Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6

Väitös: Vedenlaadun seurannan luotettavuus paremmaksi
Tiedote | Julkaistu: 28.8.2013

Järvien vedenlaadun seuranta on jatkossa yhä luotettavampaa, kun ekosysteemin historia ja sille tyypillinen vedenlaadun vaihtelu tunnetaan paremmin. Suomen ympäristökeskuksen tutkijan Saku Anttilan ve......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Väitös: Vedenlaadun seurannan luotettavuus paremmaksi
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Väitös: Vedenlaadun seurannan luotettavuus paremmaksi
Tutkimus & kehittäminen > Ympäristötiedon tuotanto > Väitös: Vedenlaadun seurannan luotettavuus paremmaksi
Osatavoite 1: Valumaveden happamien piikkien hallinta
Sisältösivu | Julkaistu: 3.5.2013

Alueilla, joilla happamia kuivatusvesiä esiintyy vain ajoittain, on tärkeää saada tieto sulfidien hapettumisesta ajoissa, jotta neutralointitoimet voidaan ajoittaa riittävän aikaisin. Happaman kuo...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät (SuHE) > Osatavoite 1: Valumaveden happamien piikkien hallinta
Osatavoite 3: Erot rannikon Litorina- ja mustaliuskealueiden ja sisämaan mustaliuskealueiden valumaveden happamoittamispotentiaalissa
Sisältösivu | Julkaistu: 3.5.2013

Maaperän rikki voi esiintyä monessa eri muodossa. Rikin esiintymismuoto vaikuttaa todennäköisesti voimakkaasti maaperän happamoitumisherkkyyteen ja happamoitumisnopeuteen. Vesistövaikutuksiltaan e...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät (SuHE) > Osatavoite 3: Erot rannikon Litorina- ja mustaliuskealueiden ja sisämaan mustaliuskealueiden valumaveden happamoittamispotentiaalissa
Osatavoite 4: Jälkikäyttö
Sisältösivu | Julkaistu: 3.5.2013

Sulfidipitoisella maaperällä sijaitsevien turvetuotantoalueiden siirtämisessä jälkikäyttöön saattaa ajoittain ilmetä ongelmia. Hankkeessa selvitetään, milloin ja mitä toimenpiteitä tarvitaan halli...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät (SuHE) > Osatavoite 4: Jälkikäyttö
Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät (SuHE)
Hanke | Julkaistu: 3.5.2013

Hankkeen tulokset Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät – SuHE-hankkeen loppuraportti Suomen ympäristökeskuksen raportteja 17/2014 Mirkka Hadz...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät (SuHE)
GisBloom-hankkeen kick off 26.11.2010
Sisältösivu | Julkaistu: 30.4.2013

GisBloom-hanke käynnistyi Helsingin Vuosaaressa 26.11.2010.  Esitykset Yleisesittely ja tervetulotoivotus.p...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan (GISBLOOM) > GisBloom-hankkeen kick off 26.11.2010
GisBloom-hankkeen raportointi EU:lle (deliverable products)
Sisältösivu | Julkaistu: 30.4.2013

Action 1:  Project management GisBloom inception report (01.07.2011).pdf (1060kt) GisBloom Mid-term Report (30.04.2012).pdf (3167 kt) Action 1. After Life Communication Pla...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan (GISBLOOM) > GisBloom-hankkeen raportointi EU:lle (deliverable products)
GISBLOOM-hankkeen yhteistyöverkosto
Sisältösivu | Julkaistu: 30.4.2013

Työpaketti 1. Koordinointi Malve Olli SYKE etunimi.sukunimi@ymparis...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan (GISBLOOM) > GISBLOOM-hankkeen yhteistyöverkosto
Vaihe 1: Aineistojen kuvaus, kokoaminen ja analysointi GISBLOOM-hankkeessa
Sisältösivu | Julkaistu: 30.4.2013

Ravinnekuormitustietojen kokoaminen Leväkukinnan ennustaminen edellyttää tietoja typpi- ja fosforikuormituksesta. Monella alueella kuormitus ja siihen vaikuttavat tekijät tunneta...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan (GISBLOOM) > Vaihe 1: Aineistojen kuvaus, kokoaminen ja analysointi GISBLOOM-hankkeessa
Vaihe 2: Reaaliaikaiset leväkukintaennusteet sekä kustannusten ja hyötyjen arviointi GISBLOOM-hankkeessa
Sisältösivu | Julkaistu: 30.4.2013

Vaiheessa 2 tuotetaan leväkukintamalli Suomen  järvien leväkukinan ennustamiseen.  Malleilla tehdyt leväkukintaennusteet yhdistetään satelliittikuvista johdettuihin levämäärien tulkin...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan (GISBLOOM) > Vaihe 2: Reaaliaikaiset leväkukintaennusteet sekä kustannusten ja hyötyjen arviointi GISBLOOM-hankkeessa
Vaihe 3: Metodien testaaminen pilottialueilla GISBLOOM-hankkeessa
Sisältösivu | Julkaistu: 30.4.2013

Työpajoja pilottialueilla Vuosina 2012 ja 2013 jokaisella pilottialueella järjestetään kaksi työpajaa, joissa esitellään hankkeessa kehitettyjä metodeja ja malleja sekä kerätään niiden kä...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan (GISBLOOM) > Vaihe 3: Metodien testaaminen pilottialueilla GISBLOOM-hankkeessa
Kokonaisvaltaiset menetelmät pintavesien ekologisen tilan ja palautumisen arvioimiseksi (WISER)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

WISER lyhyesti WISER(Water bodies in Europe: Integrative systems to assess ecological status and recovery) kehittää uusia indikaattoreita, työkaluja ja menetelmi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kokonaisvaltaiset menetelmät pintavesien ekologisen tilan ja palautumisen arvioimiseksi (WISER)
Yleisen, mekanistisen planktonin ravintoverkkomallin laatiminen Itämerelle (DHYBRIS)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hankkeemme päätavoite on rakentaa yksinkertaisten (ymmärrettävien mutta biologisesti realististen) planktisten ravintoverkkomallien ja kehittyneiden tilastomatemaattisten menetelmien avulla toimiv...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Yleisen, mekanistisen planktonin ravintoverkkomallin laatiminen Itämerelle (DHYBRIS)
Uuden vesilain mukainen käytäntö kuivatusrahojen käytöstä (PERKAUS)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hankkeen loppuraportti Luontoarvojen huomioon ottaminen ojitusten peruskorjauksissa ja kunnossapidossa .  Raportista löytyy ohjeistus luonnontilaisen kaltaiseksi palautuneen...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Uuden vesilain mukainen käytäntö kuivatusrahojen käytöstä (PERKAUS)
Veden laadun seuranta Suomen rajavesistöissä
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Venäjä Suomen ja Venäjän välisen rajavesien suojelun yhteistyön historia on kunnioitettavan pitkä ihan maailman mittakaavassakin. Yhteinen rajavesien laadun tarkkailu alkoi vuoden 196...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Veden laadun seuranta Suomen rajavesistöissä
Suomenlahden vedenalaiselle kartoitustiedolle kysyntää
Tiedote | Julkaistu: 25.8.2011

Haarukkalevä. Kuva: Metsähallitus 2009 Meren käy......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Suomenlahden vedenalaiselle kartoitustiedolle kysyntää
Mitä minä tekisin Itämeren hyväksi, jos kaikki olisi mahdollista?
Tiedote | Julkaistu: 7.6.2011

Ohjelmallinen Itämeri-keskustelu 28.7. kello 13.00 – 16.30 Kotkan meripäivillä SYKE ja Itämeri-viestijät tiedottavat ......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Mitä minä tekisin Itämeren hyväksi, jos kaikki olisi mahdollista?

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6