 18.11.2013

Juuresten viljelyn ilmastovaikutukset ovat hyvin pienet. Lisäämällä juureksia ruokavalioon omaa hiilijalanjälkeä voi pienentää helposti ja herkullisesti. Ruokakesko, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja V......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Kauden kasvikset -kampanja tuo ilmastoystävälliset juurekset ruokapöytään
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Kauden kasvikset -kampanja tuo ilmastoystävälliset juurekset ruokapöytään
Puhdistamolietteen haitallisten aineiden pysyvyys ja kulkeutuminen mallinnuksen avulla (PULMA)
Hanke | Julkaistu: 16.10.2013

Hankkeessa selvitettiin kirjallisuuden ja matemaattisten mallien avulla haitallisten aineiden käyttäytymistä suomalaisilla pelloilla ja aineiden huuhtoutumista pelloilta vesiin. Työn tarkoituksena ol...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Puhdistamolietteen haitallisten aineiden pysyvyys ja kulkeutuminen mallinnuksen avulla (PULMA)
Rajanteko ruokaketjuissa - vertaileva tutkimus ympäristö- ja laatustandardien käytöstä suomalaisissa lihaketjuissa
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Tutkimuksessa luotiin metodologiaa, jolla arvioida ympäristö- ja hyvinvointimerkintöjen dynaamisia vaikutuksia ruokamarkkinoilla. Metodologiaa kehitettiin tapaustutkimusten avulla. Ensimmä...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Rajanteko ruokaketjuissa - vertaileva tutkimus ympäristö- ja laatustandardien käytöstä suomalaisissa lihaketjuissa
Eläinsuojien ympäristövalvonta
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Ympäristölupamenettely on ympäristönsuojelun ennakkovalvontamenetelmä, jossa lupaviranomainen tekee tapauskohtaisesti päätöksen kyseessä olevan toiminnan sallittavuudesta. Ymp...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Eläinsuojien ympäristövalvonta
Itämerivaltioiden foorumi lannan kestävän hyödyntämisen teknologioille (Baltic Manure)
Hanke | Julkaistu: 22.5.2013

Hanke lyhyesti Baltic Manure on yksi Euroopan Unionin Itämeri-strategian lippulaivahankkeista, jonka kolme tiivistettyä päätavoitetta ovat: Tehdä lantaongelmista liiketoimintaa. Toi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämerivaltioiden foorumi lannan kestävän hyödyntämisen teknologioille (Baltic Manure)
Suomen kalankasvatuksen elinkaariarvioinnin päivittäminen
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Kansallisen vesiviljelyohjelman toimeenpanoon liittyy uusien, vapaaehtoisten toimien käyttöönotto ravinteiden vähentämiseksi tai kierrättämiseksi Itämeren piirissä. Näiden toi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suomen kalankasvatuksen elinkaariarvioinnin päivittäminen
Viljelytoimenpiteiden muutokset tilatasolla (MYTVAS3)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Osahankkeen tavoitteena on kerätä tietoa maatiloilla toteutettavista viljelytoimenpiteistä ja muista maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurannan kannalta olennaisista seiko...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Viljelytoimenpiteiden muutokset tilatasolla (MYTVAS3)
Kotitalouksien kulutusvalintojen ympäristövaikutukset ja niistä viestiminen - esimerkkeinä elintarvikkeet ja asuminen (CONSENV
Hanke | Julkaistu: 23.4.2013

Hankkeen tarkistetut tavoitteet olivat: Kehittää kotitalouksien toimintatapojen ja tavaroiden ja palveluiden ympäristövaikutusten arviointimenetelmiä: ruoan elinkaaristen ympärist...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kotitalouksien kulutusvalintojen ympäristövaikutukset ja niistä viestiminen - esimerkkeinä elintarvikkeet ja asuminen (CONSENV
Viljelytoimenpiteiden muutokset tilatasolla (MYTVAS3)
Sisältösivu | Julkaistu: 17.4.2013

Tavoitteet Osahankkeessa kerätään tietoa maatiloilla toteutettavista viljelytoimenpiteistä ja muista maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurannan kannalta olennaisista seikoista....

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS3) > Viljelytoimenpiteiden muutokset tilatasolla (MYTVAS3)
Maatilan luontoarvojen mittaaminen: tilataso ja erityistukialueet (MALMI)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Tausta Maatalouden tuotantotavat ja maankäyttö ovat tehostuneet rajusti viime vuosikymmeninä. Tämän seurauksena maatalouteen sidonnaisten eliölajien tila on heikentynyt maassamme jo pi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Maatilan luontoarvojen mittaaminen: tilataso ja erityistukialueet (MALMI)

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4