Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

POSKI-hankkeen raportteja

Maakunta, POSKI-projektin päättymisvuosi ja julkaisun tiedot

Uusimaa (ja Itä-Uusimaa)

2006

Kinnunen, T. (toim.), Valpola, S., Autiola, M., Kärkkäinen, T., Vaitomaa, K., Ahonen, I., Sipilä, P., Vuokko, J., Sivula, K., Lyytikäinen, A., Husa, J., Teeriaho, J. & Britschgi, R. 2006. Pohjavesiensuojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen: Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan loppuraportti, Uudenmaan ympäristökeskus, alueelliset ympäristöjulkaisut 400/2006

Kanta-Häme

2005

Siiro, P. 2005. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen – Kanta-Hämeen loppuraportti. Hämeen ympäristökeskus, alueelliset ympäristöjulkaisut 379.

Päijät-Häme

2013

Sahala, L., Nurmi, H., Sallasmaa, O. & Siiro, P. 2013. Päijät-Hämeen POSKI loppuraportti. Geologian tutkimuskeskus, Etelä-Suomen yksikkö, Espoo. Julkaisu E/882/42/2008.

Varsinais-Suomi

Julkaisut 2000–2010

Salon seutu 2000

Britschgi, R., Ahonen, I., Lyytikäinen, A., Lähteenmäki, P., Nurmi, H. & Salonen, V. 2000. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen – loppuraportti Salon seudulta. Varsinais-Suomen liitto.

Loimaan seutu 2002

Gustafsson, J., Ahonen, I., Lammila, J., Lähteenmäki, P., Lyytikäinen, A., Nurmi, H. & Salonen, V. 2002. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen – loppuraportti Loimaan seudulta. Varsinais-Suomen liitto.

Vakka-Suomi 2004

Gustafsson, J., Ahonen, I., Lammila, J., Lähteenmäki, P., Lyytikäinen, A., Nurmi, H. & Salonen, V. 2004. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen – loppuraportti Vakka-Suomen seudulta. Varsinais-Suomen liitto.

Turun seutu 2006

Britschgi, R., Ahonen, I., Lammila, J., Lyytikäinen, A., Lähteenmäki, P., Nurmi, H. & Salonen, V. 2006. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen – Turun seudun loppuraportti. Varsinais-Suomen liitto.

Kymenlaakso

2004

Keskitalo, K. (toim.), Kurkinen, I., Malkavaara, T., Liljeqvist, L., Lyytikäinen, A., Nurmi, H., Ranta, P., Sahala, L., Timperi, J., Tossavainen, J., Vallinkoski, V-M. & Britschgi, R. 2004. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen – Kymenlaakson loppuraportti. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, alueelliset ympäristöjulkaisut 349.

Etelä-Karjala

2008

Kajoniemi, M., Eskelinen, A., Keskitalo, K., Rajamäki, R., Rautanen, H., Sahala, L., Sääksniemi, E., Timperi, J., Tossavainen, J., Vallius, P. & Vuokko, J. 2008. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen - Etelä-Karjalan loppuraportti.Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2/2008.

Etelä-Savo

2010

Hyvönen, Eeva-Maija. 2010. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen –Etelä-Savon loppuraportti. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 9/2010.

Satakunta

2003

Britschgi R., Ahonen I., Lammila J., Lähteenmäki P., Sahala L. & Vuokko J., 2003. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen. Satakunnan loppuraportti. Satakuntaliitto, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Suomen ympäristökeskus, Ympäristöministeriö, Tiehallinto, Tiehallinnon Turun tiepiiri, Geologian tutkimuskeskus, Euroopan Unionin rakenne rahasto. Satakuntaliitto, sarja A:267

Pirkanmaa

I vaihe, 2001

Hämeenkyrö, Ikaalinen/etelä, Kangasala, Lempäälä, Luopioinen, Nokia, Pälkäne, Tampere, Viljakkala, Ylöjärvi

Gustafsson, J., (toim.), Innamaa, M., Vänskä, M., Fagerlund, P., Heino, M., Haume, E., Jokinen, P., Kasari, T., Koski, H., Kurkinen, I., Lyytikäinen, A. & Sipilä, P. 2001. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen - Pirkanmaan loppuraportti. Abstract: The adjustment of groundwater protection with aggregate service - final report from Pirkanmaa region. Alueelliset ympäristöjulkaisut 228. 126 s.

Paananen, A. 1998. Luonnon kiviainesta korvaavat ja säästävät materiaalit sekä menetelmät. Alueelliset ympäristöjulkaisut 68. Pirkanmaan ympäristökeskus, Tampere 1998.

