Barentsin alueen luonnonsuojelualueverkosto BPAN

BPANBarentsin alue kuuluu maailman laajimpiin luonnontilaisiin ekosysteemeihin. Ilmastonmuutos ja erilaiset käyttöpaineet, kuten maankäytön muutokset ja luonnonvarojen hyödyntäminen, uhkaavat ainutlaatuista mutta haavoittuvaa arktis-boreaalista luontoa. BPAN-hanke tukee edustavan luonnonsuojelualueverkoston perustamista Barentsin alueelle.

Edustava suojelualueverkosto on tärkeä väline luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, ilmastonmuutoksen lieventämiseksi ja sen vaikutuksiin sopeutumiseksi. Luonnonsuojeluverkostolla turvataan Barentsin alueen luonnon monimuotoisuutta, ekosysteemien toimivuutta ja ekosysteemipalvelujen säilymistä.

BPAN-hankkeen toteuttamiseen osallistuu Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän luonnonsuojelusta vastaavia viranomaisia, tutkimuslaitoksia ja luonnonsuojelujärjestöjä.

Tavoitteet

BPAN-hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea edustavan suojelualueverkoston perustamista Barentsin alueen boreaalisen ja arktisen luonnon monimuotoisuuden, erityisesti metsien ja soiden, suojelemiseksi.

Toimenpiteet

Hankkeen viitekehyksenä käytetään Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen alaista suojelualuetyöohjelmaa (PoWPA). Sen pohjalta selvitetään Barentsin alueen suojelualueverkoston tilaa ja puutteita. BPAN-projekti tukee globaalin tason biodiversiteettisopimuksen toimeenpanoa alueellisella tasolla boreaalisella taigavyöhykkeellä.

Toimenpiteet vuosina 2011-2014 ovat

  • suojelualueverkoston paikkatietoanalyysit
  • suojelualueverkoston alueellinen arviointi hyödyntäen biodiversiteettisopimuksen PoWPA-viitekehystä
  • Luoteis-Venäjän pilottiprojektit korkean suojeluarvon alueille
  • viestintä

Hankkeen tausta

Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen tavoitetta hidastaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä vuoteen 2010 ei saavutettu. Lokakuussa 2010 Japanin Nagoyassa pidetyssä COP10-kokouksessa (Conference of Parties) sopimuksen osapuolet sitoutuivat uusiin tavoitteisiin hidastaa merkittävästi/ pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen vuoteen 2020 mennessä.

BPAN-hanke syntyi Barentsin euroarktisen neuvoston ympäristötyöryhmän aloitteesta. BPAN–hanke tukee Nagoyan tavoitteiden toimeenpanoa Barentsin alueella valtioiden rajat ylittävästi.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Anna Kuhmonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. +358 295 251 322

Johtava asiantuntija Tapio Lindholm, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. +358 295251 379

BPAN-hankkeen esite (pdf, englanniksi)

 

 

Julkaistu 7.5.2013 klo 15.27, päivitetty 31.7.2023 klo 15.44

Kohderyhmä: