Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2

Uusi valuma-aluejako
Sisältösivu | Julkaistu: 13.5.2014

Suomen ympäristökeskus (SYKE) kehittää uutta valtakunnallista valuma-aluejakoa, joka tulee korvaamaan vanhan vuodelta 1993 peräisin olevan rajauksen. Uudesta valuma-aluejaosta on vuonna 2014 ...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Tietoaineistot ja -järjestelmät > Valuma-aluejärjestelmä > Uusi valuma-aluejako
Tilastollinen kuormitusmalli
Sisältösivu | Julkaistu: 19.3.2014

Tilastollinen ominaiskuormitusmalli on vedenlaatu- ja virtaamahavaintoihin sekä valuma-alueen ominaisuuksiin perustuva kuormituksen arviointimenetelmä kokonaistypelle ja -fosforille. Mallin ...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Vesienhoidon mallit > Tilastollinen kuormitusmalli
Valuma-aluejärjestelmä
Sisältösivu | Julkaistu: 3.2.2016

Suomen ympäristökeskus (SYKE) kehittää uutta valtakunnallista valuma-aluejärjestelmää vastaamaan laajan käyttäjäkunnan monipuolistuviin käyttötarkoituksiin ja tarkentuviin tietotarpeisiin sekä kansa...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Tietoaineistot ja -järjestelmät > Valuma-aluejärjestelmä
Valuma-aluejärjestelmän uudistaminen (VALUE)
Hanke | Julkaistu: 2.12.2013

Hanke lyhyesti Valtakunnallinen valuma-aluejako on tärkeimpiä ympäristöhallinnon ylläpitämiä paikkatietoaineistoja. Sitä käytetään ympäristön tutkimuksen ja seurannan keskeisenä perusaineistona...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Valuma-aluejärjestelmän uudistaminen (VALUE)
Sedimentoituneiden purojen kunnostus: biodiversiteettia ja hydrologiaa yhdistävä lähestymistapa ReFFECT
Hanke | Julkaistu: 30.9.2013

Pienet latvapurot on luokiteltu suuressa osassa maatamme uhanalaiseksi elinympäristöksi. Purojen luonnontilaa on heikentänyt ennen kaikkea metsäojitusten aiheuttama sedimentaatio, mikä tarkoittaa pur...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Sedimentoituneiden purojen kunnostus: biodiversiteettia ja hydrologiaa yhdistävä lähestymistapa ReFFECT
Itämeren biogeokemia muuttuvassa ilmastossa: valuma-alueelta avomerelle
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankekuvaus Nykyiset ilmastonmuutosmallit ennustavat Itämeren alueelle merkittäviä muutoksia vuodenaikaisissa prosesseissa (mm.jääpeite, valuma), mikä johtaa muutoksiin ravinteiden ja orgaanisen...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren biogeokemia muuttuvassa ilmastossa: valuma-alueelta avomerelle
Itämereen maalta tuleva ravinne- ja raskasmetallikuormitus (HELCOM tietokanta PLC-5)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Projektikuvaus PLC (Pollution Load Compilation) Itämeren ravinne- ja raskasmetallikuormitustieto-kantaprojektin tarkoitus on ylläpitää ja kehittää tietokantaa sekä kerätä, yhdistää ja anal...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämereen maalta tuleva ravinne- ja raskasmetallikuormitus (HELCOM tietokanta PLC-5)
Kaivojen keväthuolto ajankohtaista
Tiedote | Julkaistu: 6.5.2011

Huonokuntoinen kaivonkansi on turvallisuusriski. Se myös mahdollistaa ......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Kaivojen keväthuolto ajankohtaista

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2