Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6

Automaattiset menetelmät levien perustuotannon mittaamiseen Euroopan merialueilla (PROTOOL)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankkeen kuvaus Kolmivuotisessa PROTOOL-projektissa kehitetään merien perustuotannon mittaamiseen laitteistoa, joka automatisoituihin optisiin mittauksiin perustuvana soveltuisi ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Automaattiset menetelmät levien perustuotannon mittaamiseen Euroopan merialueilla (PROTOOL)
Itämeren pohjasedimenttien fosforinpidätyskyky ja siihen vaikuttavat tekijät
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Itämerta on kuormitettu pitkään fosforilla ja sitä on kertynyt runsaasti pohjasedimentteihin. Hapellisissa oloissa sedimentti pystyy pidättämään fosforia, mutta fosforinpidätyskykyyn vaikuttaa myö...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren pohjasedimenttien fosforinpidätyskyky ja siihen vaikuttavat tekijät
Itämeren rihmamaisten, typpeä sitovien sinilevien elinkierrot ja talvehtiminen
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Lyhyt kuvaus hankkeesta Itämerellä kukintoja muodostavien sinilevien elinkierto kukinta-ajan ulkopuolella tunnetaan edelleen huonosti. Monet kasviplanktonlajit tuottavat erikoistuneita lepo...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren rihmamaisten, typpeä sitovien sinilevien elinkierrot ja talvehtiminen
Merijään biogeokemialliset kierrot ja mikrobiekologia
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Projektikuvaus Ilmastomallit ennustavat Itämeren alueelle laajamittaisia muutoksia mm. vesitaseeseen koko valuma-alueella sekä merkittävää kohoamista keskilämpötilassa. Ennustettujen muutoste...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Merijään biogeokemialliset kierrot ja mikrobiekologia
Yleisen, mekanistisen planktonin ravintoverkkomallin laatiminen Itämerelle (DHYBRIS)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hankkeemme päätavoite on rakentaa yksinkertaisten (ymmärrettävien mutta biologisesti realististen) planktisten ravintoverkkomallien ja kehittyneiden tilastomatemaattisten menetelmien avulla toimiv...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Yleisen, mekanistisen planktonin ravintoverkkomallin laatiminen Itämerelle (DHYBRIS)
Jokien mereen kuljettamien ainemäärien seuranta
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hankkeessa seurataan Suomen jokien mukana Itämereen kulkeutuvia ainevirtaamia. Mukana hankkeessa on 33 Itämereen laskevaa jokea ja määritettävinä muuttujina on mm. ravinteet, orgaaninen aine, raskasm...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Jokien mereen kuljettamien ainemäärien seuranta
Jokien ja järvien biologinen seuranta
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Aihe ja tavoitteet Ympäristön seuranta on SYKE:n lakisääteinen tehtävä. Ympäristöhallinnon jokien ja järvien vedenlaadun seurantaverkko palvelee mm. vesiensuojelun suuntaviivojen tote...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Jokien ja järvien biologinen seuranta
Ruovikot haittaavat Suomenlahden virkistyskäyttöä
Tiedote | Julkaistu: 25.6.2012

Ruovikoitunut ranta Helsingin Vanhankaupunginlahdella. Kuva: Pirjo Ferin Ruovik......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Ruovikot haittaavat Suomenlahden virkistyskäyttöä
Ongelmallista vesiruttokasvustoa poistetaan Kuusamojärvellä uusin menetelmin; vesilläliikkujia pyydetään varomaan koealuetta Partastenlahdella
Tiedote | Julkaistu: 15.6.2012

Suomen ympäristökeskus SYKE ja Kuusamon kaupunki tiedottavat Vesiruton poistamista ruoppaamalla. Kuva:......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Ongelmallista vesiruttokasvustoa poistetaan Kuusamojärvellä uusin menetelmin; vesilläliikkujia pyydetään varomaan koealuetta Partastenlahdella
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Ongelmallista vesiruttokasvustoa poistetaan Kuusamojärvellä uusin menetelmin; vesilläliikkujia pyydetään varomaan koealuetta Partastenlahdella
Leväennuste: Sinilevien kukintariski kohtalainen Suomen merialueilla
Tiedote | Julkaistu: 7.6.2012

Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksen sinileväennusteen mukaan sinilevien kukintariski Suomen merialueilla on tänä kesänä pääosin kohtalainen. Saaristomeren eteläosassa ja Itämeren pääaltaan pohjois......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Levätilannekatsaukset > Sinileväriskin arviot > Leväennuste: Sinilevien kukintariski kohtalainen Suomen merialueilla
Ajankohtaista > Tiedotteet > Leväennuste: Sinilevien kukintariski kohtalainen Suomen merialueilla
Leväseurannan 15. vuosi käynnistyy, kansalaisilta toivotaan havaintoja
Tiedote | Julkaistu: 7.6.2012

Kesän 2012 leväseuranta alkaa tänään 7. kesäkuuta ja jatkuu syyskuulle. Suomen ympäristökeskus SYKE on seurannut sinilevätilannetta vuodesta 1998, joten nyt on alkamassa seurannan 15. vuosi. ......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Leväseurannan 15. vuosi käynnistyy, kansalaisilta toivotaan havaintoja
Itämeren tutkimukseen uusi monitieteinen riskianalyysiprofessuuri
Tiedote | Julkaistu: 1.6.2012

Suomen ympäristökeskus SYKE, Helsingin yliopisto ja Merikotka-tutkimuskeskus tiedottavat Suomeen on perusteilla uusi professuuri, joka keskittyy Itämeren riskien monitieteiseen analyysiin......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Itämeren tutkimukseen uusi monitieteinen riskianalyysiprofessuuri
Tervetuloa tutustumaan tutkimusalus Arandaan 5. kesäkuuta Helsingin Eteläsatamassa
Tiedote | Julkaistu: 31.5.2012

Aranda viime kesänä Kotkassa. Kuva: Aira Saloniemi Mer......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Tervetuloa tutustumaan tutkimusalus Arandaan 5. kesäkuuta Helsingin Eteläsatamassa
Aranda tutkimaan Itämeren kevätkukintoa
Tiedote | Julkaistu: 11.4.2012

Ilmatieteen laitos ja SYKE tiedottavat Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskus SYKEn tutkijat lähtevät Suomenlahdelle ja varsinaiselle Itämerelle tutkimaan levien kevätkukinnan me......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Aranda tutkimaan Itämeren kevätkukintoa
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Aranda tutkimaan Itämeren kevätkukintoa
Suomenlahden rehevöitymiskehitys näyttää taittuneen
Tiedote | Julkaistu: 30.8.2011

Suomen ympäristökeskuksen merentutkimusalukset Aranda ja Muikku ovat palanneet elokuun tutkimusmatkoiltaan. Matkoilla tutkittiin Suomenlahden, varsinaisen Itämeren, eteläisen Saaristomeren ja Pohj......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Suomenlahden rehevöitymiskehitys näyttää taittuneen
Valtakunnallinen leväyhteenveto 13.9.2006: Sinileväkesä helteistä huolimatta keskimääräinen
Tiedote | Julkaistu: 13.9.2006

Sinileväkesä 2006 oli avoimen Suomenlahden osalta rauhallinen. Eteläisen Suomen rannikolla, Saaristomerellä ja Ahvenanmerellä sinilevää oli paikoin keskimääräistä runsaammin. Esiintymät olivat use......

Ajankohtaista > Levätilannekatsaukset > Vuosittaiset leväyhteenvedot > Valtakunnallinen leväyhteenveto 13.9.2006: Sinileväkesä helteistä huolimatta keskimääräinen
Valtakunnallinen leväyhteenveto 14.9.2005: Sinileviä oli kesällä ennusteen mukaisesti
Tiedote | Julkaistu: 14.9.2005

Kesän 2005 sinilevien massaesiintymät olivat Suomen eteläisillä merialueilla huomattavia. Voimakkaimmat esiintymät keskittyivät Itämeren pääaltaalle, missä koettiin yksi kaikkien aikojen pahimmist......

Ajankohtaista > Levätilannekatsaukset > Vuosittaiset leväyhteenvedot > Valtakunnallinen leväyhteenveto 14.9.2005: Sinileviä oli kesällä ennusteen mukaisesti

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6