Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2

Yhdyskuntalietteen hyötykäyttö voi aiheuttaa haittaa ympäristölle
Tiedote | Julkaistu: 23.11.2016

Nykyisillä yhdyskuntalietteen käsittelymenetelmillä ei pystytä poistamaan riittävän tehokkaasti tiettyjä lietteen sisältämiä haitallisia aineita. Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksessa kompostoinnin ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Yhdyskuntalietteen hyötykäyttö voi aiheuttaa haittaa ympäristölle
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Yhdyskuntalietteen hyötykäyttö voi aiheuttaa haittaa ympäristölle
Lapissa vähän ympäristömyrkkyjä, riskeinä ilmastonmuutos ja uudet kemikaalit
Tiedote | Julkaistu: 24.8.2016

Suomen Lappi on maineensa veroisesti puhdas, vaikka pieniä määriä ympäristömyrkkyjä löytyy ilmasta, vedestä ja eliöistä. Arktisen alueen huolenaiheena ovat erityisesti kaukaa kulkeutuvat aineet sekä m......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Lapissa vähän ympäristömyrkkyjä, riskeinä ilmastonmuutos ja uudet kemikaalit
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Lapissa vähän ympäristömyrkkyjä, riskeinä ilmastonmuutos ja uudet kemikaalit
Perfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS) ympäristötutkimukset ja riskinarviointi (PFARA)
Hanke | Julkaistu: 7.6.2016

PFAS-yhdisteet ovat ympäristössä pysyviä, minkä lisäksi monet niistä ovat myrkyllisiä, biokertyviä, vesiliukoisia ja helposti kulkeutuvia. Paloharjoitusalueiden maaperässä sekä pinta- ja pohjavesissä...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Perfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS) ympäristötutkimukset ja riskinarviointi (PFARA)
Pilaantuneiden maa-alueiden kestävät riskinhallintakeinot (PIRISTE)
Hanke | Julkaistu: 7.6.2016

Hallitusohjelman kärkihankkeiden toimenpiteisiin kuuluva kolmivuotinen Kansallinen pilaantuneiden alueiden kokeiluhanke pyrkii osaltaan edistämään kestävien kunnostusmenetelmien kehittämistä ja käytt...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pilaantuneiden maa-alueiden kestävät riskinhallintakeinot (PIRISTE)
Materiaalien arvovirrat (ARVI) -tutkimusohjelma
Hanke | Julkaistu: 23.9.2015

ARVI (Material Value Chains, Materiaalien arvovirrat) -tutkimusohjelman tavoitteena on rakentaa vahva yhteinen ymmärrys materiaalien kierrätykseen liittyvistä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuks...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Materiaalien arvovirrat (ARVI) -tutkimusohjelma
Oksi-PAH-yhdisteiden kohtalo Pursialan pohjavesialueella (OKTOPUS)
Hanke | Julkaistu: 21.9.2015

Lyhytosoite: http://www.syke.fi/hankkeet/oktopus Tutkimushanke liittyy Mikkelin Setrinmäen kreosootilla pilaantuneen pohjaveden riskinarviointiin ja -hallintaan. Mikkelin entisen kreosoottikyl...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Oksi-PAH-yhdisteiden kohtalo Pursialan pohjavesialueella (OKTOPUS)
Pohjavesien suojelun avuksi ilmainen työkalu
Tiedote | Julkaistu: 28.11.2014

Suomen ympäristökeskus on kehittänyt yrityksille, viranomaisille, konsulteille ja tutkijoille työkalun pohjavesien suojelun apuvälineeksi. Tavoitteena oli saada pohjavesiselvitysten tarve ja tutkimusm......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Pohjavesien suojelun avuksi ilmainen työkalu
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Pohjavesien suojelun avuksi ilmainen työkalu
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Pohjavesien suojelun avuksi ilmainen työkalu
Pohjavesiselvitysten tarkistuslista
Sisältösivu | Julkaistu: 31.8.2018

