Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3

Vesirutto ja sen poistaminen vesistöstä -koulutus
Tapahtuma | Tapahtuma alkaa: 14.6.2016

SYKEn ja Luken Elodea-projekti järjestää 14.6. Kuusamossa koulutuksen vesirutosta ja sen poistamisesta. Lisäksi kuullaan järvien hyvinvoinnin edistämisestä ja ongelmakasvien poistosta....

Ajankohtaista > Tapahtumat > Vesirutto ja sen poistaminen vesistöstä -koulutus
Vesirutto hyötykäyttöön – riesasta raaka-aineeksi
Tiedote | Julkaistu: 13.6.2016

Voisiko järvien vaivaksi kasvanutta kanadanvesirutto-kasvia käyttää esimerkiksi kasvojen hoidossa tai porojen rehuna? Tai vaikkapa biokaasutuksessa tai leivän päällä? Elodea-hankkeessa lähdetään etsim......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Vesirutto hyötykäyttöön – riesasta raaka-aineeksi
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Vesirutto hyötykäyttöön – riesasta raaka-aineeksi
Mallityökalut vesistövaikutusten ja ravinteiden kierrätyksen kustannustehokkaaseen hallintaan
Hanke | Julkaistu: 3.5.2016

Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on arvioida nykyisen tietopohjan, kuormitusmallien ja arviointityökalujen käytettävyyttä vesien- ja merenhoidossa. Samalla tiedostetaan työkalujen heikkouksia ja ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Mallityökalut vesistövaikutusten ja ravinteiden kierrätyksen kustannustehokkaaseen hallintaan
Suurien järvien hoidon suunnitteluun uusi tarkastelutapa
Tiedote | Julkaistu: 13.2.2015

Järvien hoidon suunnitteluun on kehitetty uusi riskien arviointiin perustuva tarkastelutapa. Laajassa yhteistyöprojektissa haettiin ratkaisua, miten arvioida eri alueiden tarve kunnostusten aloittamis......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Suurien järvien hoidon suunnitteluun uusi tarkastelutapa
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Suurien järvien hoidon suunnitteluun uusi tarkastelutapa
Kipsipohjaiset tuotteet maatilojen fosforikuormituksen vähentämiseen (Trap)
Hanke | Julkaistu: 17.1.2014

Laajassa yhteishankkeessa selvitettiin vähentääkö teollisuuden sivutuotteena syntyvä kipsi (CaSO 4 ∙ 2H 2 O) maatalouden fosforipäästöjä vesiin. Yara Suomen Siilinjärven tehtaalta peräisin olevaa ki...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kipsipohjaiset tuotteet maatilojen fosforikuormituksen vähentämiseen (Trap)
Ainetasekaaviot
Sisältösivu | Julkaistu: 19.3.2014

Vesistömallijärjestelmän vedenlaatu osio VEMALA simuloi kokonaisfosforin, -typen ja kiintoaineen kierrot kolmannen jakovaiheen alueellisella ja vuorokauden ajallisella tarkkuudella. Ainetasekaavio...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Vesienhoidon mallit > Ainetasekaaviot
Kustannustehokkaiden toimenpiteiden valintatyökalu - KUTOVA
Sisältösivu | Julkaistu: 19.3.2014

Kustannustehokkaiden vesiensuojelutoimenpiteiden valintatyökalu KUTOVA on Excel-työkalu, jolla  voidaan arvioida eri vesiensuojelutoimenpiteiden kustannustehokkuutta ja niillä saavutettavissa ol...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Vesienhoidon mallit > Kustannustehokkaiden toimenpiteiden valintatyökalu - KUTOVA
Vesienhoidon mallit
Sisältösivu | Julkaistu: 27.9.2016

Suomen ympäristökeskuksessa on kehitetty ja testattu useita erilaisia työkaluja ja malleja, jotka tukevat ja tehostavat vesienhoitoa. Niitä voidaan hyödyntää arvioitaessa vesistön tilaa ja tarvittavi...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Vesienhoidon mallit
Tilastollinen kuormitusmalli
Sisältösivu | Julkaistu: 19.3.2014

Tilastollinen ominaiskuormitusmalli on vedenlaatu- ja virtaamahavaintoihin sekä valuma-alueen ominaisuuksiin perustuva kuormituksen arviointimenetelmä kokonaistypelle ja -fosforille. Mallin ...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Vesienhoidon mallit > Tilastollinen kuormitusmalli
Vedenlaadun vaikutus vesistön virkistyskäyttöarvoon - VIRVA
Sisältösivu | Julkaistu: 19.3.2014

VIRVA-malli on SYKEssä kehitetty Excel-laskentamalli, jolla voidaan arvioida vedenlaadun, erityisesti rehevyyden vaikutusta virkistyskäyttöarvoon. Mallin kehittämiseen on saatu ideoita vedenkorkeuden...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Vesienhoidon mallit > Vedenlaadun vaikutus vesistön virkistyskäyttöarvoon - VIRVA
Kuormitusvaikutusmalli - LLR
Sisältösivu | Julkaistu: 19.3.2014

LLR, eli Lake Load Response, on SYKEssä kehitetty selainpohjainen mallinnustyökalu kuormitusvaikutusten arviointiin. LLR auttaa kuormitusvähennystarpeen arvioinnissa ja siten vesistöalueiden hoido...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Vesienhoidon mallit > Kuormitusvaikutusmalli - LLR
Viljelyalueiden kiintoaine- ja ravinnekuormituksen hallintamalli - VIHMA
Sisältösivu | Julkaistu: 19.3.2014

Viljelyalueiden kiintoaine- ja ravinnekuormituksen hallintamallin käyttö ja laskentatulokset perustuvat työkaluun tuotettuihin ominaiskuormituslukuihin ja kullakin tarkastelualueella sijaitsevan p...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Vesienhoidon mallit > Viljelyalueiden kiintoaine- ja ravinnekuormituksen hallintamalli - VIHMA
Suuret järvet kunnossa, rannikkovesien tila kehno
Tiedote | Julkaistu: 2.10.2013

Uusi arvio Suomen vesien ekologisesta tilasta osoittaa, että järviemme pinta-alasta 85 prosenttia ja jokivesistämme 65 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Tätä heikommassa kunnossa on kol......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Suuret järvet kunnossa, rannikkovesien tila kehno
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Suuret järvet kunnossa, rannikkovesien tila kehno
Kotijärvi terveeksi – kansalaisille uusia välineitä vesienhoitoon
Tiedote | Julkaistu: 27.9.2013

Vesienhoidossa kansalaisille on varattu merkittävä rooli niin vesienhoitotoimenpiteiden alkuunpanemisessa, suunnittelussa kuin toteuttamisessakin. Suomen ympäristökeskuksen vetämässä GisBloom-hankkees......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Kotijärvi terveeksi – kansalaisille uusia välineitä vesienhoitoon
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Kotijärvi terveeksi – kansalaisille uusia välineitä vesienhoitoon
Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon vuorovaikutussuhteet (Vehotulva)
Hanke | Julkaistu: 3.9.2013

Tausta   Ensimmäiset vesienhoitosuunnitelmat (VHS) on hyväksytty valtioneuvostossa joulukuussa 2009. Vesienhoidon suunnittelussa on koottu koko maan mittakaavassa laaja tietomäärä ve...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon vuorovaikutussuhteet (Vehotulva)
Kellon ja Jäälin välisen alueen asukkaat halukkaita toimimaan puhtaampien vesistöjen puolesta
Tiedote | Julkaistu: 27.6.2013

Kalimenjoen, sen sivupurojen ja Jäälinjärven merkitys, vaaliminen ja kunnostaminen ovat erittäin tärkeitä valuma-alueen asukkaille. Tämä selviää kyselytutkimuksesta, jonka mukaan alueen vesistöjen ved......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Kellon ja Jäälin välisen alueen asukkaat halukkaita toimimaan puhtaampien vesistöjen puolesta
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Kellon ja Jäälin välisen alueen asukkaat halukkaita toimimaan puhtaampien vesistöjen puolesta
GisBloom-hankkeen raportointi EU:lle (deliverable products)
Sisältösivu | Julkaistu: 30.4.2013

Action 1:  Project management GisBloom inception report (01.07.2011).pdf (1060kt) GisBloom Mid-term Report (30.04.2012).pdf (3167 kt) Action 1. After Life Communication Pla...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan (GISBLOOM) > GisBloom-hankkeen raportointi EU:lle (deliverable products)
Kokonaisvaltaiset menetelmät pintavesien ekologisen tilan ja palautumisen arvioimiseksi (WISER)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

WISER lyhyesti WISER(Water bodies in Europe: Integrative systems to assess ecological status and recovery) kehittää uusia indikaattoreita, työkaluja ja menetelmi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kokonaisvaltaiset menetelmät pintavesien ekologisen tilan ja palautumisen arvioimiseksi (WISER)
Järvien vedenlaatupalvelu (JVP)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli kehittää rajapinta julkisen ja yksityisen sektorin välille. Tällä haluttiin tehostaa yhteistyötä vedenlaadun seurannassa sekä kehittä...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Järvien vedenlaatupalvelu (JVP)
Näsinoja-Tuomarinkylänoja kunnostetaan viranomaisten ja asukkaiden yhteistyönä
Tiedote | Julkaistu: 17.1.2011

SYKE, Helsingin kaupunki ja Uudenmaan ELY tiedottavat Näsinojan kunnostukse......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Näsinoja-Tuomarinkylänoja kunnostetaan viranomaisten ja asukkaiden yhteistyönä

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3