Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Rajanteko ruokaketjuissa -- vertaileva tutkimus ympäristö- ja laatustandardien käytöstä suomalaisissa lihaketjuissa

possut lämpölampun alla villisika sikolätti

Tutkimuksessa luotiin metodologiaa, jolla arvioida ympäristö- ja hyvinvointimerkintöjen dynaamisia vaikutuksia ruokamarkkinoilla. Metodologiaa kehitettiin tapaustutkimusten avulla. Ensimmäinen käsitteli sianlihan terveydenhuoltojärjestelmän sertifiointia, jonka avulla suomalainen sianlihasektori on vastannut eläinten hyvinvointia koskevaan kritiikkiin. Toinen tapaustutkimus tarkasteli laidunlihan arvottamista suoramyynnissä. Tulosten mukaan eläinten hyvinvointia ja ympäristöä koskevat ongelmat eivät taltu merkinnöillä tai suoramyynnillä. Päinvastoin, uudet arvottamisen tavat avaavat lisäarvoa koskevat kriteerit julkiselle arvioinnille. Tällä tavoin ne vaikuttavat markkinoiden dynaamiseen uusiutumiseen. Tulokset kuitenkin peräänkuuluttavat lisää huomiota toimijoiden erilaisiin mahdollisuuksiin osallistua kriteerien luontiin. Globaaleilla ruokamarkkinoilla lisäarvo määritellään aina suhteessa lainsäädäntöön. Tämä vaatii lisää huomiota ruoka- hyvinvointi- ja ympäristöpolitiikalta.

 

Ks. lisätietoja englanninkielisiltä sivuilta tai ota suoraan yhteyttä minuun

Minna Kaljonen, Suomen ympäristökeskus SYKE,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 3.5.2013 klo 15.18, päivitetty 15.9.2016 klo 19.55

Kohderyhmä: