Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4

Uudet menetelmät maanpinnan kosteuden ja merenpinnan suolaisuuden globaaliin monitorointiin
Hanke | Julkaistu: 19.12.2013

Tausta ESA:n SMOS-satelliitti, joka laukaistiin 2.marraskuuta 2009, on suunniteltu maankosteuden ja merten suolaisuuden satelliittihavaintomenetelmien kehittämiseen. SMOS-mission tavoitteena...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Uudet menetelmät maanpinnan kosteuden ja merenpinnan suolaisuuden globaaliin monitorointiin
Vesistömallijärjestelmä
Sisältösivu | Julkaistu: 27.9.2016

Suomen ympäristökeskuksella (SYKE) on käytössä koko Suomen kattava vesistömallijärjestelmä, jolla ennustetaan mm. vesistöjen vedenkorkeuksia ja virtaamia sekä pohjaveden korkeuksia, varoitetaan tulvi...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Vesistömallijärjestelmä
Väitös: Ilmastonmuutos vaarassa sulattaa palsasuot
Tiedote | Julkaistu: 21.8.2013

Palsasuot ovat ekologisesti arvokkaita suoalueita. Ilmastonmuutos vaikuttaa todennäköisesti merkittävästi subarktisten soiden monimuotoisuuteen ja alueelliseen hiilitaseeseen, selviää Suomen ympäristö......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Väitös: Ilmastonmuutos vaarassa sulattaa palsasuot
Tutkimus & kehittäminen > Ilmastonmuutos > Väitös: Ilmastonmuutos vaarassa sulattaa palsasuot
Ounasjoella tulvavesikorkeus jatkaa hidasta nousemista, Ivalojoella kääntymässä laskuun
Tiedote | Julkaistu: 20.5.2013

Suomen ympäristökeskus ja Lapin ELY-keskus tiedottavat  Ounasjoen pinta nousee vielä hitaasti, mutta virtaama ei ole nousemassa vahinkorajalle Kittilässä. Ivalojoella tulvavesikorkeudet......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Ounasjoella tulvavesikorkeus jatkaa hidasta nousemista, Ivalojoella kääntymässä laskuun
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Ounasjoella tulvavesikorkeus jatkaa hidasta nousemista, Ivalojoella kääntymässä laskuun
Lapin tulvat huipussaan alkuviikolla
Tiedote | Julkaistu: 17.5.2013

Suomen ympäristökeskus ja Lapin ELY-keskus tiedottavat Sään nopea lämpeneminen on nopeuttanut lumen sulantaa ja nostanut virtaamia Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Ennusteen mukaan maksimilämpötil......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Lapin tulvat huipussaan alkuviikolla
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Lapin tulvat huipussaan alkuviikolla
Luonnonvarojen kestävä käyttö ja Suomen talous (SURE)
Hanke | Julkaistu: 15.5.2013

Hanke lyhyesti Hankkeessa arvioidaan mahdollisuuksia Suomen talouskasvun irrottamiseen luonnonvarojen käytön ja ympäristökuormituksen kasvusta.  Globaalitaloudessa myös luonnonvarojen käytö...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnonvarojen kestävä käyttö ja Suomen talous (SURE)
Ylä-Lapin alueella lumet sulavat nopeasti ja nostavat vedenkorkeuksia paikoin tavanomaista korkeammalle tasolle
Tiedote | Julkaistu: 14.5.2013

Suomen ympäristökeskus ja Lapin ELY-keskus tiedottavat Sää lämpenee reippaasti Lapissa loppuviikosta ja sulattaa Pohjois-Lapin runsaita lumia Ounasjoen ja Tornionjoen latvoilta ja virtaamat ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Ylä-Lapin alueella lumet sulavat nopeasti ja nostavat vedenkorkeuksia paikoin tavanomaista korkeammalle tasolle
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Ylä-Lapin alueella lumet sulavat nopeasti ja nostavat vedenkorkeuksia paikoin tavanomaista korkeammalle tasolle
Elinkaarimetodiikkojen foorumi yritysten päätöksenteon tueksi (FINLCA)
Hanke | Julkaistu: 24.4.2013

Tausta Ilmastonmuutoksen hillinnän korostumisen seurauksena ympäristönäkökohdat ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin yritysten tulevaisuuden toiminnan suuntaamisessa. Yritykset voivat a...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Elinkaarimetodiikkojen foorumi yritysten päätöksenteon tueksi (FINLCA)
Suomen talouden materiaalivirtojen ympäristövaikutukset (ENVIMAT)
Hanke | Julkaistu: 2.5.2013