II vaihe, 2015

Satu Appelqvist, S., Lindholm, A., Nina Nenonen, N., Heikki Nurmi, H., Olli Sallasmaa, O. & Matti Vänskä, M. 2015. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pirkanmaalla 2012-2015, Pirkanmaan liitto 2015

Keski-Suomi

2010

Keski-Suomen POSKI-projekti, Loppuraportti

Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

1999

Britschgi, R., Axell, M.-B., Hintsa, J., Iso-Tuisku, M., Kurkinen, I., Lyytikäinen, A., Pahtamaa, T., Peltola, H., Rönkkö, K. & Vuokko, J. 1999. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen - loppuraportti Vaasan-Seinäjoen alueelta = Samordning av grundvattenskyddet och stenmaterialförsörjningen - slutrapport från Vasa- Seinäjoki-regionen. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Alueelliset ympäristöjulkaisut 103. 162 s.

Pohjois-Savo

2007

Tiljander, M., Hublin, P., Hyvönen, A., Hyvärinen, J., Kohvakka, J., Lyytikäinen, A., Rummukainen, M., Strengell, M., Särkioja, A. & Britschgi, R. 2007. Pohjavedensuojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen: Pohjois-Savon loppuraportti. Pohjois-Savon ympäristökeskuksen raportteja 4/2007.

Pohjois-Karjala

Ilomantsin seutu 2001

Antikainen, M., Breilin, O. & Lyytikäinen, A. 2001. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen: Loppuraportti Ilomantsin seudulta. Alueelliset ympäristöjulkaisut 221.

Pielisen-Karjala 2001

Antikainen, M., Breilin, O. & Lyytikäinen, A. 2001. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen: Loppuraportti Pielisen-Karjalan seudulta. Alueelliset ympäristöjulkaisut 220.

Joensuun seutu 2002

Antikainen, M., Lyytikäinen, A. & Pihlaja, J. 2002. . Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen: Loppuraportti Joensuun seudulta. Alueelliset ympäristöjulkaisut 259.

Outokummun seutu 2003

Antikainen, M., Lyytikäinen, A. & Pihlaja, J. 2002. . Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen: Loppuraportti Outokummun seudulta. Alueelliset ympäristöjulkaisut 304.

Keski-Karjalan seutu 2005

Ranta, P., Lyytikäinen, A. & Hyvärinen, J. 2005. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen: Loppuraportti Keski-Karjalan seudulta. Alueelliset ympäristöjulkaisut 386.

Keski-Pohjanmaa

2009

Valpola, S., Rankonen, E., Lyytikäinen, A., Laxström, H., Auri, J., Koivisto, A-M., Antikainen, M., Hyry, I., Breilin, O. & Rämet, J. 2009. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen – Keski-Pohjanmaan loppuraportti. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6/2009.

Pohjois-Pohjanmaa

2011-2017

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla – yhteenvetoraportti. 2017. Pohjois-Pohjanmaan liitto, sarja B:91. Raportti (pdf), liitekartta (pdf)

Vaihe 1, 2014

Vikstedt, H., Partala, E., Paalijärvi, M., Davidila, J., Pihlaja, J., Mäkinen, K., Panttila, H., Laxström, H. & Lyytikäinen, A. 2014. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla (POSKI) – Vaihe 1 loppuraportti 2014, (pdf)

Vaihe 2, 2015

Vikstedt, H., Partala, E., Davidila, J., Paalijärvi, M., Laxström, H. & Lyytikäinen, A. 2015. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla (POSKI) – Vaihe 2 loppuraportti 2015, (pdf)

Vaihe 3, 2016

Vikstedt, H., Partala, E., Davidila, J., Laxström, H. & Lyytikäinen, A. 2016. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla (POSKI) – Vaihe 3 loppuraportti 2016, (pdf)

Kainuu

POSKI I, 2000

Kovalainen, H., Kela, S-M., Sääksniemi, E. & Vuollo S. 2000. Kainuun pohjavesivarojen ja harjuainesten luonnonvaraselvitys 1999-2000. Kainuun ympäristökeskus, Alueelliset ympäristöjulkaisut 202.

POSKI II, 2012

Vehviläinen, A. (toim.), Moilanen, E., Saastamoinen, J., Rajamäki, R., Hyvönen, A., Torppa, A., Rönty, H., Eskelinen, J. & Eskelinen, A. 2013. Kiviainesten oton yhteensovittaminen luonnon- ja kulttuuriympäristöihin Kainuussa - hankkeen loppuraportti. Kainuun Etu (pdf)

Lappi

Vaihe 1, 2012-2015

Lapin pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishanke (POSKI) – Yhteenvetoraportti 2015. Verkkojulkaisu 28.5.2015, Lapin liitto.

Vaihe 2, 2016-2019

Kupila, J., Davidila, J., Lintinen, P., Valpola, S., Rossi, P., Sanaksenaho, R. & Lindholm, A. 2019. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa, vaihe 2. GTK:n työraportti 30/2020 (pdf)

Julkaistu 8.1.2019 klo 10.56, päivitetty 10.11.2020 klo 14.40