Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen ympäristötutkimuksessa (Baltic Gender)

Ympäristötutkimus – ja sen osana merentutkimus – tarvitsee niin nais- kuin miestutkijoidenkin panosta.  Tasa- ja yhdenvertaisuuden toteutuminen on edellytys sille, että osaamista ja oivalluksia kyetään hyödyntämään laajasti.  Moniäänisyys tarjoaa myös perustan kriittiselle keskustelulle ja kestävien ratkaisujen tunnistamiselle. Tasa-arvokysymykset tulee huomioida tutkimuksen käytännöissä niin, että mahdollisuudet tutkijanuran luomiseen ovat yhtäläiset sukupuoleen, ikään ja esimerkiksi uskontoon katsomatta. Lisäksi on tärkeää, että tiedontuotannossa ja teknologiakehittämisessä tunnistetaan yhteiskunnan moninaisuus.

Baltic Gender kokoaa yhteen kahdeksan tutkimuslaitosta viidestä Itämeren rantavaltiosta. Hankkeen puitteissa tutkimuslaitokset kokeilevat ja kehittävät tasa-arvon toteutumista tukevia toimia. Tavoitteena on vahvistaa tasa- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien merkitystä.     

Baltic Gender toteuttaa lukuisia käytännön toimia, joilla se kiinnittää huomiota naisten asemaan ja rooliin merentutkimuksessa. Naisten urakehitystä tuetaan muun muassa perustamalla tukiverkostoja. SYKE vastaa hankkeessa työpaketista, jossa tuotetaan ohjeistusta siihen, miten tasa-arvonäkökohdat voidaan huomioida tutkimustyössä ja tiedontuotannossa.

Lisää hankkeesta englanninkielisiltä sivuilta (GEOMAR) tai suoraan sen tutkijoilta (etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi)

  • Blogisarja (englanniksi, saksaksi) tutkijanaisten urapoluista, sekä työn ja perheen yhteensovittamisesta (Oceanblogs.org)

  • Newsletter (englanniksi) julkaistaan neljän kuukauden välein ja se kertoo tapahtumista, verkostoista ja tiedenaisista.

  • Blogi hankkeesta (Centrum Balticum)

  • Nuorisokilpailussa heräteltiin nuoria miettimään tasa-arvoasiaa meretukimuksen ja tekniikan aloilla.

YouthContent_Finland
 
EU_comission_Baltic_Gender500.jpg
 

 

 

 

 

Julkaistu 6.2.2017 klo 12.36, päivitetty 16.3.2018 klo 10.44

Kohderyhmä: