Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3

Julkaisut
Sisältösivu | Julkaistu: 21.8.2015

Loppuraportti Posionjärven ja Kitkajärven tila ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Kitka-MuHa- hankkeen loppuraportti. Tieteelliset julkaisut Vilmi, A., Tolonen, K.T., Karjalainen, S.M....

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kitkajärvien monimuotoisuus, ihmisperäiset muutokset ja niiden hallinta (Kitka-MuHa) > Julkaisut
Kitkajärvien monimuotoisuus, ihmisperäiset muutokset ja niiden hallinta (Kitka-MuHa)
Hanke | Julkaistu: 29.4.2013

  HANKKEEN LOPPURAPORTTI Posionjärven ja Kitkajärven tila ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Kitka-MuHa- hankkeen loppuraportti.  (pdf, 24,12 MB) Hankkeen ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kitkajärvien monimuotoisuus, ihmisperäiset muutokset ja niiden hallinta (Kitka-MuHa)
Suurien järvien hoidon suunnitteluun uusi tarkastelutapa
Tiedote | Julkaistu: 13.2.2015

Järvien hoidon suunnitteluun on kehitetty uusi riskien arviointiin perustuva tarkastelutapa. Laajassa yhteistyöprojektissa haettiin ratkaisua, miten arvioida eri alueiden tarve kunnostusten aloittamis......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Suurien järvien hoidon suunnitteluun uusi tarkastelutapa
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Suurien järvien hoidon suunnitteluun uusi tarkastelutapa
Kotijärvi terveeksi – kansalaisille uusia välineitä vesienhoitoon
Tiedote | Julkaistu: 27.9.2013

Vesienhoidossa kansalaisille on varattu merkittävä rooli niin vesienhoitotoimenpiteiden alkuunpanemisessa, suunnittelussa kuin toteuttamisessakin. Suomen ympäristökeskuksen vetämässä GisBloom-hankkees......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Kotijärvi terveeksi – kansalaisille uusia välineitä vesienhoitoon
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Kotijärvi terveeksi – kansalaisille uusia välineitä vesienhoitoon
Toiminta
Sisältösivu | Julkaistu: 12.5.2014

Ohjelmaan sisältyy erilaisia aktiviteetteja: Kansainvälisten toimielinten johtamat aktiviteetit tai prosessit. Kahdenväliset aktiviteetit joko yksinään tai isomman ohjelman o...

FinWaterWEI II > FinWaterWEI 2009-2014 > Toiminta
Koillismaan Kitkajärvien alueelle suunnitellaan toimintamallia järvien tilan parantamiseksi
Tiedote | Julkaistu: 12.6.2013

SYKEn uudessa hankkeessa suunnitellaan yhteistä toimintamallia järvien pysyvän hoidon ja kunnostuksen käynnistämiseksi. Samalla kartoitetaan ihmistoiminnan vaikutuksia Posionjärven, Soudunjärven, Yli-......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Koillismaan Kitkajärvien alueelle suunnitellaan toimintamallia järvien tilan parantamiseksi
Jokien hydro-morfologia - tehokkaat kunnostusmenetelmät hyvän tilan saavuttamiseksi REFORM
Hanke | Julkaistu: 30.5.2013

Taustaa Jokien tila Euroopassa on muuttunut paljon säännöstelyn, perkausten sekä muiden jokien rakenteeseen vaikuttavien ihmisen toimien vuoksi. Jokien rakenteellinen muuttuneisuus on yksi suu...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Jokien hydro-morfologia - tehokkaat kunnostusmenetelmät hyvän tilan saavuttamiseksi REFORM
Osatavoite 2: Jatkuvatoimisen neutralointimenetelmän kehittäminen
Sisältösivu | Julkaistu: 2.5.2013

Tavoitteena on kehittää turvetuotannon happamoituneiden valumavesien jatkuvatoimiseen neutralointiin soveltuva kustannustehokas, vähäisen huoltotarpeen omaava menetelmä. ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät (SuHE) > Osatavoite 2: Jatkuvatoimisen neutralointimenetelmän kehittäminen > Osatavoite 2: Jatkuvatoimisen neutralointimenetelmän kehittäminen
Uuden vesilain mukainen käytäntö kuivatusrahojen käytöstä (PERKAUS)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hankkeen loppuraportti Luontoarvojen huomioon ottaminen ojitusten peruskorjauksissa ja kunnossapidossa .  Raportista löytyy ohjeistus luonnontilaisen kaltaiseksi palautuneen...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Uuden vesilain mukainen käytäntö kuivatusrahojen käytöstä (PERKAUS)
Laajoissa vesistöhankkeissa eripurasta yhteisymmärrykseen monitavoitearvioinnilla
Tiedote | Julkaistu: 24.10.2011

Mika Marttunen Monimutkaiset ympäristöongelmat ja kansalaist......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Laajoissa vesistöhankkeissa eripurasta yhteisymmärrykseen monitavoitearvioinnilla
Mitä minä tekisin Itämeren hyväksi, jos kaikki olisi mahdollista?
Tiedote | Julkaistu: 7.6.2011

Ohjelmallinen Itämeri-keskustelu 28.7. kello 13.00 – 16.30 Kotkan meripäivillä SYKE ja Itämeri-viestijät tiedottavat ......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Mitä minä tekisin Itämeren hyväksi, jos kaikki olisi mahdollista?

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3