Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Materiaalien arvovirrat (ARVI) -tutkimusohjelma

ARVI (Material Value Chains, Materiaalien arvovirrat) -tutkimusohjelman tavoitteena on rakentaa vahva yhteinen ymmärrys materiaalien kierrätykseen liittyvistä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista sekä tarvittavaa tietotaitoa ja kyvykkyyksiä niiden hyödyntämiseen. Ohjelma luo uutta tietoa, menetelmiä ja konsepteja materiaalivirtojen hallintaan ja niiden arvopotentiaalin talteenottoon globaalisti perehtyen toisistaan poikkeavien toimintaympäristöjen erilaisiin vaatimuksiin. Materiaalivirtojen hallintaa, kierrätystä ja niihin liittyviä uusia liiketoimintamalleja lähestytään ohjelmassa systeeminäkökulmasta.

Ohjelman tutkimussisältö on jaettu neljään työpakettiin seuraavasti:

  • WP1 Liiketoimintamallien ja toimintaympäristöjen kehityksen systeeminen analyysi
  • WP2 Materiaalitiedon tuottaminen ja muutosten ennakoiminen
  • WP3 Systeeminen resurssitehokkuus – konseptien tunnistaminen, mallinnus ja optimointi
  • WP4 Case Studyt: Muovit, WEEE, MSW ja Tuhkat

Ohjelmakonsortioon osallistuu 18 yritystä ja 10 tutkimus-/julkisorganisaatiota. Yritykset edustavat viittä eri teollisuudenalaa ja suunniteltu tutkimus 13 eri tieteenalaa. Ohjelma tarjoaa suomalaiselle teollisuudelle ja tutkimuslaitoksille ainutlaatuisen mahdollisuuden pitkäjänteiseen strategiseen tutkimusyhteistyöhön materiaalitehokkuuden alueella avaten samalla yhteyden laajaan kansainvälisten kumppaneiden osaamisverkostoon.

SYKE vastaa ohjelmaan kuuluvan tietokannan kehittämistyöstä sekä koordinoi ohjelman muovi-teemaa, jossa tutkitaan ja kehitetään muovin kierrätystä siten, että ratkaisut tukevat kiertotaloutta ja minimoivat toiminnan terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskit.    

Lisää aiheesta:

Lisätietoja:

Erikoistutkija Helena Dahlbo, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

 

 

Julkaistu 23.9.2015 klo 10.52, päivitetty 25.5.2016 klo 15.33

Kohderyhmä: