Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5

Pohjoisen Itämeren kalojen ruokapöytä on keventynyt
Tiedote | Julkaistu: 13.6.2013

Pohjoisen Itämeren kalojen ruokapöytä on keventynyt viimeksi kuluneen 30 vuoden aikana. "Planktonia syöville eliöille tarjolla olevan energian määrä on vähentynyt 1970-luvun lopun jälkeen, sillä kasvi......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Pohjoisen Itämeren kalojen ruokapöytä on keventynyt
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Pohjoisen Itämeren kalojen ruokapöytä on keventynyt
Koillismaan Kitkajärvien alueelle suunnitellaan toimintamallia järvien tilan parantamiseksi
Tiedote | Julkaistu: 12.6.2013

SYKEn uudessa hankkeessa suunnitellaan yhteistä toimintamallia järvien pysyvän hoidon ja kunnostuksen käynnistämiseksi. Samalla kartoitetaan ihmistoiminnan vaikutuksia Posionjärven, Soudunjärven, Yli-......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Koillismaan Kitkajärvien alueelle suunnitellaan toimintamallia järvien tilan parantamiseksi
Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (Carbon Capture and Storage, CCS) ohjelma
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Ohjelman tavoitteena on kehittää hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin (CCS) liittyviä teknologioita ja konsepteja, jotka johtavat pilotointi- ja demonstrointihankkeisiin ohjelman päätt...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (Carbon Capture and Storage, CCS) ohjelma
Rautamineraalien toiminnallisuus ympäristössä (FIMIN)
Hanke | Julkaistu: 16.4.2013

Rauta vaikuttaa ympäristön tilaan osallistuessaan lukuisten aineiden sitoutumiseen ja vapautumiseen. Rauta toimii myös ravinteena ja se voi olla jopa kasvua rajoittavana tekijänä valtamerissä. Rau...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Rautamineraalien toiminnallisuus ympäristössä (FIMIN)
Ylläpitävien ekosysteemipalvelujen säätely terminaalisilla elektroniakseptoreilla - TEA-SERVICE
Hanke | Julkaistu: 23.4.2013

Projektin tavoitteena on tutkia mahdollisuutta, voidaanko maalta tulevilla elektroniakseptoreilla (eloperäisen hiilen hajotuksessa käytettävät yhdisteet) ja niiden kuormituksella säädellä vesistöj...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ylläpitävien ekosysteemipalvelujen säätely terminaalisilla elektroniakseptoreilla - TEA-SERVICE
Itämeren pohjasedimenttien fosforinpidätyskyky ja siihen vaikuttavat tekijät
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Itämerta on kuormitettu pitkään fosforilla ja sitä on kertynyt runsaasti pohjasedimentteihin. Hapellisissa oloissa sedimentti pystyy pidättämään fosforia, mutta fosforinpidätyskykyyn vaikuttaa myö...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren pohjasedimenttien fosforinpidätyskyky ja siihen vaikuttavat tekijät
Itämeren rihmamaisten, typpeä sitovien sinilevien elinkierrot ja talvehtiminen
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Lyhyt kuvaus hankkeesta Itämerellä kukintoja muodostavien sinilevien elinkierto kukinta-ajan ulkopuolella tunnetaan edelleen huonosti. Monet kasviplanktonlajit tuottavat erikoistuneita lepo...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren rihmamaisten, typpeä sitovien sinilevien elinkierrot ja talvehtiminen
Merijään biogeokemialliset kierrot ja mikrobiekologia
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Projektikuvaus Ilmastomallit ennustavat Itämeren alueelle laajamittaisia muutoksia mm. vesitaseeseen koko valuma-alueella sekä merkittävää kohoamista keskilämpötilassa. Ennustettujen muutoste...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Merijään biogeokemialliset kierrot ja mikrobiekologia
Yleisen, mekanistisen planktonin ravintoverkkomallin laatiminen Itämerelle (DHYBRIS)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hankkeemme päätavoite on rakentaa yksinkertaisten (ymmärrettävien mutta biologisesti realististen) planktisten ravintoverkkomallien ja kehittyneiden tilastomatemaattisten menetelmien avulla toimiv...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Yleisen, mekanistisen planktonin ravintoverkkomallin laatiminen Itämerelle (DHYBRIS)
Jokien mereen kuljettamien ainemäärien seuranta
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hankkeessa seurataan Suomen jokien mukana Itämereen kulkeutuvia ainevirtaamia. Mukana hankkeessa on 33 Itämereen laskevaa jokea ja määritettävinä muuttujina on mm. ravinteet, orgaaninen aine, raskasm...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Jokien mereen kuljettamien ainemäärien seuranta
Itämereen maalta tuleva ravinne- ja raskasmetallikuormitus (HELCOM tietokanta PLC-5)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Projektikuvaus PLC (Pollution Load Compilation) Itämeren ravinne- ja raskasmetallikuormitustieto-kantaprojektin tarkoitus on ylläpitää ja kehittää tietokantaa sekä kerätä, yhdistää ja anal...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämereen maalta tuleva ravinne- ja raskasmetallikuormitus (HELCOM tietokanta PLC-5)
Leväennuste: Sinilevien kukintariski kohtalainen Suomen merialueilla
Tiedote | Julkaistu: 7.6.2012

Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksen sinileväennusteen mukaan sinilevien kukintariski Suomen merialueilla on tänä kesänä pääosin kohtalainen. Saaristomeren eteläosassa ja Itämeren pääaltaan pohjois......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Levätilannekatsaukset > Sinileväriskin arviot > Leväennuste: Sinilevien kukintariski kohtalainen Suomen merialueilla
Ajankohtaista > Tiedotteet > Leväennuste: Sinilevien kukintariski kohtalainen Suomen merialueilla
Leväseurannan 15. vuosi käynnistyy, kansalaisilta toivotaan havaintoja
Tiedote | Julkaistu: 7.6.2012

Kesän 2012 leväseuranta alkaa tänään 7. kesäkuuta ja jatkuu syyskuulle. Suomen ympäristökeskus SYKE on seurannut sinilevätilannetta vuodesta 1998, joten nyt on alkamassa seurannan 15. vuosi. ......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Leväseurannan 15. vuosi käynnistyy, kansalaisilta toivotaan havaintoja

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5