Lyhytosoite: http://www.syke.fi/pohjavesitarkistuslista Pohjavesiselvitysten tarkistuslista on yrityksille, viranomaisille, konsulteille ja tutkijoille tarkoitettu työkalu pohjavesien suojelu...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjavesiselvitysten tarkistuslista
Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys -ohje (PETO)
Hanke | Julkaistu: 19.11.2014

Tämän projektin tarkoituksena oli laatia kansallinen ohjeistus perustilaselvityksen laatimiselle. Ohjeistuksen perustana oli Euroopan komission laatima ohje European Commission Guidance concerning ba...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys -ohje (PETO)
Tietoa pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen tilaajalle -julkaisu - TIPI
Hanke | Julkaistu: 19.9.2014

Ympäristöministeriö julkaisee syksyllä 2014 Pilaantuneiden alueiden riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta -ohjeen, joka korvaa ns. PIMA-ohjeen vuodelta 2007. Uuden ohjeen rinnalle laaditaan tässä...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tietoa pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen tilaajalle -julkaisu - TIPI
Selvitys ja arvio uusiutuvan energian tuotannon ja käytön ympäristövaikutuksista ja riskeistä (UUSRISKI)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti EU:n ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet edellyttävät uusiutuvan energian käytön lisäämistä. Kansallisessa uusiutuvan energian toimintasuunnitelmassa esitetään, että Suom...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Selvitys ja arvio uusiutuvan energian tuotannon ja käytön ympäristövaikutuksista ja riskeistä (UUSRISKI)
Suomen ympäristövahingoista uusi selvitys
Uutinen | Julkaistu: 20.11.2013

Suomen ympäristökeskuksen tekemän selvityksen mukaan Suomessa tapahtuu vuosittain keskimäärin 150 ympäristön kannalta huomattavaa öljy-, kemikaali- tai luontovahinkoa. Vähäisempiä vahinkoja tapahtuu n......

Ajankohtaista > Uutiset > Suomen ympäristövahingoista uusi selvitys
Suomesta kartoitettu yli 23 000 pilaantuneeksi epäiltyä maa-aluetta
Tiedote | Julkaistu: 19.11.2013

Suomen ympäristökeskuksen tekemän tuoreen selvityksen mukaan Suomessa on noin 23 900 pilaantuneeksi epäiltyä, todettua tai jo kunnostettua maa-aluetta. Lukumäärä on yli kaksinkertainen vuoteen 1994 ve......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Suomesta kartoitettu yli 23 000 pilaantuneeksi epäiltyä maa-aluetta
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Suomesta kartoitettu yli 23 000 pilaantuneeksi epäiltyä maa-aluetta
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskinhallintaratkaisujen ekotehokkuus (PIRRE, PIRRE2)
Hanke | Julkaistu: 29.11.2013

Tutkimushankkeet olivat osa Ympäristöklusterin tutkimusohjelmaa, jonka päärahoittajina olivat Ympäristöministeriö, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Teknologian kehittämiskeskus ja Suomen Akatemia. ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskinhallintaratkaisujen ekotehokkuus (PIRRE, PIRRE2)
Pilaantuneiden maa-alueiden riskien arvioinnin ja hallinnan, maankäytön suunnittelun ja viestinnän kehittäminen (BECOSI)
Hanke | Julkaistu: 15.10.2013

BECOSI on EU:n Interreg IVA -ohjelman hanke, jonka tarkoituksena on kehittää pilaantuneita maa-alueita koskevaa riskien arviointia ja hallintaa sekä maankäytön suunnittelua ja viestintää. Hankkees...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pilaantuneiden maa-alueiden riskien arvioinnin ja hallinnan, maankäytön suunnittelun ja viestinnän kehittäminen (BECOSI)
Työkalu metsäbioenergian ympäristö- ja talousvaikutuksien arviointiin - METY
Hanke | Julkaistu: 9.10.2015

Hanke lyhyesti Jotta metsäenergian tuotannon ja käytön riskejä ja niiden ekologista ja taloudellista kestävyyttä voitaisiin arvioida kokonaisvaltaisesti myös pitkällä aikavälillä, metsiin ko...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Työkalu metsäbioenergian ympäristö- ja talousvaikutuksien arviointiin - METY

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2