Ympäristöklusterin tutkimusohjelman hanke nro 110 Hanke lyhyesti Hankkeessa selvitettiin suomalaisen tuotannon ja kulutuksen materiaalivirtojen elinkaariaikaiset ympäristövaikutukset t...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suomen talouden materiaalivirtojen ympäristövaikutukset (ENVIMAT)
Liuenneen hiilen valokemiallisen- ja bakteerihajoamisen mallinnusta (FOKEMA)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Fokema-hankkeen tavoitteena on kuvata liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) kierto vesistöympäristössä. Hankkeessa keskitytään erityisesti kehittämään DOC:n hajoamisen (sekä biologisen että valokemial...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Liuenneen hiilen valokemiallisen- ja bakteerihajoamisen mallinnusta (FOKEMA)
Mallinnus- ja kartoitusmenetelmien kehittäminen osaksi tulvariskien arvioinnin liiketoimintaa (GIFLOOD)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Tulvat ovat teollistuneiden maiden taloudellisesti haitallisimpia luonnonkatastrofeja ja niiden yhteiskunnallinen merkitys on suuri.  Euroopassa noin 700 ihmistä menehtyi ja puoli miljoona...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Mallinnus- ja kartoitusmenetelmien kehittäminen osaksi tulvariskien arvioinnin liiketoimintaa (GIFLOOD)
Satellite Application Facility -kehitystyö yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja TKK:n kanssa (Hydrosaf)
Hanke | Julkaistu: 25.4.2013

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Hankkeen tarkoituksena oli edelleenkehittää EUMETSATin H-SAF (Satellite Application Facilities for Hydrology) projektissa käytettyä lumikartoitusmenetelm...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Satellite Application Facility -kehitystyö yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja TKK:n kanssa (Hydrosaf)
Alueellinen kasvihuonekaasupäästöjen arviointimalli (KASVENER)
Hanke | Julkaistu: 15.8.2014

  Hanke lyhyesti Noin 70 kuntaa on laskenut tai teettänyt alueensa kasvihuonekaasupäästöjen arvioinnin KASVENER-mallilla, jonka Suomen ympäristökeskus on tehnyt Kuntaliitolle työkal...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Alueellinen kasvihuonekaasupäästöjen arviointimalli (KASVENER)
Palvelutuotannon edistäminen politiikan keinoin resurssitehokkaassa taloudessa (SPREE)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti SPREE-hankkeen tavoitteena on tunnistaa politiikkatoimenpiteitä, joilla tuetaan taloudellista kasvua, resurssitehokkuutta sekä sosiaalista hyvinvointia edistävien palvelutuotan...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Palvelutuotannon edistäminen politiikan keinoin resurssitehokkaassa taloudessa (SPREE)
Pohjois-Euroopan lumipeitteen monitorointi optisilta satelliittikuvilta (ESA, GMES PolarView)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Polarview- hankkeen tavoitteena on Pohjois-Euroopan lumipeitteen monitorointi optisilta satelliittikuvilta (ESA, GMES PolarView), sekä tuotettujen lumik...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pohjois-Euroopan lumipeitteen monitorointi optisilta satelliittikuvilta (ESA, GMES PolarView)
Vesivoimatuotannon rooli sähkömarkkinoilla: vaikutukset päästöihin ja windfall-voittoihin
Hanke | Julkaistu: 15.4.2013

Hanke lyhyesti Hankkeessa hyödynnetään sähkön reaaliaikaiseen hinnoitteluun liittyvää pitkän aikavälin simulointimallia jonka avulla analysoidaan vesivoimatuotannon strategista roolia Pohjoismai...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vesivoimatuotannon rooli sähkömarkkinoilla: vaikutukset päästöihin ja windfall-voittoihin
Luonnosta ohjautuvan energiantuotannon taloudellisen arvon määrittäminen
Hanke | Julkaistu: 18.4.2013

Hanke lyhyesti Suuri osa uusiutuvasta energiantuotannosta (tuulivoima ja aurinkovoima) poikkeaa perinteisestä, fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuvasta, energiantuotannosta siten, että se ei o...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnosta ohjautuvan energiantuotannon taloudellisen arvon määrittäminen
Merimallitus
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hankkeen kuvaus Hankkeen tehtävänä on tuottaa ratkaisuja meriympäristön kestävän käytön ja suojelun edistämiseksi sekä tulevaisuuden vaihtoehtoja meren luonnonvarojen (ekosysteemipalveluiden)...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Merimallitus
Yleisen, mekanistisen planktonin ravintoverkkomallin laatiminen Itämerelle (DHYBRIS)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hankkeemme päätavoite on rakentaa yksinkertaisten (ymmärrettävien mutta biologisesti realististen) planktisten ravintoverkkomallien ja kehittyneiden tilastomatemaattisten menetelmien avulla toimiv...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Yleisen, mekanistisen planktonin ravintoverkkomallin laatiminen Itämerelle (DHYBRIS)

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4