Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen ympäristötutkimuksessa (Baltic Gender)


Tasa- ja yhdenvertaisuuden toteutuminen on edellytys sille, että osaamista ja oivalluksia kyetään hyödyntämään laajasti.  Ympäristötutkimus – ja sen osana merentutkimus – tarvitsee niin nais- kuin miestutkijoidenkin panosta. Moniäänisyys tarjoaa myös perustan kriittiselle keskustelulle ja kestävien ratkaisujen tunnistamiselle. Tasa-arvokysymykset tulee huomioida tutkimuksen käytännöissä niin, että mahdollisuudet tutkijanuran luomiseen ovat yhtäläiset sukupuoleen, ikään ja esimerkiksi uskontoon katsomatta. Lisäksi on tärkeää, että tiedontuotannossa ja teknologiakehittämisessä tunnistetaan yhteiskunnan moninaisuus.

Vuonna 2020 päättyvä Baltic Gender -hanke kokosi yhteen kahdeksan tutkimuslaitosta viidestä Itämeren rantavaltiosta. Hankkeen puitteissa laitokset kokeilivat ja kehittivät tasa-arvon toteutumista tukevia toimia. Toimilla haluttiin vahvistaa tutkimuslaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien merkitystä sekä nostaa esiin naisten asemaa ja roolia merentutkimuksessa. 

Hankkeen tuotoksia

GenderWave – digityökalu tutkijoille

SYKE vastasi hankkeessa GenderWave -työkalun kehittämisestä. Työkalu on interaktiivinen PDF-dokumentti, joka auttaa tutkijoita huomioimaan sukupuoleen liittyviä kysymyksiä esimerkiksi tutkimuksen kysymyksenasettelussa ja aineistonhankinnassa. Työkalu voidaan käyttää eri tieteenaloilla, vaikka siinä tarjotut esimerkit ovatkin merentutkimuksesta.

 

Tutustu GenderWave -työkaluun

 

 

 

BG_kuva_videolinkkiin
 

 

 

 

Kuva_linkki työkaluun
 

 

EU_comission_Baltic_Gender500.jpg
 

 

 

 

 

Julkaistu 6.2.2017 klo 12.36, päivitetty 17.8.2020 klo 9.24

Kohderyhmä: