Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Uusi kirja avaa ympäristönsuojelun heuristiikkaa
Uutinen | Julkaistu: 9.6.2014

Ympäristökysymyksiä koskeva tieto on epävarmaa ja ongelmien ratkaisu tuottaa herkästi uusia ongelmia ja ristiriitoja. Vastajulkaistu suomalaisten tutkijoiden toimittama kansainvälinen kirja painottaa,......

Ajankohtaista > Uutiset > Uusi kirja avaa ympäristönsuojelun heuristiikkaa
Operoinnin ja ympäristövahinkojen torjunnan tukipalvelut Arktikassa - Arctic Environment Support Management Tools (ARCMAN)
Hanke | Julkaistu: 12.2.2014

Hankkeessa selvitettiin arktisten merialueiden piirissä toimivien tahojen tarpeita sellaisille palveluille, joita kotimainen innovaatioteollisuus voisi osaamisten yhdistelemisellä tuottaa. Hanke on e...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Operoinnin ja ympäristövahinkojen torjunnan tukipalvelut Arktikassa - Arctic Environment Support Management Tools (ARCMAN)
Käytännön ratkaisuja metsien käytön Rubikin kuutioon
Tiedote | Julkaistu: 27.11.2013

Suomalaisessa metsien käytön suunnittelussa eri tahojen tarpeet ovat usein törmänneet toisiinsa. Suomen ympäristökeskuksen johtama yhteistyöhanke yhdistää metsien luontoarvot ja metsänomistajien tavoi......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Käytännön ratkaisuja metsien käytön Rubikin kuutioon
Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Käytännön ratkaisuja metsien käytön Rubikin kuutioon
Ekosysteemipalvelut ja luonnon pääoma - käsitteistä käytäntöihin (OpenNESS)
Hanke | Julkaistu: 20.11.2013

Tietämyksemme ekosysteemien toiminnasta ja ekosysteemipalveluista sekä niiden yhteydestä ihmisten hyvinvointiin on lisääntynyt. Tästä huolimatta ekosysteemipalvelut ja luonnon pääoma ovat käsitteitä...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ekosysteemipalvelut ja luonnon pääoma - käsitteistä käytäntöihin (OpenNESS)
Valosaasteesta ensimmäinen kattava tietoteos
Tiedote | Julkaistu: 14.10.2013

Keinovalaistuksen lisääntyminen on muokannut maisemia enemmän kuin mikään muu ympäristömuutos viimeisen sadan vuoden aikana. Tätä yllättävän vähälle huomiolle jäänyttä muutosta käsitellään uudessa tie......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Valosaasteesta ensimmäinen kattava tietoteos
Tutkimus & kehittäminen > Rakennettu ympäristö > Valosaasteesta ensimmäinen kattava tietoteos
Ympäristö-lehdestä kestävän kehityksen aikakauslehti
Tiedote | Julkaistu: 16.9.2013

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen julkaisema Ympäristö-lehti on uudistunut korkealaatuiseksi kestävän kehityksen aikakauslehdeksi. Sekä ulkonäöltään että sisällöltään uudistuneen lehd......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Ympäristö-lehdestä kestävän kehityksen aikakauslehti
Tutkimusmenetelmät ja kokeilut
Sisältösivu | Julkaistu: 31.1.2019

Suomen ympäristökeskuksessa tehdään runsaasti tutkimus- ja kehitystyötä myös sellaisten aiheiden ja menetelmien parissa, jotka liittyvät poikkileikkaavasti useaan SYKEn teemaan tai teemojen ulkopuoli...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimusmenetelmät ja kokeilut
Porin SuomiAreenalla heinäkuussa keskustellaan Itämerestä: kaikki on mahdollista kun yhdessä toimitaan!
Tiedote | Julkaistu: 14.6.2013

Kaikki on mahdollista kun yhdessä toimitaan! Itämeren ongelmat ovat ratkaistavissa, ja jokaisella on tässä roolinsa sen mukaan, minkä kokoisesta asiasta on kyse. Leväkukinnat ovat kansainvälinen ongel......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Porin SuomiAreenalla heinäkuussa keskustellaan Itämerestä: kaikki on mahdollista kun yhdessä toimitaan!
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Porin SuomiAreenalla heinäkuussa keskustellaan Itämerestä: kaikki on mahdollista kun yhdessä toimitaan!
Ympäristövahinkojen torjunnan tilannekuvajärjestelmä (BORIS 2)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Ohjausryhmä: Kalervo Jolma (Suomen ympäristökeskus), Magnus Nyström (YM), Rami Ruuska (Sisäministeriön pelastusosasto), Ilpo Tolonen (Kymenlaakson pelastuslaitos), Jyrki Ahonen ja Olli Soininen (M...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ympäristövahinkojen torjunnan tilannekuvajärjestelmä (BORIS 2)
Ekosysteemilähestymistapa Euroopan merien suojeluun: ekosysteemit, talous ja politiikat (KnowSeas)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Taustaa Ihmistoiminta on heikentänyt Euroopan aluemerien tilaa (Itämeri, Mustameri, Välimeri ja koillis-Atlantti). Tähän mennessä toteutetut suojelutoimet eivät ole olleet riittäviä pysäy...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ekosysteemilähestymistapa Euroopan merien suojeluun: ekosysteemit, talous ja politiikat (KnowSeas)
Eurooppalaisten vedenlaadun satelliittikartoitusten palveluntarjoajien verkosto (MarCoast, GMES)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet MarCoast -hankkeen  tavoitteena on perustaa Euroopan laajuinen palveluverkko vedenlaadun havainnointiin satelliittien avulla. Laadunv...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Eurooppalaisten vedenlaadun satelliittikartoitusten palveluntarjoajien verkosto (MarCoast, GMES)
Itämeren alusonnettomuuksista aiheutuvat ympäristöriskit (BRISK)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Suomi on osallistunut yhteistyössä muiden Itämeren maiden kanssa BRISK-projektiin (Sub-regional risk of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea), jossa selvitettiin koko Itämeren...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren alusonnettomuuksista aiheutuvat ympäristöriskit (BRISK)
Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu
Sisältösivu | Julkaistu: 11.12.2019

Certi-ryhmän seuraavat kokousajankohdat Ke 9.6.2021 To 9.9.2021 Ke 10.11.2021 Hakemusten tulee olla SYKEssä 15 työpäivää ennen kokousta. Sähköinen osoite ja postiosoit...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu
Kemiallisten taisteluaineiden kartoitus ja arviointi (CHEMSEA)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

CHEMSEA on johtavien tutkimuslaitosten ja meriasioihin liittyvien päätöksentekijöiden yhteistyöhanke, joka on perustettu arvioimaan ja minimoimaan toisen maailmansodan jälkeen upotettujen kemialliste...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kemiallisten taisteluaineiden kartoitus ja arviointi (CHEMSEA)
Perämeren öljyntorjunnan kehittämishanke (PÖK)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hankkeella pyritään parantamaan alueellista riskitietoisuutta alusöljyvahinkojen osalta ja luomaan paremmat edellytykset oikein kohdennetulle varautumiselle. Hankkeen tulosten perusteella voidaan ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Perämeren öljyntorjunnan kehittämishanke (PÖK)
Öljyn merikuljetuksiin liittyvien riskien minimointi kokonaisvaltaisia turvallisuusstrategioita kehittämällä (MIMIC)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

MIMIC-hankkeen (Minimizing risks of maritime oil transport by holistic safety and security strategies) tavoitteena on yhdistää kasvavat liikennemäärät, tekninen riskianalyysi (karilleajo- ja yh...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Öljyn merikuljetuksiin liittyvien riskien minimointi kokonaisvaltaisia turvallisuusstrategioita kehittämällä (MIMIC)
Mistä tunnen uhanalaisen kasvin? Mitä voin tehdä sen hyväksi?
Tiedote | Julkaistu: 16.4.2012

Suomen ympäristökeskus ja Luonnontieteellinen keskusmuseo tiedottavat ......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Mistä tunnen uhanalaisen kasvin? Mitä voin tehdä sen hyväksi?
Lehtometsien ja perinneympäristöjen sienet uhanalaisimpia
Tiedote | Julkaistu: 17.10.2011

Kirjokaunolakki. Kuva Jukka Vauras Valtaosa arvioiduista......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Lehtometsien ja perinneympäristöjen sienet uhanalaisimpia
Elinympäristöjen umpeenkasvu uhkaa pistiäisiä
Tiedote | Julkaistu: 11.10.2011

Rhyssa persuasoria –porapistiäinen. Kuva Pekka Malinen. ......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Elinympäristöjen umpeenkasvu uhkaa pistiäisiä
Ilmastonmuutos uhkaa harvinaisia hämähäkkejä ja suosii eteläisiä lajeja
Tiedote | Julkaistu: 6.10.2011

Turpeenotto uhkaa rämeristihämähäkin  nykyisiä esiintymiä suojelualueiden&#......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Ilmastonmuutos uhkaa harvinaisia hämähäkkejä ja suosii eteläisiä lajeja

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle