Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset (CircHubs)

Romua luonnossa 556 pix
Kuva: Eero J. Laamanan

Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset (CircHubs) –hankkeessa edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä kiertotalouden ympärille. Hankkeessa tunnistetaan Suomen eri kiertotalouskeskuksiin soveltuvia liiketoimintamahdollisuuksia ja pilotoidaan paikallisesti erilaisia toiminta- ja ratkaisumalleja. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tietoa kiertotalouden edistämisen tueksi. Hanke luo tiedonvaihtoverkoston eri kaupunkien kiertotalouskeskusten välille. CircHubs on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) 6Aika-strategiaa ja se saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR).

Kiertotalouskeskukset avainasemassa

Olemassa olevia kiertotalouden keskittymiä löytyy jo Helsingistä, Turusta ja Tampereelta. Oulun oma kiertotalouskeskus puolestaan aloittaa toimintansa vuonna 2020. Kiertotalouskeskuksiin sijoittuu eri kaupungeissa keskitetysti useita eri kiertotalouden toimijoita, jolloin ne toimivat alueellisina kiertotalouden ja teollisten symbioosien näyttämöinä. Kiertotalouskeskukset ovat merkittävissä määrin mukana myös kaupunkien infraan (mm. jätehuolto, energiaratkaisut, vesihuolto, maamassat) liittyvien toimintojen toteuttamisessa, joten niiden vahva merkitys kestävässä kaupunkikehityksessä on kiistaton. Hankkeessa yrityksiä tuetaan löytämään uusia kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia erilaisin kohdennetuin tapahtumin. Yritysten TKI-toimintaa vauhdittamaan luodaan mm. living lab -mallinen alustakonsepti, uusiokäytön ja kierrätyksen palvelukonsepti sekä kaupunkikehitykseen soveltuvia kierto- ja jakamistaloutta edistäviä malleja. Hankkeessa suunnitellaan myös keskuksiin soveltuva ja kiertotalousratkaisujen näyteikkunana toimiva vierailukeskus.

Alueellinen materiaalitieto paremmalle tasolle

CircHubs-hanke tuottaa laadukasta materiaalitehokkuustietoa kiertotalouden edistämiseksi. Hankkeessa tehdään määrä- ja liiketoimintapotentiaaliselvitys keskeisimmistä kuutoskaupunkialueilla syntyvistä materiaalivirroista, joiden hyödyntämiseen kaivataan vielä innovaatioita. Lisäksi arvioidaan uudelleenkäyttöön ohjautuvien kuluttajatavaroiden määriä ja liiketoimintapotentiaalia. Hankkeessa myös kehitetään ja yhdenmukaistetaan seudullisia kierrätysasteen yhdyskuntajätteen laskentamalleja, jotta kuutoskaupunkien kierrätyksen tasosta voidaan tuottaa vertailukelpoista tietoa.
 

Lisätietoja

Tutkimusinsinööri Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi  
 

EU_rakennerahasto
EU_vipuvoimaa

 

Julkaistu 28.12.2017 klo 10.55, päivitetty 28.12.2017 klo 10.55