Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3

Satellite Application Facility -kehitystyö yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja TKK:n kanssa (Hydrosaf)
Hanke | Julkaistu: 25.4.2013

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Hankkeen tarkoituksena oli edelleenkehittää EUMETSATin H-SAF (Satellite Application Facilities for Hydrology) projektissa käytettyä lumikartoitusmenetelm...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Satellite Application Facility -kehitystyö yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja TKK:n kanssa (Hydrosaf)
Pohjois-Euroopan lumipeitteen monitorointi optisilta satelliittikuvilta (ESA, GMES PolarView)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Polarview- hankkeen tavoitteena on Pohjois-Euroopan lumipeitteen monitorointi optisilta satelliittikuvilta (ESA, GMES PolarView), sekä tuotettujen lumik...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pohjois-Euroopan lumipeitteen monitorointi optisilta satelliittikuvilta (ESA, GMES PolarView)
Suomenlahden suojelun kolmikantayhteistyö - Viro, Venäjä, Suomi
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Kuva: Ilkka Lastumäki Suomen, Venäjän ja Viron asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä terveemmän ja turvallisemman Suomenlahden puolesta. Suomenlahti-yhteistyön koordinoinnist...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suomenlahden suojelun kolmikantayhteistyö - Viro, Venäjä, Suomi
Itämeren biogeokemia muuttuvassa ilmastossa: valuma-alueelta avomerelle
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankekuvaus Nykyiset ilmastonmuutosmallit ennustavat Itämeren alueelle merkittäviä muutoksia vuodenaikaisissa prosesseissa (mm.jääpeite, valuma), mikä johtaa muutoksiin ravinteiden ja orgaanisen...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren biogeokemia muuttuvassa ilmastossa: valuma-alueelta avomerelle
Kokonaisvaltaiset menetelmät pintavesien ekologisen tilan ja palautumisen arvioimiseksi (WISER)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

WISER lyhyesti WISER(Water bodies in Europe: Integrative systems to assess ecological status and recovery) kehittää uusia indikaattoreita, työkaluja ja menetelmi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kokonaisvaltaiset menetelmät pintavesien ekologisen tilan ja palautumisen arvioimiseksi (WISER)
Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu
Sisältösivu | Julkaistu: 11.12.2019

Certi-ryhmän seuraavat kokousajankohdat To 12.11.2020 Hakemusten tulee olla SYKEssä 15 työpäivää ennen kokousta. Sähköinen osoite ja postiosoite ovat oikean palstan alussa. ...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu
Vieraslajien esiintyminen, ekologia ja vaikutukset
Hanke | Julkaistu: 19.4.2013

Vieraslajit ovat toisista ekosysteemeistä peräisin olevia lajeja, jotka ovat siirtyneet ihmistoiminnan seurauksena, joko tahallisesti tai tahattomasti, uuteen ympäristöön. Meriliikenne on t...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vieraslajien esiintyminen, ekologia ja vaikutukset
Valtakunnallinen sinileväseuranta
Hanke | Julkaistu: 4.11.2019

Aihe ja tavoitteet Valtakunnallinen sinileväseuranta perustuu pintaveteen nousseiden leväesiintymien havainnointiin, ja sen tarkoitus on antaa yleiskuva sinilevätilanteesta Suomen eri...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Valtakunnallinen sinileväseuranta
Ekosysteemilähestymistavan soveltamisvaihtoehdot merien hallintaan (ODEMM)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Taustaa Meripuitedirektiivin täytäntöönpanossa noudatetaan ekosysteemilähtöistä käsittelytapaa; luontodirektiivin puitteissa suojellaan arvokkaina pidettyjä luontokohteita. Ihmise...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ekosysteemilähestymistavan soveltamisvaihtoehdot merien hallintaan (ODEMM)
Itämereen maalta tuleva ravinne- ja raskasmetallikuormitus (HELCOM tietokanta PLC-5)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Projektikuvaus PLC (Pollution Load Compilation) Itämeren ravinne- ja raskasmetallikuormitustieto-kantaprojektin tarkoitus on ylläpitää ja kehittää tietokantaa sekä kerätä, yhdistää ja anal...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämereen maalta tuleva ravinne- ja raskasmetallikuormitus (HELCOM tietokanta PLC-5)
Haitallisten aineiden biologiset vaikutukset merieliöstöön
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankkeessa tutkitaan meriympäristössä esiintyvien haitallisten aineiden biologisia vaikutuksia selkärangattomissa ja kaloissa käyttäen apuna ns. biomarkkereita, jotka kuvastavat epäedulli...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Haitallisten aineiden biologiset vaikutukset merieliöstöön
Maatalousluonnon tila Ahvenanmaalla 2002-2011
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida Ahvenanmaan maatalousluonnon monimuotoisuudessa tapahtuneita muutoksia verrattuna vuoteen 2002, jolloin alueella tehtiin vas...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Maatalousluonnon tila Ahvenanmaalla 2002-2011
Ympäristön yhdennetty seuranta
Sisältösivu | Julkaistu: 27.3.2013

  Yhdennetyn seurannan ohjelmassa selvitetään kaukokulkeutuvien saasteiden (esim typpi- ja rikkiyhdisteiden, sekä raskasmetallien ja otsonin) ja muiden ympäristömuutosten (esim. ilma...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Seurannat > Ympäristön yhdennetty seuranta
Monia ympäristöasioita saatu hallintaan, mutta suurissa kysymyksissä ei olla vielä kestävällä pohjalla
Tiedote | Julkaistu: 12.4.2011

Suomen ympäristön mittarit 2011 on julkaistu.  Suomen ympäristökeskuksen julkistama katsaus antaa tiiviin yleiskuvan ympäristön­s......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Monia ympäristöasioita saatu hallintaan, mutta suurissa kysymyksissä ei olla vielä kestävällä pohjalla

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3